САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

КАЛЕНДАР РАДА ОД 01.06. – 31.08. 2021. ГОДИНЕ

КАЛЕНДАР РАДА ОД 01.06. – 31.08. 2021. ГОДИНЕ

Уторак  01. јун 2021. – завршетак наставе за завршне разреде Среда 02. јун 2021.  – у 1000  – Одељењска већа завршних разреда Среда 02. јун 2021. – у 1200  – седница Наставничког већа Четвртак 03. јун 2021.( од 8 00часова) – полагање разредних испита...