САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

КАЛЕНДАР РАДА ОД 01.06. – 31.08. 2021. ГОДИНЕ

Датум објаве: 01/06/2021

Уторак  01. јун 2021.завршетак наставе за завршне разреде

Среда 02. јун 2021.  – у 1000  – Одељењска већа завршних разреда

Среда 02. јун 2021.у 1200  – седница Наставничког већа

Четвртак 03. јун 2021.( од 8 00часова) – полагање разредних испита завршних разреда по посебном  распореду

Четвртак  03. јун 2021.(од 10 00часова)прегледање матичних књига и сведочанства одељења завршних разреда по посебном распоред

Четвртак 03.јун и 04.јуна 2021.год. Полагање ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ВОЗАЧКОГ ИСПИТА ,,Ц КАТЕОРИЈЕ -ЗАВРШНИ ИСПИТ-ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Петак 04. јун 2021. –од 1000  часоваподела сведочанстава и ђачких књижица завршних разреда

Петак 04. јун 2021. пријава  матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике) – 1100 – 1500

Приликом пријављивања  завршног испита  приложити следеће:

Сведочанства о свим завршеним разредима средње школе, практични завршни рад у 2 примерка и  пријаву за полагање испита( одељењски старешина предаје референту за ученичка питања комплетирану документацију са пријавом и практичним радом).

Петак 04. јун 2021. 1000 – 1100  – пријаве поправног испита за ученике завршних разреда код референта за ученике

Понедељак  07. – петак 11. јуна 2021.полагање матурског и завршног испита по посебном распореду

Субота 12. јун 2021.у 800  – писмени испит из Српског језика (матура IV степен)

Понедељак 14.јуна 2021.год. – Завршни испит-Возач моторних возила – Радни задатак

Уторак 15. јун 2021.у 1100  – седница Испитног одбора (само одељењски старешина и чланови комисија за завршни и матурски испит, 1130  Наставничко веће

Среда 16. јун 2021. Од 9 00 часова прегледање  матичних књига и диплома одељења завршних разреда по посебном распореду

Четвртак  17. јун 2021.0800 прегледање  матичних књига и диплома одељења завршних разреда по посебном распореду

Петак  18. јун 2021. од 10 00часова – подела диплома

Понедељак 7.-11. јун 2021.  поправни испити за ученике завршних разреда по посебном распореду

Уторак 22. јун 2021.ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ

Среда 23. јун 2021.  – у 1000  – седнице Одељењских већа

Среда 23. јун 2021.у 1200  – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Среда 23. – петак 25. јун 2021.од 12 30часова – полагање разредних испита (I,II и III год.)

Петак 25. јун  2021од 8 00часова. – прегледање  матичних књига и сведочанства- по посебном распореду

Понедељак  28. јун 2021 од 10 00часова– подела сведочанстава и ђачких књижица


УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ПО ПОСЕБНОМ РАСПОПОРЕД


КАЛЕНДАР РАДА ОД 16. – 31.08. 2021. ГОДИНЕ

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ОД 16.08. – 20.08.2021. ГОДИНЕ ПО ПОСЕБНОМ РАСПОРЕДУ.

Петак 20. август 2021. 9001100 пријава поправних, разредних испита од код референта за уч. питања.

Понедељак 23. август 2021– у 800седница Наставничког већа.

Понедељак 23. четвртак 26. август 2021. – полагање поправних испита по посебном распореду

Понедељак  23.-25. августа 2021. – полагање разредних испита по посебном распореду

Петак 27. август 2021. – 1200седнице Испитног одбора,Одељењског и Наставничког већа

Понедељак 30. август 2021. 0800-1000 прегледање матичних књига, сведочанства и диплома

Среда  25. август 2021. – 0800 1000 пријава завршних и матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике)

Четвртак  26.август – петак 27. август 2021. – полагање завршног и матурског испита по посебном распореду

Субота 28. август. 2021. – 1000полагање Српског језика и књижевности

Уторак 31. август 2021.подела ђачких књижица и сведочанстава (у договору са одељењским старешинама)

Уторак 31. август 2021. – подела диплома ученицима завршних разреда (у договору са одељењским старешинама)

Претходне објаве

Shares
Share This

Поделите

Поделите чланак са вашим пријатељима.