Сатница за јануарски рок (децембар 2018. године) – ванредно школовање

Сатница за јануарски рок (децембар 2018. године) – ванредно школовање

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Ђокић Душанка уч. бр. 2 8,00-8,05
2.     Бјелица Јасмина уч. бр. 10 8,05-8,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бјелица Јасмина уч. бр. 17 8,20-8,35
ПЕТАК  07.12.2018. У 16.00.Ч У УЧ.21    
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр.  1 8,00-8,05
2.       Ивић Љубо уч. бр.  2 8,05-8,10
  уч. бр.  9 8,10-8,15
  уч. бр.  10 8,20-8,35
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  11 8,35-8,45 
ПЕТАК 07.12.2018. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  17 8,45-8,55
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Павловић Ливиа уч. бр. 3,10,11 8-9.00
2.Ђорђевић Кристина
Р 1.Протић Верица уч. бр. 10
2.          Марковић Драгица
Н 1.Марковић Драгица уч.бр. 2,10,13,16,17
2.Мијатовић Наташа
ПЕТАК 07.12.2018. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 1 8,05-8,20
2. Карађиновић Драгана уч. бр. 8 8,20-9,00
         уч. бр. 16 8,00-8,05
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1. Домазет Снежана уч. бр. 3 9,00-9,20
2. Илић Сузана уч. бр. 13 9,20-9,30
  уч. бр. 16 9,30-9,35
Хемија
1. Евица Радичанин Ковачић уч. бр. 1 9,00-9,05
2. Јовановић Љиљана    
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1 .  Атанасов Мирослав уч. бр. 8 9,00-9,05
2.   Маришан Деана    
Ликовна култура
1.  Маришан Деана  уч. бр. 3 9,00-9,10
2.  Штрбац Нада    
 
☺   ИСТОРИЈА
1. Илић Ратко уч. бр.  1 9,00-9,05
2. Јевтић Оливера уч. бр.  3 9,05-9,15
  уч. бр. 13 9,15-9,20
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 1 9,05-9,10
2.  Голубовић Љиљана уч. бр. 10 9,00-9,05
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.  Алајица Данијела уч. бр. 13 9,00-9,05
2.  Ђукић Љубица    
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1. Оливера Кантар уч. бр. 2 8,20-8,30
2. Куљић Марија уч. бр. 9 8,30-8,35
  уч. бр. 10 8,35-9,00
  уч. бр. 11 9,00-9,15
  уч. бр. 17 9,15-9,25
  уч. бр. 18 9,25-9,40
Филозофија
1. Алишић Жељка уч. бр. 10 9,05-9,15
2. Радишић Снежана уч. бр. 11 9,15-10,00
  уч. бр. 17 9,00-9,05
 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1. Живановић Марија уч. бр. 18 8,00-8,20
2. Оливера Кантар    
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1. Живановић Марија уч. бр. 1 8,30-8,40
2. Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 8,25-8,30
  уч. бр. 7 8,40-9,00
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1. Берић Ненад уч. бр. 1,3,11,16,17 9,00-10,00
2. Крстић Милован    
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, основи машиства
1. Ђурнић Љиљана уч. бр. 1 8,40-9,00
2. Милинковић Марија уч. бр. 3 9,15-10,15
  уч. бр. 8 10,15-11,00
  уч. бр. 13 8,10-8,40
  уч. бр. 16 9,00-9,15
Мотори, техн.материјала, маш. елементи, основи машинства,
1. Станковић Соња уч. бр. 1 9,10-10,10
2. Панић Драган уч. бр. 2 9,00-9,10
  уч. бр. 3 8,40-9,00
  уч. бр. 8 10,10-10,15
  уч. бр. 9 8,15-8,30
  уч. бр. 10 8,00-8,05
  уч. бр. 11 8,05-8,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1. Ацкета Предраг уч. бр. 13 8,30-9,00
2. Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,30
  уч. бр. 14 9,30-9,35
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
1. Кешељ Татјана уч. бр. 1 10,10-10,25
2. Грујић Миломир уч. бр. 2 10,05-10,10
  уч. бр. 3 10,25-10,30
  уч. бр. 10 10,00-10,05
  уч. бр. 13 9,00-10,00
  уч. бр. 16 8,45-9,00
  уч. бр. 17 8,35-8,45
  уч. бр. 18 8,30-8,35
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1. Блажић Јадранка уч. бр. 2 9,10-9,30
2. Судар Вера уч. бр. 13 10,20-10,35
  уч. бр. 16 9,35-9,40
  уч. бр. 17 9,40-10,20
  уч. бр. 18 8,20-9,10
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Деспотовић Зоран уч. бр. 2 8,30-9,00
2.Еремић Злата уч. бр. 3 8,00-8,30
  уч. бр. 7 9,00-9,40
  уч. бр. 10 10,00-11,00
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 1 11,30-12,30
2.  Станковић Саша уч. бр. 8 9,40-10,10
  уч. бр. 9 8,00-9,40
  уч. бр. 11 10,10-11,30
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1. Јовановић Слободан уч. бр. 2 8,00-8,05
2. Фуртула Драган уч. бр. 13 8,45-9,15
  уч. бр. 14 9,30-9,50
  уч. бр. 16 8,05-8,45
  уч. бр. 17 9,15-9,30
  уч. бр. 18 9,15-9,30
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Михајловић Бранка уч. бр. 2 9,30-9,35
2. Сомборски Жика уч. бр. 13 9,35-9,45
  уч. бр. 16 9,45-10,05
  уч. бр. 17 10,05-10,20
  уч. бр. 18 10,20-10,35
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 13 8,00-9,00
2. Шолак Зорица уч. бр. 14 9,00-10,00
  уч. бр. 16 10,00-10,10
  уч. бр. 17 10,10-10,20
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1. Мак Маријан уч. бр.  10 9,15-10,00
2. Томановић Предраг    
 
