Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2017.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2017.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Црњански Радица уч. бр. 2 8,00-8,20
2.     Мајсторовић Јелена уч. бр. 5 8,20-8,25
  уч. бр. 9 8,25-8,30
  уч. бр. 10 8,30-8,50
  уч. бр. 11 8,50-9,05
  уч. бр. 14 9,05-9,15
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Црњански Радица уч. бр. 17 9,15-9,25
ПЕТАК  07.04.2076. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,25-9,30
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Лековић Ивана уч. бр.  2 8,20-8,35
2.       Ивић Љубо уч. бр.  5 8,00-8,20
  уч. бр.  9 8,35-8,40
  уч. бр.  10 8,50-9,20
  уч. бр.  11 9,20-9,45
  уч. бр.  14 8,40-8,50
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17 9,45-10,05
ПЕТАК 07.04.2017. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 10,05-10,15
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Павловић Ливиа уч. бр. 2,5,6,9,10,11,14 8-9.00
2. Матарић Јасмина
Р 1. Протић Верица уч. бр. 14,17
2. Марковић Драгица
Н 1. Марковић Драгица уч.бр. 2,5,9,10
2. Протић Верица
ПЕТАК 07.04.2017. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 1 8,00-8,20
2. Карађиновић Драгана уч. бр. 5 8,20-8,25
  уч. бр. 13 8,25-8,35
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 18 8,40-9,00
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.    Домазет Снежана уч. бр. 3 8,00-8,35
2.    Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 5 8,35-8,45
  уч. бр. 18 8,45-8,50
Хемија
1.    Јовановић Љиљана уч. бр. 5 8,50-9,00
2.    Мартиновић Ервехеја уч. бр. 18 9,00-9,10
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.       Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8,20-8,25
2.       Маришан Дејана    
Ликовна култура
1.       Маришан Дејана уч. бр. 1 8,20-8,25
2.       Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 3 8,35-9,10
2.     Јосимов Весна уч. бр. 5 8,25-8,35
  уч. бр. 13 8,15-8,25
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.     Голубовић Љиљана уч. бр. 2 8,35-8,45
             2.    Савић Владимир уч. бр. 9 8,45-8,50
  уч. бр. 11 8,25-8,35
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 3 9,10-9,15
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 9 8,50-9,10
  уч. бр. 13 8,40-8,50
  уч. бр. 16 8,30-8,40
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 2,9,10,14,17 8,30-9,30
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Радишић Снежана уч. бр. 10 9,20-10,20
2.  Алишић Жељка уч. бр. 11 9,05-9,20
  уч. бр. 14 8,50-9,05
  уч. бр. 17 8,35-8,50
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 8,25-8,55
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 8,45-8,50
  уч. бр. 3 8,50-8,55
  уч. бр. 5 8,55-9,00
  уч. бр. 6 9,00-9,15
  уч. бр. 18 9,15-9,35
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 10, 11, 18 9,35-10,00
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 1,2,3,5,9,10,13,14,16,17,18 10,00-11,00
2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи, основи машинства
1.  Кардум Ненад уч. бр. 1 8,45-8,55
2.  Михић Милан уч. бр. 3 9,15-10,00
  уч. бр. 5 10,00-10,30
  уч. бр. 9 8,40-8,45
  уч. бр. 13 8,55-9,15
  уч. бр. 16 8,30-8,40
  уч. бр. 18 8,00-8,30
     
Мотори, техн.материјала
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 8,55-9,00
2.        Панић Драган уч. бр. 2 9,00-9,20
  уч. бр. 3 9,50-10,10
  уч. бр. 5 9,20-9,40
  уч. бр. 9 9,40-9,45
  уч. бр. 10 10,55-11,30
  уч. бр. 11 10,10-10,55
  уч. бр. 18 11,30-12,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,00-10,15
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,15-10,00
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.     Кешељ Татјана уч. бр. 1 9,40-10,00
2.     Грујић Миломир уч. бр. 2 9,10-9,15
  уч. бр. 3 10,00-10,30
  уч. бр. 5 9,25-9,30
  уч. бр. 6 9,15-9,20
  уч. бр. 10 9,30-9,35
  уч. бр. 13 10,50-11,20
  уч. бр. 16 9,35-9,40
  уч. бр. 17 8,55-9,10
  уч. бр. 18 10,30-10,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 2 8,50-9,10
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 10 9,10-9,15
  уч. бр. 16 9,15-9,20
  уч. бр. 17 8,15-8,50
     
