САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Распоред полагања матурског испита за редовне ученике у јунском року школске 2020/2021.год.

Распоред полагања матурског испита за редовне ученике у јунском року школске 2020/2021.год.

РАЗРЕД, ОДЕЉЕЊСКИ  СТАРЕШИНА, ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСТАВНИКА ПРАКТИЧНИ РАД (ОБЛАСТИ ИЗ КОЈИХ ЈЕ РАЂЕН ПРАКТИЧНИ  РАД) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСТАВНИКА Тк41 Вера Судар     Четвртак 10.6.2021.год. 8:00 Уч.40   Комисија: 1.Јадранка Б....