             
Консултативна настава, термини за децембарски рок 2018. године

Консултативна настава, термини за децембарски рок 2018. године

Српски језик и књижевност
Бјелица Јасмина 21.11.  17-18,30ч 26.11.  17-18,30ч
Ђокић Душанка 20.11.  18-19,30ч 22.11.  16-17,30ч
Математика
Роган Александра 20.11.  18-19,30ч 21.11.  18-19,30ч
Ивић Љубо 28.11.  15-16,30ч 26.11.  15-16,30ч
Енглески језик
Павловић Ливиа 19.11.  15-16,30ч 21.11.  17-18,30ч
Ђорђевић Кристина 20.11.  14-15,30ч 28.11.  14-15,30ч
Немачки језик
Марковић Драгица 19.11.  15-16,30ч /
Мијатовић Наташа 27.11.  16-17,30ч /
Руски језик
Протић Верица 19.11.  15-16,30ч /
Француски језик
Петровић Славица 19.11.  15-16,30ч /
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 26.11.  17-18,30ч /
Танацковић Александра 23.11.  15-16,30ч /
Физика
Домазет Снежана 23.11.  16-17,30ч /
Илић Сузана 22.11.  14:30-16ч /
Хемија
Јовановић Љиљана 20.11.  18-19,30ч /
Евица Радичанин Ковачић 26.11.  18-19,30ч /
Ликовна култура
Маришан Деана 27.11.  15-16,30ч /
Штрбац Нада 28.11.  15,30-17ч /
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 22.11.  14-15,30ч /
Историја
Јосимов Весна 22.11.  15:30-17ч /
Илић Ратко 26.11.  14:30-16ч /
Физичко васпитање
Голубовић Љиљана 21.11.  17-18,30ч /
Обрадовић Наташа 26.11.  16-17,30ч /
Географија
Алајица Данијела 26.11.  14-15,30ч /
Ђукић Љубица 23.11.  15-16,30ч /
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 26.11.  14,30-16ч 27.11.  18-19,30ч
Филозофија
Алишић Жељка 19.11.  15-16,30ч 21.11.  16-17,30ч
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 21.11.  16-17,30ч /
Живановић Марија 22.11.  14-15,30ч /
Грађанско васпитање
Живановић Марија 23.11.  18-19,30ч /
Верска настава
Берић Ненад 19.11.  15-16,30ч /
Крстић Милован 27.11.  16-17,30ч /
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 20.11.  15-16,30ч 26.11.  18-19,30ч
Марија Милинковић 21.11.  14-15,30ч 23.11.  16,30-18ч
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 23.11.  14-15,30ч 27.11.  14-15,30ч
Станковић Соња 19.11.  18-19,30ч 27.11.  18-19,30ч
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 27.11.  15-16,30ч /
Грујић Миломир 26.11.  14-15,30ч /
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 23.11.  14:30-16ч 28.11.  18-19,30ч
Група економских предмета
Судар Вера 22.11.  15-16,30ч 26.11.  17-18,30ч
Блажић Јадранка 21.11.  18-19,30ч 23.11.  14-15,30ч
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 22.11.  17-18,30ч 26.11.  15-16,30ч
Еремић Злата 20.11.  14-15,30ч 21.11.  14,30-16ч
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 26.11.  18-19,30ч 27.11.  18-19,30ч
Станковић Саша 19.11.  17-18,30ч 22.11.  14,30-16ч
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Јовановић Слободан 20.11.  14-15,30ч 26.11.  18-19,30ч
Фуртула Драган 22.11.  14,30-16ч 28.11.  14:30-16ч
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 20.11.  14-15,30ч /
Сомборски Жика 28.11.  16-17,30ч /
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 20.11.  15-16,30ч 28.11.  17-18,30ч
Шолак Зорица 26.11.  15-16,30ч 27.11.  15-16,30ч
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 27.11.  15-16,30ч /
Унтербергер Марија 20.11.  14:30-16ч /
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 22.11.  17-18,30ч /
Мак Маријан 28.11.  18-19,30ч /
Сатница за октобарски рок 2018. године – ванредно школовање