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Николић Данијела уч. бр. 5 9,40-10,00
 2.    Баста Ненад уч. бр. 9 8,50-9,40
  уч. бр. 10 10,00-10,45
  уч. бр. 11 10,45-12,00
  уч. бр. 18 8,35-8,50
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 1 9,00-9,40
2.    Ђурић Дренка уч. бр. 2 9,40-10,15
  уч. бр. 3 10,15-10,45
  уч. бр. 6 8,00-9,00
  уч. бр. 13 10,45-10,50
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 6 9,00-9,15
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 10,15-10,45
  уч. бр. 14 8,00-9,00
  уч. бр. 16 9,15-9,45
  уч. бр. 17 9,45-10,15
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,15-9,20
2.        Сомборски Жика уч. бр. 17 9,00-9,15
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 13 9,15-10,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 10,00-12,00
  уч. бр. 17 9,10-9,15
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  5 9,40-10,00
2.        Унтербергер Марија уч. бр.  9 10,00-10,15
  уч. бр. 11 9,20-9,40
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр.  3 10,00-10,15
2.        Томановић Предраг уч. бр.  5 10,40-11,00
  уч. бр.  9 10,15-10,40
           

Транспарентна фотографија и ГИФ анимација

Задатак:

  1. Изабрати фотографију (ваша лична фотографија или са интернета) и од ње направити транспарентну фотографију
  2. Транспарентну фотографију из претходног корака убацити на нову позадину
  3. Поред фотографије убацити одређени текст и направити одређену анимацију са текстом
  4. Све послати на мејл pttpinki@gmail.com :
  • фотографију од које сте направили транспарентну фотографију
  • транспарентну фотографију
  • ГИФ анимацију
Консултативна настава – ванредни ученици – термини за априлски рок 2016/2017. године

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за априлски рок 2016/2017. године

Српски језик и књижевност
Црњански Радица 16.03.2017. 16.30-18.00 21.03.2017. 17.30-19.00
Мајсторовић Јелена 14.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 15.00-16.30
Математика
Ивић Љубо 14.03.2017. 15.00-16.30 15.03.2017. 15.00-16.30
Лековић Ивана 17.03.2017. 13.30-15.00 20.03.2017. 14.00-15.30
Енглески језик
Павловић Ливиа 13.03.2017. 14.00-15.30 14.03.2017. 16.00-17.30
Ратковић Миа 13.03.2017. 15.00-16.30 17.03.2017. 14.00-15.30
Немачки језик
Марковић Драгица 17.03.2017. 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 16.03.2017. 16.00-17.30
Француски језик
Петровић Славица 16.03.2017. 16.00-17.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 14.03.2017. 18.00-19.30
Танасковић Александра 17.03.2017. 14.00-15.30
Физика
Домазет Снежана 17.03.2017. 14.00-15.30
Божић Димитријевић Зорица 14.03.2017. 14.00-15.30
Хемија
Јовановић Љиљана 14.03.2017. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 16.03.2017. 15.30-17.00
Ликовна култура
Маришан Дејана 09.03.2017. 14.00-15.30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 16.03.2017. 18.00-19.30
Историја
Јосимов Весна 15.03.2017. 15.30-17.00
Илић Ратко 13.03.2017. 15.00-16.30
Физичко васпитање
Савић Владимир 13.03.2017. 18.00-19.30
Голубовић Љиљана 17.03.2017. 14.00-15.30
Географија
Алајица Данијела 13.03.2017. 16.00-17.30
Ђукић Љубица 15.03.2017. 14.00-15.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 13.03.2017. 15.00-16.30 17.03.2017. 18.00-19.30
Филозофија
Алишић Жељка 20.03.2017. 16.00-17.30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 14.03.2017. 15.00-16.30
Живановић Марија 09.03.2017. 16.30-18.00
Грађанско васпитање
Живановић Марија 09.03.2017. 16.30-18.00
Верска настава
Берић Ненад 10.03.2017. 16.30-18.00
Михајловић Данило 15.03.2017. 13.30-15.00
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Михић Милан 10.03.2017. 15.00-16.30 13.03.2017. 15.00-16.30
Кардум Ненад 16.03.2017. 14.30-16.00 21.03.2017. 14.30-16.00
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 14.03.2017. 18.00-19.30 17.03.2017. 16.30-18.00
Станковић Соња 13.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 17.00-18.30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 14.03.2017. 14.00-15.30 15.03.2017. 14.00-15.30
Грујић Миломир 16.03.2017. 16.00-17.30 17.03.2017. 14.00-15.30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 13.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 14.00-15.30
Група економских предмета
Судар Вера 14.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 18.00-19.30
Раушевић Светлана 17.03.2017. 14.30-16.00 20.03.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Баста Ненад 14.03.2017. 16.00-17.30 15.03.2017. 16.00-17.30
Николић Данијела 13.03.2017. 18.00-19.30 17.03.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 13.03.2017. 14.00-15.30 17.03.2017. 15.00-16.30
Ђурић Дренка 13.03.2017. 15.30-17.00 17.03.2017. 16.30-18.00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 10.03.2017. 14.00-15.30 13.03.2017. 18.00-19.30
Јовановић Слободан 16.03.2017. 16.00-17.30 22.03.2017. 14.00-15.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 17.03.2017. 13.30-15.00
Сомборски Жика 22.03.2017. 16.00-17.30
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 14.03.2017. 14.00-15.30 21.03.2017. 18.00-19.30
Шолак Зорица 13.03.2017. 16.00-17.30 15.03.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 14.03.2017. 15.00-16.30
Унтербергер Марија 17.03.2017. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 16.03.2017. 14.00-15.30
Мак Маријан 14.03.2017. 18.00-19.30

