САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Јачање образовних капацитета средњих школа у Србији у области „зелених“ обновљивих извора енергије

Јачање образовних капацитета средњих школа у Србији у области „зелених“ обновљивих извора енергије

Департман за инжењерство заштите животне средине (Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду) спроводи пројекат:  Јачање образовних капацитета средњих школа у Србији у области „зелених“ обновљивих извора енергије Већ шест година заредом Департман спроводи...