Сатница за октобарски рок 2018. године – ванредно школовање

РАСПОРЕД  УЧИОНИЦА И ОКВИРНИХ САТНИЦА ПО ИСПИТНИМ КОМИСИЈАМА

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Никовић Лена уч. бр. 1 8,00-8,05
2.     Црњански Радица уч. бр. 10 8,05-9,00
  уч. бр. 14 9,00-9,05
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Црњански Радица уч. бр. 17 9,20-9,25
ПЕТАК  19.10.2018. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,05-9,20
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр.  1 8,05-8,15
2.       Андесилић Ивана уч. бр.  9 8,15-8,20
  уч. бр.  10 8,40-9,00
уч. бр.  14 8,20-8,25
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  17 8,25-8,30
ПЕТАК 19.10.2018. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 8,30-8,40
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Топалски Диана уч. бр. 1,10,11,16,17,18 8-9.00
2.Бечић Радочај Тања
Р 1.Протић Верица уч. бр. 16
2.Марковић Драгица
Н 1.Марковић Драгица уч.бр. 11,13,17
2.Мијатовић Наташа
ПЕТАК 19.10.2018. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра уч. бр. 8 8,00-8,25
2.     Карађиновић Драгана уч. бр. 13 8,25-8,35
         уч. бр. 16 8,35-8,50
  уч. бр. 18 8,50-9,05
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.    Домазет Снежана уч. бр. 8 8,25-8,30
2.    Илић Сузана уч. бр. 9 8,30-8,45
  уч. бр. 16 8,20-8,25
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1 .  Атанасов Мирослав ПОСЕБАН РАСПОРЕД  
2.   Маришан Деана    
Ликовна култура
1.  Маришан Деана  ПОСЕБАН РАСПОРЕД  
2.  Штрбац Нада    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр.  9 8,20-8,30
2.     Јосимов Весна уч. бр.  16 8,30-8,35
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Савић Владимир уч. бр. 1 8,15-8,25
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 10 9,10-9,45
  уч. бр. 11 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,55
  уч. бр. 18 8,55-9,10
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
             1.    Цекић Веселка уч. бр. 8 8,30-8,35
             2.    Ђукић Љубица уч. бр. 16 8,35-8,50
  уч. бр. 18 8,50-8,55
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1 8,30-8,40
2.   Куљић Марија уч. бр. 9 8,25-8,30
уч. бр. 10 8,40-8,45
  уч. бр. 11 8,45-8,50
  уч. бр. 16 9,00-9,10
  уч. бр. 17 8,50-9,00
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 9,40-10,00
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 10,00-10,05
 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 10 8,00-8,25
2.  Оливера Кантар    
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 8,25-8,30
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 8,40-9,00
  уч. бр. 9 8,30-8,40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад уч. бр. 1,9,10,13,14,17,18 9,00-10,00
       2.    Крстић Милован    
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.   Ђурнић Љиљана уч. бр. 8 8,30-9,00
2.   Михић Милан уч. бр. 9 8,00-8,30
уч. бр. 13 9,00-9,30
уч. бр. 16 8,00-8,20
  уч. бр. 18 9,30-10,10
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 8,40-8,50
2.        Панић Драган уч. бр. 8 9,00-9,15
  уч. бр. 9 8,50-9,00
  уч. бр. 10 9,40-9,50
  уч. бр. 11 9,00-9,20
  уч. бр. 18 9,20-9,40
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.  Ацкета Предраг уч. бр. 13 8,30-9,00
2.  Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,15
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
1.Кешељ Татјана уч. бр. 9 9,00-9,05
2.Грујић Миломир уч. бр. 11 9,05-9,10
  уч. бр. 13 9,10-9,20
  уч. бр. 16 9,20-9,35
  уч. бр. 17 9,35-9,40
  уч. бр. 18 9,40-9,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Блажић Јадранка уч. бр. 1 8,50-9,10
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 13 8,35-8,50
  уч. бр. 16 9,10-9,20
  уч. бр. 17 9,20-10,00
  уч. бр. 18 10,00-10,05
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Чукановић Ана уч. бр. 1 9,10-10,00
 2.    Милојевић Горадана уч. бр. 8 10,00-10,45
  уч. бр. 9 9,00-9,10
  уч. бр. 10 10,45-11,30
  уч. бр. 18 8,10-9,10
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Николић Данијела уч. бр. 2 9,00-9,30
2.    Баста Ненад уч. бр. 11 9,30-11,00
  уч. бр. 13 8,55-9,00
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 1 10,30-10,35
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 9,30-10,30
  уч. бр. 14 8,00-8,20
  уч. бр. 16 8,40-9,30
  уч. бр. 17 8,20-8,40
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 1 9,10-9,15
2.        Сомборски Жика уч. бр. 13 9,15-9,30
  уч. бр. 16 9,35-10,00
  уч. бр. 17 9,30-9,35
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 1 8,25-8,30
2.        Шолак Зорица уч. бр. 13 9,00-10,30
  уч. бр. 14 8,30-9,00
  уч. бр. 16 8,20-8,25
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр.  11 9,10-10,00
2.        Томановић Предраг  
Консултативна настава, термини за октобарски рок 2018. године