Javne nabavke 2016. godina

Јавна набавка – (Материјал за одржавање хигијене)

Јавна набавка – (Материјал за образовање)

Јавна набавка – (Електрична енергија)

Јавна набавка – (осигурање)

Јавна набавка – (Гориво за моторна возила)

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – децембар 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – децембар 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.  Бањац Слободанка уч. бр. 1 8,00-8,10
2.  Никовић Лена уч. бр. 3 8,10-8,15
  уч. бр. 8 8,15-8,30
  уч. бр. 10 8,30-9,10
  уч. бр. 13 9,10-9,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена уч. бр. 17 9,20-9,30
ПЕТАК  02.12.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,30-9,40
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Роган Александра уч. бр.  9 8,00-8,10
2. Нинков Светлана уч. бр.  10 8,10-8,15
  уч. бр.  11 8,15-8,25
  уч. бр.  14 8,25-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  17 8,30-8,35
ПЕТАК 02.12.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 8,35-8,45
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Ђорђевић Кристина уч. бр. 1,3,9,10,13,16,14,18 8-9.00
2. Ратковић Миа
Р 1. Протић Верица уч. бр. 1,8,14
2. Марковић Драгица
Н 1.  Марковић Драгица уч.бр. 10
2. Протић Верица
ПЕТАК 02.12.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 2 8,00-8,45
2.  Јармаз Биљана уч. бр. 8 8,45-8,50
  уч. бр. 16 8,50-8,55
  уч. бр. 18 8,55-9,20
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 3 8,15-8,35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 13 8,35-8,50
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.Атанасов Мирослав уч. бр. 2 10,00-10,05
2. Маришан Деана уч. бр. 18 10,05-10,15
 
Ликовна култура
1.  Маришан Деана уч. бр. 16 10,15-10,20
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,20-10,25
 
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 8,35-8,50
2.     Јосимов Весна уч. бр. 13 8,50-9,05
  уч. бр. 16 9,05-9,10
     
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 1 8,10-8,15
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 9 8,15-8,20
  уч. бр. 11 8,20-8,35
  уч. бр. 14 8,05-8,10
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,45
  уч. бр. 18 8,45-8,55
     