Консултативна настава, термини за октобарски рок 2018. године

Српски језик и књижевност

Црњански Радица 04.10.  18-19:30 09.10.  18-19:30
Ђокић Душанка 03.10.  14-15:30 08.10.  18-19:30

Математика

Роган Александра 09.10.  18-19:30 12.10.  18-19:30
Андесилић Ивана 05.10.  18-19:30 04.10.  16:30-18:00

Енглески језик

Бечић Радочај Тања 04.10.  15-16:30 05.10.  14-15:30
Топалски Диана 10.10.  16-17:30 08.10.  14-15:30

Немачки језик

Марковић Драгица 04.10.  16-17:30 /
Мијатовић Наташа 10.10.  16-17:30 /

Руски језик

Протић Верица 04.10.  16-17:30

Француски језик

Петровић Славица 08.10.  15-16:30

Биологија; Екологија и заштита животне средине

Карађиновић Драгана 04.10.  15-16:30 /
Танацковић Александра 05.10.  16-17:30 /

Физика

Домазет Снежана 12.10.  16-17:30 /
Илић Сузана 04.10.  17-18:30 /

Хемија

Јовановић Љиљана 04.10.  15:30-17:00 /
Евица Радичанин Ковачић 05.10.  18-19:30 /

Ликовна култура

Маришан Дејана 11.10.  18-19:30 /
Штрбац Нада 03.10.  15:30-17:00 /

Музичка уметност

Атанасов Мирослав 04.10.  15-16:30 /

Историја

Јосимов Весна 09.10.  15:30-17:00 /
Илић Ратко 03.10.  18-19:30 /

Физичко васпитање

Савић Владимир 03.10.  17-18:30
Ћирак Слободан 12.10.  18-19:30

Географија

Алајица Данијела 08.10.  14-15:30 /
Ђукић Љубица 05.10.  14:30-16:00 /

Социологија; Устав и права грађана

Кантар Оливера 04.10.  18-19:30 05.10.  13:30-15:00

Филозофија

Алишић Жељка 08.10.  15-16:30 11.10.  15:30-17:00

Психологија

Мазалица Ђокић Наташа 04.10.  15-16:30 /
Живановић Марија 11.10.  14-15:30 /

Грађанско васпитање

Живановић Марија 11.10.  14-15:30

Верска настава

Берић Ненад 11.10.  16-17:30 /
Крстић Душан 10.10.  14-15:30 /

Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)

Ђурнић Љиљана 03.10.  15-16:30 05.10.  15-16:30
Михић Милан 09.10.  16:30-18:00 11.10.  18-19:30

Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)

Панић Драган 08.10.  13:30-15:00 05.10.  18-19:30
Станковић Соња 03.10.  14:30-16:00 11.10.  13:30-15:00

Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)

Кешељ Татјана 03.10.  14-15:30 /
Грујић Миломир 11.10.  15-16:30 /

Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)

Ацкета Предраг 05.10.  15-16:30 03.10.  17:30-19:00

Група економских предмета

Раушевић Светлана 04.10.  18-19:30 12.10.  14-15:30
Блажић Јадранка 10.10.  18-19:30 08.10.  15-16:30

Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)