     
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 2 9,00-9,15
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 9 9,15-9,25
  уч. бр. 16 9,25-9,35
  уч. бр. 18 9,35-9,40
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1,8,9,11,14,17 8,30-9,30
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Радишић Снежана уч. бр. 9 8,20-8,50
2.  Алишић Жељка уч. бр. 10 9,10-9,35
  уч. бр. 14 8,50-8,55
  уч. бр. 17 8,55-9,05
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 3 10,25-11,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 6 10,20-10,25
  уч. бр. 18 10,00-10,20
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 10, 11, 18 9,35-10,00
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад уч. бр. 3,10,13,14,16,17,18 10,00-11,00
       2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 2 9,15-10,00
2.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 3 8,50-9,05
  уч. бр. 13 9,05-9,15
  уч. бр. 18 8,30-8,50
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 3 10,00-10,15
2.        Панић Драган уч. бр. 8 9,05-9,20
  уч. бр. 9 8,55-9,05
  уч. бр. 10 9,50-10,00
  уч. бр. 11 9,20-9,50
  уч. бр. 18 10,15-11,15
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 9,45-10,00
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,45
  уч. бр. 17 10,00-10,05
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 2 8,45-8,50
 2.  Грујић Миломир уч. бр. 3 8,50-9,00
  уч. бр. 13 9,00-9,40
  уч. бр. 17 9,40-10,00
  уч. бр. 18 10,00-10,05
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 1 9,20-9,25
2.     Блажић Јадранка уч. бр. 9 9,25-9,30
  уч. бр. 11 9,00-9,20
  уч. бр. 17 8,00-9,00
     
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 1 8,30-9,10
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 2 10,05-10,45
  уч. бр. 4 11,00-12,00
  уч. бр. 11 9,10-10,05
  уч. бр. 18 10,05-11,00
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Чукановић Ана уч. бр. 3 11,00-11,20
2.    Станковић Саша уч. бр. 8 8,00-9,30
  уч. бр. 9 9,30-10,00
  уч. бр. 10 10,00-11,00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 1 9,10-9,15
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 10,10-11,00
  уч. бр. 14 9,45-10,10
  уч. бр. 16 9,35-9,45
  уч. бр. 17 9,15-9,35
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,00-9,10
2.  Сомборски Жика уч. бр. 17 9,10-9,20
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 1 8,05-8,10
2.        Шолак Зорица уч. бр. 13 9,40-10,40
  уч. бр. 14 8,10-9,40
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  2 9,35-9,50
2.        Унтербергер Марија уч. бр.  11 9,30-9,35
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  3 9,30-10,00
2.  Томановић Предраг уч. бр.  8 9,20-9,30
 
           
Консултативна настава – ванредни ученици – термини за децембарски рок 2016/2017. године

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за децембарски рок 2016/2017. године