Чукановић Ана 03.10.  18-19:30 04.10.  18-19:30
Милојевић Гордана 08.10.  13:30-15:00 12.10.  18-19:30

Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)

Николић Данијела 05.10.  17-18:30 09.10.  14-15:30
Баста Ненад 05.10.  16:30-18:00 09.10.  17-18:30

Група саобраћајних предмета – железнички смер

Јовановић Слободан 03.10.  15-16:30 04.10.  15-16:30
Фуртула Драган 05.10.  14:30-16:00 11.10.  14:30-16:00

Практична настава – железнички смер

Михајловић Бранка 03.10.  18-19:30 /
Сомборски Жика 04.10.  16-17:30 /

Група машинских предмета – железнички смер

Филиповић Драгиша 03.10.  17-18:30 12.10.  18-19:30
Шолак Зорица 09.10.  14-15:30 11.10.  16-17:30

Група саобраћајних предмета – ПТТ смер

Ђурашиновић Драган 05.10.  15-16:30 /
Унтербергер Марија 03.10.  17-18:30 /

Група саобраћајних предмета – наутички смер

Томановић Предраг 03.10.  14:30-16:00 /
Мак Маријан 12.10.  18-19:30 /

Naš učenik Strahinja Ivetić među 25 najboljih đaka generacije iz Srbije i Republike Srpske

Naš učenik Strahinja Ivetić, kao đak generacije 2017/2018, uspeo je da se nađe među 25
najboljih u konkurenciji više od 600 đaka generacije iz cele Srbije i Republike Srpske!
Ovaj uspeh Strahinji je omogućio da osvoji školovanje na ITAcademy i tako nastavi da se
obrazuje u skladu sa svojim ambicijama i potencijalom.
Uprava i svi zaposleni u Srednjoj saobraćajnoj školi „Pinki” u Novom Sadu, ponosni su na
Strahinju Ivetića i ovom prilikom mu čestitamo na velikom uspehu i želimo mnogo sreće u
budućem školovanju. Uvereni smo da će Strahinja i skoristiti sve svoje potencijale i nadamo
se da će biti primer ostalim đacima naše škole.
Svečana dodela besplatnih školovanja je 5. septembra na Belom dvoru
Vaš drug i naš đak jedan je od 25 izabranih đaka generacije kojima će finansijska podrška
za jednogodišnje školovanje na ITAcademy biti uručena 5. septembra na svečanom prijemu
u 17 sati na Belom dvoru.
Podsetimo, kraljevska porodica Karađorđević, prestolonaslednik Aleksandar i princeza
Katarina, 29. juna ugostila je na Belom dvoru više od 600 najboljih maturanata iz Srbije i
Republike Srpske na prijemu koji se održava već sedamnaestu godinu zaredom.
Tom prilikom je kompanija LINK group, kao partner Fondacije Nj.K.V. Prestolonaslednika
Aleksandra Karađorđevića, objavila lepu vest o dodeli 25 besplatnih školovanja za
jednogodišnje programe na ITAcademy.