Српски језик и књижевност
Бањац Слободанка 15.11.2016. 16.30-18.00 21.11.2016. 16.00-17.30
Ђокић Душанка 18.11.2016. 13.00-14.30 22.11.2016. 16.30-18.00
Математика
Роган Александра 15.11.2016. 15.30-17.00 18.11.2016. 18.00-19.30
Нинков Светлана 23.11.2016. 13.30-15.00 22.11.2016. 16.30-18.00
Енглески језик
Ђорђевић Кристина 15.11.2016. 18.00-19.30 16.11.2016. 18.00-19.30
Ратковић Миа 17.11.2016. 15.00-16.30 18.11.2016. 16.00-17.30
Немачки језик
Марковић Драгица 15.11.2016. 16.00-17.30
Руски језик
Протић Верица 17.11.2016. 16.00-17.30
Француски језик
Петровић Славица 15.11.2016. 14.00-15.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Јарaмаз Биљана 21.11.2016. 16.00-17.30
Танасковић Александра 18.11.2016. 15.00-16.30
Физика
Домазет Снежана 18.11.2016. 16.00-17.30
Божић Димитријевић Зорица 15.11.2016. 15.00-16.30
Хемија
Јовановић Љиљана 22.11.2016. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 21.11.2016. 16.00-17.30
Ликовна култура
Маришан Деjана 22.11.2016. 18.00-19.30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 22.11.2016. 13.00-14.30
Историја
Јосимов Весна 15.11.2016. 15.30-17.00
Илић Ратко 21.11.2016. 15.00-16.30
Физичко васпитање
Ћирак Слободан 16.11.2016. 17.00-18.30
Обрадовић Наташа 17.11.2016. 14.30-16.00
Географија
Алајица Данијела 21.11.2016. 16.00-17.30
Ђукић Љубица 16.11.2016. 16.00-17.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 21.11.2016. 14.00-15.30 22.11.2016. 15.30-17.00
Филозофија
Алишић Жељка 16.11.2016. 13.30-15.00 17.11.2016. 13.30-15.00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 17.11.2016. 15.00-16.30
Живановић Марија 16.11.2016. 17.00-18.30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 16.11.2016. 17.00-18.30
Верска настава
Берић Ненад 15.11.2016. 16.00-17.30
Михајловић Данило 16.11.2016. 16.00-17.30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 15.11.2016. 14.30-16.00 18.11.2016. 18.00-19.30
Ђурнић Љиљана 15.11.2016. 16.00-17.30 17.11.2016. 14.00-15.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 16.11.2016. 16.00-17.30 21.11.2016. 13.30-15.00
Станковић Соња 15.11.2016. 18.00-19.30 18.11.2016. 14.30-16.00
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 15.11.2016. 17.00-18.30 16.11.2016. 14.00-15.30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 16.11.2016. 14.00-15.30 18.11.2016. 13.30-15.00
Група економских предмета
Судар Вера 18.11.2016. 13.30-15.00 22.11.2016. 18.00-19.30
Блажић Јадранка 15.11.2016. 16.00-17.30 17.11.2016. 14.00-15.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Чукановић Ана 17.11.2016. 18.00-19.30 21.11.2016. 16.00-17.30
Станковић Саша 17.11.2016. 14.00-15.30 22.11.2016. 16.00-17.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 21.11.2016. 17.00-18.30 16.11.2016. 14.30-16.00
Крстић Маја 22.11.2016. 18.00-19.30 16.11.2016. 16.00-17.30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 16.11.2016. 14.30-16.00 21.11.2016. 18.00-19.30
Јовановић Слободан 18.11.2016. 17.00-18.30 22.11.2016. 16.00-17.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 16.11.2016. 16.00-17.30
Сомборски Жика 18.11.2016. 16.00-17.30
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 18.11.2016. 14.00-15.30 22.11.2016. 14.00-15.30
Шолак Зорица 16.11.2016. 14.00-15.30 21.11.2016. 16.00-17.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 17.11.2016. 15.00-16.30
Унтербергер Марија 15.11.2016. 13.30-15.00
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 21.11.2016. 14.30-16.00
Мак Маријан 16.11.2016. 18.00-19.30

Европска недеља програмирања

Саобраћајна школа “Пинки” из Новог Сада у периоду од 17 – 22 октобра 2016. године, учествује у акцији европске недеље програмирања “COME ON, FEEL FREE TO PROGRAMMING!”.

http://events.codeweek.eu/view/13660/come-on-feel-free-to-programming/

Током Code Week програмирања у 15 основних и средњих школа у Србији ученици ће 5 дана учити вештине програмирања два сата дневно. Такође ће бити организовано и мини такмичење између ученика у изради кратких кодова на задату тему.

Наставници ће послати најбоља решења координаторима  целокупног програма а стручни жири од 5 независних ИТ стручњака ће изабрати најбоља решења и наградити ученике.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – октобар 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – октобар 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Бјелица Јасмина уч. бр. 1 8,00-8,15
2.   Никовић Лена уч. бр. 10 8,15-9,15
  уч. бр. 14 9,15-9,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бјелица Јасмина уч. бр. 16 9,20-9,35
ПЕТАК  14.10.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 9,35-9,40
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Лековић Ивана уч. бр.  1 8,15-8,30
2. Ивић Љубо уч. бр.  10 8,30-9,05
  уч. бр.  11 9,05-9,30
  уч. бр.  13 9,30-9,35
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  14 9,35-9,40
ПЕТАК 14.10.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  16 9,40-9,50
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Матарић Јасмина уч. бр. 1,10,11,13,14,16 8.00-9.00
2. Павловић Ливиа
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 1,10,16,17
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 10,11
ПЕТАК 14.10.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 1 8,30-8,35
2.  Јарамаз Биљана уч. бр. 13 8,35-8,55
  уч. бр. 17 8,55-9,15
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 13 8.30-8.35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 17 8.40-9.00
 