Svi zainteresovani đaci generacije su do 15. jula slali prijave, u kojima je trebalo da se
predstave u najboljem svetlu i navedu na koji način će školovanje na ITAcademy iskoristiti
za svoje usavršavanje i dalje napredovanje, a nakon procesa selekcije izabrano je 25
najboljih kandidata.
Strahinja dobio priliku da postane vrhunski stručnjak u oblasti IT-ja
Strahinja Ivetić našao se među odabranima i kroz jednogodišnje školovanje na ITAcademy
dobiće priliku da stekne znanja i veštine za neka od najtraženijih i najplaćenijih zanimanja
današnjice. Nastavu će pratiti online, preko najsavremenije platforme za učenje – Distance
Learning platforme.
Svim đacima generacije koji su osvojili besplatno školovanje na raspolaganju su različiti
kursevi u okviru nastavnog programa koji odaberu, a u svakom trenutku svog školovanja
imaće na raspolaganju kako pomoć profesora, tako i pomoć Centra za razvoj karijere ukoliko
su im potrebni saveti za dodatno usavršavanje i pronalaženje posla.
Prošle godine je đake generacije najviše interesovalo kako naučiti programiranje i zbog toga
su kurs programiranjaweb dizajn kurs bili najpopularniji među polaznicima.
Po završetku jednogodišnjeg školovanja đaci će imati priliku da polažu za neke od
najprestižnijih međunarodno priznatih sertifikata i steknu Microsoft, Oracle, Cambridge i
mnoga druga zvanja.

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОД.

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОД.

РАЗРЕД ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА ДАТУМ ПОЛАГАЊА
ПРВИ ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МЕХАНИКЕ

 

1.МЕХАНИКА

2.ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

1.НЕНАД КАРДУМ

2.МИЛАН МИХИЋ

3.ЉИЉАНА ЂУРНИЋ

4.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

21.08.2018

УТОРАК У 8:00

УЧ.17

 

ДРУГИ

НТ31

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МЕХАНИКЕ

 

1.МЕХАНИКА 1.НЕНАД КАРДУМ

2.МИХИЋ МИЛАН

3.ЉИЉАНА ЂУРНИЋ

21.08.2018

УТОРАК У 10:00

УЧ.17

  ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МОТОРАНА ВОЗОЛА , МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

1.МОТОРНА ВОЗИЛА

2.МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

1.СОЊА СТАНКОВИЋ

2.ВЕСНА МАРТИНОВИЋ

3.ДРАГАН ПАНИЋ

22.08.2018

СРЕДА У 8:00

УЧ.20

СВИ РАЗРЕДИ

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

ПИСМЕНИ

 

1.МАТЕМАТИКА

 

1.СВЕТЛАНА НИНКОВ

2. ИВАНА АНДЕСИЛИЋ

3.СЛОБОДАН ЋИРАК

3.МАЈА МАРКОВИЋ

4.СЛЕКСАНДРА РОГАН

5.ЉУБО ИВИЋ

6.ГОРДАНА ЈОВИШИЋ

7.СЛАВИЦА КАЋАНСКИ

8.ГОРДАНА СТАНКОВИЋ

ПИСМЕНИ

ПОНЕДЕЉАК

20.08.2018.

9:00

УЧ.11 УСМЕНИ

УТОРАК

21.08.2018

10:00 УЧ.11

Тдс15 1.ЗЛАТА ЕРЕМИЋ 1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1.ДУШАНКА ЂОКИЋ

2.ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ

 

УТОРАК

21.08.2018.

8:00

УЧ.2 ПИСМЕНИ

23.08.2018.

УСМЕНИ У 8:00

ПРВИ

ДРУГИ

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ ФИЗИКЕ

 

1.ФИЗИКА 1.МИЛОШ БАЊАЦ

2.СНЕЖАНА ДОМАЗЕТ

3.СУЗАНА ИЛИЋ

 

 

СРЕДА

23.08.2018. У 9:00 УЧ.31

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

 

1.НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1.ДРАГИЦА МИЛИЧИЋ

2.ДИЈАНА ТОПАЛСКИ

 

СРЕДА

23.08.2018.