☺   ЛИКОВНО
Ликовна култура
1.  Маришан Дејана уч. бр. 1 8,35-8,55
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 13 8,55-9,05
  уч. бр. 17 9,05-9,10
  уч. бр. 18 9,10-9,15
☺   МУЗИЧКО
1.  Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8,50-8,55
2.  Маришан Дејана уч. бр. 17 9,05-9,10
 
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јосимов Весна уч. бр. 13 9,059.10
2.   Јевтић Оливера уч. бр. 18 9,10-9,15
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Голубовић Љиљана уч. бр.  1 8,00-8,15
2.  Савић Владимир уч. бр.  10 8,15-8,35
  уч. бр.  11 8,35-9,05
  уч. бр.  13 9,05-9,10
  уч. бр.  16 9,10-9,20
  уч. бр.  17 9,20-9,35
  уч. бр.  18 9,35-9,40
 
ГЕОГРАФИЈА
1.  Цекић Веселка уч. бр. 13 9,359,50
2.  Ђукић Љубица уч. бр. 18 9,30-9,35
 
 
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 10 9,15-9,20
2.  Куљић Марија уч. бр. 11   9,30-10,00
  уч. бр. 13 9,209,30
  уч. бр. 14 9,059,15
  уч. бр. 16 8,50-9,05
Грађанско васпитање
1.  Живановић Марија уч. бр. 1 10,00-10,05
2.  Кантар Оливера уч. бр. 10 10,05-10,20
 
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 9,20-9,35
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 9,20-9,35
  уч. бр. 14 9,40-9,50
  уч. бр. 16 9,35-9,40
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 17 9.05-9.35
  уч. бр. 18 9.35-9.40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1. Берић Ненад уч. бр. 1 10,05-10,20
2. Михајловић Данило уч. бр. 10 10,20-10,35
  уч. бр. 11 10,35-11,00
  уч. бр. 13 11,00-11,20
  уч. бр. 14 11,20-11,30
  уч. бр. 16 11,30-11,50
  уч. бр. 17 11,50-12,05
  уч. бр. 18 12,05-12,15
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Михић Милан уч. бр. 1 8,55-9,10
2.  Кардум Ненад уч. бр. 13 9,35-10.10
  уч. бр. 17 8,25-8,55
  уч. бр. 18 9,10-9,35
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.  Станковић Соња уч. бр. 1 9,10-9,50
2.  Мандић Душан уч. бр. 10 9,50-10,00
  уч. бр. 11 10,0010,20
  уч. бр. 13 10,20-10,25
  уч. бр. 18 8,50-9,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 1 10,05-10,15
2.        Грујић Миломир уч. бр. 13 10,1510,30
  уч. бр. 16 10,0010,05
  уч. бр. 17 9,55-10,00
  уч. бр. 18 10,3010,45
 
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1. Таминџија Данило уч. бр. 13 9,00-9,45
2. Плавшић Милан    
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 13 9,35-9,45
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 16 9,4510,20
     
 

 

☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Милојевић Гордана уч. бр. 1 10,05-10,40
2.    Николић Данијела уч. бр. 11 11,00-12,30
  уч. бр. 18 10,40-11,00
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 10 9,20-9,50
2.   Баста Ненад уч. бр. 13 10,00-11,00
  уч. бр. 17 9,00-9,20
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Јовановић Слободан уч. бр. 13 9,05-9,30
2.  Фуртула Драган уч. бр. 14 8,45-9,05
  уч. бр. 16 8,158,45
 
 ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 13 10,00-10,10
2.  Сомборски Жика уч. бр. 16 10,1010,25
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Шолак Зорица уч. бр. 13 9,209,45
2.   Радовић Вељо уч. бр. 14  9,45-11,00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1.     Унтербергер Марија уч. бр. 17 10,00-10,30
2.     Ђурашиновић Драган    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  18 10,00-10,30
2.  Томановић Предраг    
     
             
Термини консултативне наставе за октобарски рок 2016. год. – ванредно школовање

Термини консултативне наставе за октобарски рок 2016. год. – ванредно школовање

Српски језик и књижевност
Никовић Лена 22.09.2016. 17.30-19.00 30.09.2016. 16.00-17.30
Бјелица Јасмина 21.09.2016. 17.30-19.00 29.09.2016. 16.30-18.00
Математика
Ивић Љубо 23.09.2016. 15.00-16.30 30.09.2016. 15.00-16.30
Лековић Ивана 28.09.2016. 16.30-18.00 04.10.2016. 16.30-18.00
Енглески језик
Матарић Јасмина 28.09.2016. 15.00-16.30 30.09.2016. 15.00-16.30
Павловић Ливиа 29.09.2016. 15.00-16.30 21.09.2016. 14.30-16.00
Немачки језик
Марковић Драгица 28.09.2016. 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 29.09.2016. 16.00-17.30
Француски језик
Петровић Славица 22.09.2016. 16.00-17.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Јарамаз Биљана 29.09.2016. 16.00-17.30
Танацковић Александра 23.09.2016. 14.30-16.00
Физика
Домазет Снежана 21.09.2016. 18.00-19.30
Божић Димитријевић Зорица 27.09.2016. 14.30-16.00
Хемија
Јовановић Љиљана 29.09.2016. 15.00-16.30
Мартиновић Ервехеја 27.09.2016. 18.00-19.30
Ликовна култура
Маришан Дејана 22.09.2016. 14.30-16.00
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 29.09.2016. 14.30-16.00
Историја
Јосимов Весна 28.09.2016. 15.30-17.00
Илић Ратко 21.09.2016. 16.00-17.30
Физичко васпитање
Савић Владмир 28.09.2016. 15.00-16.30
Голубовић Љиљана 22.09.2016. 14.30-16.00
Географија
Ђукић Љубица 28.09.2016. 14.30-16.00
Цекић Веселка 29.09.2016. 14.30-16.00
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 28.09.2016. 14.30-16.00 30.09.2016. 18.00-19.30
Филозофија
Алишић Жељка 21.09.2016. 18.00-19.30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 29.09.2016. 15.00-16.30
Живановић Марија 22.09.2016. 18.00-19.30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 22.09.2016. 18.00-19.30
Верска настава
Берић Ненад 23.09.2016. 16.30-18.00
Михајловић Данило 29.09.2016. 15.00-16.30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 28.09.2016. 14.30-16.00 23.09.2016. 18.00-19.30
Филиповић Драгиша 04.10.2016. 15.00-16.30 30.09.2016. 15.00-16.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Станковић Соња 28.09.2016. 17.00-18.30 22.09.2016. 16.30-18.00
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 28.09.2016. 14.30-16.00 22.09.2016. 15.00-16.30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 04.10.2016. 15.00-16.30 28.09.2016. 14.00-15.30
Група економских предмета
Раушевић Светлана 29.09.2016. 18.00-19.30 28.09.2016. 15.00-16.30
Блажић Јадранка 27.09.2016. 14.00-15.30 21.09.2016. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Милојевић Гордана 03.10.2016. 18.00-19.30 28.09.2016. 15.00-16.30
Николић Данијела 26.09.2016. 18.00-19.30 27.09.2016. 17.00-18.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 04.10.2016. 16.30-18.00 23.09.2016. 17.00-18.30
Баста Ненад 29.09.2016. 16.30-18.00 23.09.2016. 14.00-15.30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 29.09.2016. 16.00-17.30 23.09.2016. 14.30-16.00
Јовановић Слободан 21.09.2016. 14.30-16.00 27.09.2016. 16.00-17.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 30.09.2016. 17.00-18.30
Сомборски Жика 21.09.2016. 16.00-17.30
Група машинских предмета – железнички смер
Шолак Зорица 27.09.2016. 15.00-16.30 29.09.2016. 16.00-17.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 28.09.2016. 14.30-16.00
Унтербергер Марија 30.09.2016. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 29.09.2016. 14.00-15.30
Мак Маријан 04.10.2016. 18.00-19.30
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – август 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – август 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Јаковљевић Јелена уч. бр. 11 8.00-8.10
2.   Мајсторовић Јелена уч. бр. 14 8.10-8.20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР:Јаковљевић Јелена    
ПЕТАК  19.08.2016. У 9.00.Ч У УЧ.10    
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр.  10 8.00-8.05
2.      Ивић Љубо уч. бр.  11 8.10-8.40
  уч. бр.  13 8.40-8.50
  уч. бр.  14 8.50-9.00
  уч. бр.  16 9.00-9.10
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17 8.05-8.10
ПЕТАК 19.08.2016. У 10.00.Ч У УЧ.10 уч. бр.  18 9.10-9.20
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Ђорђевић Криситна уч. бр. 11,14 8.00-9.00
2. Ратковић Миа
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 11
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 14,18
Ф 1. Петровић Славица уч. бр. 11
ПЕТАК 19.08.2016. У 8.00.Ч У УЧ.10
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 17 8.00-8.05
2.  Kарађиновић Драгана    
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 13 8.30-8.35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 17 8.40-9.00
  уч. бр. 18 8.35-8.40
 Хемија
1.  Јовановић Љиљана уч. бр. 18 8.30-8.35
2.  Мартиновић Ервехеја    
 