8:00 УЧ.27

ПИСМЕНИ

УСМЕНИ

ЧЕТВРТАК

24.08.2018.

ВОЗАЧИ ДРУГИ РАЗРЕД

ТДС31

ТДС33

ТДС34

ТДС35

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

 

1.РЕГУЛИСАЊЕ

2.ТЕРЕТИ СА ИНТ.ТРА

3.ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

4.ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

5.БЕЗБЕДНОСТ

1,ЗОРАН ДЕСПОТОВИЧ

2.ЉУПЧО ЈОВАНОВСКИ

3.САША СТАНКОВИЋ

4.МАРКО МАРКОВИЋ

5.МАРКО КОВАЧЕВИЋ

6.НЕНАД БАСТА

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

8:00

УЧ.32,33

 

ДРУГИ РАЗРЕД  

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

1.МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 1.МИЛАН МИХИЋ

2.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

 

 

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

9:00

УЧ.25

 

 

ТК21  

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

2.ТЕХНИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

1.ГРУЈИЋ МИЛОМИР

2.ТАТЈАНА КЕШЕЉ

3.ДРАГУША ФИЛИПОВИЋ

4.МИЛАН МИХИЋ

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

8:00

УЧ.25

НТ21

НТ31

 

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

2.МЕТЕОРОЛОГИЈА СА ХИДРОЛОГИЈОМ

3.ПРАКТИЧНА НАСТАВА

 

1.П.ТОМАНОВИЋ

2.МАРИЈАН МАК

1.ЉУБИЦА ЂУКИЋ

2.ВЕСЕЛКА ЦЕКИЋ

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

8:00 УЧ.37

ЧЕТВРТАК

23.08.2018. УЧ.37

 

ТВ21

ПТТ31

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ВУЧНА ВОЗИЛА

2.ТРАНСПОРТНО РАЧУНОВОДСТВО

1.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

2.ЗОРИЦА ШОЛАК

3.ВЕРА СУДАР

4.СВЕТЛАНА РАУШЕВИЋ

5.ЈАДРАНКА БЛАЖИЋ

 

УТОРАК

21.08.2018. У 9:00 УЧ.36

ТВ31 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ПРАКТИЧНА НАСТАВА 1.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

2.ЗОРИЦА ШОЛАК

ПОНЕДЕЉАК

20.08.2018.У 11:00

УЧ.25

СТТ31 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.РАЧУНОВОДСТВО

2.СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА ВЕЗЕ

1.ВЕРА СУДАР

2.СВЕТЛАНА РАУШЕВИЋ

3.ТАТЈАНА КЕШЕЉ

ПОНЕДЕЉАК

20.08.2018. У 11:00

УЧ.36

В31

В32

В33

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.БЕЗБЕДНОСТ 1,ЗОРАН ДЕСПОТОВИЧ

2.ЉУПЧО ЈОВАНОВСКИ

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

11:00

УЧ.32

 

ТДС41

ТДС45

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ОРГАНИЗАЦИЈА

2.РЕГУЛИСАЊЕ

1.ЗЛАТА ЕРЕМИЋ

2.ГОРДАНА ПЕЈАКОВ

УТОРАК

21.08.2018.У 10:00

УЧ.32

17.08.2018.ГОД.

КООРДИНАТОР ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ

ДРЕНКА ЂУРИЋ

Сатница августовски рок 2018. године – ванредно школовање

Сатница августовски рок 2018. године – ванредно школовање

РАСПОРЕД  УЧИОНИЦА И ОКВИРНИХ САТНИЦА ПО ИСПИТНИМ КОМИСИЈАМА

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Бјелица Јасмина уч. бр. 14 8,00-8,10
2.     Мајсторовић Јелена уч. бр. 17 8,10-8,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Мајсторовић Јелена уч. бр. 18 8,20-8,25
ПЕТАК  17.08.2018. У 9.00.Ч У УЧ.21    
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Марковић Маја уч. бр.  14 8,10-8,15
2.       Нинков Светлана уч. бр.  17 8,20-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана уч. бр.  18 8,30-9,35
ПЕТАК 17.08.2018. У 10.00.Ч У УЧ.21    
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Матарић Јасмина уч. бр. 10,  17 8-9.00
2. Павловић Ливиа
Р
  1. Протић Верица
уч. бр. 17
2. Марковић Драгица
Ф 1. Петровић Славица уч. 10
ПЕТАК 17.08.2018. У 8.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра уч. бр. 11 8,10-8,20
2.     Карађиновић Драгана уч. бр. 17 8,00-8,10
 