☺   ЛИКОВНО
1.  Маришан Дејана уч. бр. 18 8.25-8.30
2.  Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јосимов Весна уч. бр. 17 8.10-8.30
2.   Илић Ратко    
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 11 8.40-8.50
             2.  Обрадовић Наташа    
ГЕОГРАФИЈА
1.  Алајица Данијела уч. бр. 18 8.30-8.35
2.  Ђукић Љубица    
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, 
1.   Оливера Кантар уч. бр. 10 8.05-8.20
2.  Куљић Марија уч. бр. 11 8.40-8.55
  уч. бр. 14 8.25-8.30
  уч. бр. 16 8.30-8.40
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 11 8.55-9.00
2.  Кантар Оливера    
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 11 9.00-9.20
2.  Радишић Снежана уч. бр. 14 9.20-9.25
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 17 9.05-9.35
  уч. бр. 18 9.35-9.40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 13 9.05-9.10
2.    Михајловић Данило уч. бр. 14 9.10-9.15
  уч. бр. 16 9.15-9.20
  уч. бр. 17 9.20-9.25
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 13 8.50-9.10
2.  Кардум Ненад уч. бр. 17 9.35-10.00
  уч. бр. 18 9.20-9.30
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.  Станковић Соња уч. бр. 10 8.20-8.40
2.  Мандић Душан уч. бр. 11 9.20-9.35
  уч. бр. 17 8.40-9.15
  уч. бр. 18 9.40-10.10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 11 9.35-9.40
2.  Грујић Миломир уч. бр. 13 9.30-9.35
  уч. бр. 16 9.15-9.30
  уч. бр. 17 9.40-10.00
  уч. бр. 18 9.10-9.15
 
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1.   Ацкета Предраг уч. бр. 13 8.50-9.00
2.   Плавшић Милан уч. бр. 14 9.00-10.00
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.  Судар Вера уч. бр. 11 9.20-9.25
2.  Раушевић Светлана уч. бр. 13 9.10-9.20
  уч. бр. 16 8.00-9.00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 11 8.30-9.00
2.    Чукановић Ана уч. бр. 13 9.35-10.00
  уч. бр. 17 10.00-10.30
  уч. бр. 18 9.00-9.35
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Станковић Саша уч. бр. 10 8.40-10.00
2.   Деспотовић Зоран    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Јовановић Слободан уч. бр. 13 9.35-10.05
2.   Фуртула Драган уч. бр. 14 10.05-10.45
  уч. бр. 16 9.00-9.35
 
☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Михајловић Бранка уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђурановић Предраг уч. бр. 16 9.05-9.20
 

 

   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Шолак Зорица уч. бр. 13 8.15-8.30
2.  Радовић Вељо уч. бр. 14 8.30-10.30
     
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  10 10.00-10.30
2.  Томановић Предраг уч. бр.  11 9.40-10.00