☺    ФИЗИКА
1.    Домазет Снежана уч. бр. 11 8,00-8,10
2.    Илић Сузана уч. бр. 17 8,10-8,35
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 11 8,20-8,30
2.     Јосимов Весна    
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Голубовић Љиљана уч. бр. 13 8,10-8,15
2.  Обрадовић Наташа уч. бр. 14 8,15-8,25
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 11 8,30-8,35
2.    Ђукић Љубица    
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО
 Социологија, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар уч. бр. 13 8,20-8,30
2.   Куљић Марија уч. бр. 14 8,00-8,10
  уч. бр. 17 8,10-8,20
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 17 8,00-8,10
2.  Радишић Снежана    
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 11 8,35-8,55
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 13 8,25-8,35
  уч. бр. 18 8,55-9,00
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
 
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 11 8,55-9,40
2.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 13 8,35-8,45
  уч. бр. 16 8,45-8,55
  уч. бр. 17 9,40-9,55
  уч. бр. 18 8,00-8,35
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 9 8,20-8,30
2.        Николић Данијела уч. бр. 11 9,40-10,00
  уч. бр. 13 9,30-9,40
  уч. бр. 14 8,30-9,00
  уч. бр. 18 9,00-9,30
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 10 8,50-8,55
2.     Плавшић Милан уч. бр. 16 8,30-8,50
 
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
1.Кешељ Татјана уч. бр. 11 10,0010,30
2. Грујић Миломир уч. бр. 14 9,20-9,25
  уч. бр. 16 9,40-10,00
  уч. бр. 17 9,30-9,40
  уч. бр. 18 9,25-9,30
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 9 9,20-9,25
2.     Блажић Јадранка уч. бр. 16 9,10-9,20
  уч. бр. 17 8,40-9,10
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Ковачевић Марко уч. бр. 10 9,00-10,00
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 14 10,00-11,30
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 9 8,30-9,00
2.   Станковић Саша уч. бр. 11 11,00-11,30
  уч. бр. 13 9,30-11,00
  уч. бр. 18 9,00-9,30
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 10 9,00-9,10
2.        Фуртула Драган уч. бр. 16 8,00-8,30
  уч. бр. 17 8,30-9,00
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,00-9,05
2.        Сомборски Жика уч. бр. 17 9,05-9,15
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 10 8,50-9,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 16 9,00-10,00
  уч. бр. 17 10,00-10,10
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
1.        Мак Маријан уч. бр.  11 9,50-10,20
2.        Томановић Предраг уч. бр.  13 8,45-9,30
  уч. бр.  14 9,30-9,50
           
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА – АВГУСТ 2018

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА – АВГУСТ 2018

РАЗРЕД-ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ТДС32

ЈЕЛЕНА М.

1.МАРИЈА ШЉИВАР ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА

16.08.02018. У 8:00

1.НИКОЛИЋ

2.ДЕСПОТОВИЋ

   

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

16.08.2018 у 8:30

1.НИКОЛИЋ

2.ДЕСПОТОВИЋ

 

   

 

ТЕРЕТИ

17.08.2018. У 9:00

1.САША СТАНКОВИЋ

 

2. НИКОЛИЋ

ТВ11-ТАЊА КЕШЕЉ 1.ЛУКА ЛУКИЋ

 

 

1.ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

17.08.2018. У 8:00

 

1.ФИЛИПОВИЋ

2.МИХИЋ

 

В32-ГОРДАНА МИЛОЈЕВИЋ 1.БРАНИСЛАВ КУЛИК

 

 

1.МАТЕМАТИКА

17.08.2018.У 8:00

1.ЉУБО ИВИЋ

2.РОГАН

В32-ГОРДАНА МИЛОЈЕВИЋ 1.СРЕЋКО ШТРБАЦ

 

 

1.УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА

17.08.2018 У  10:00

1.ОЛИВЕРА КАНТАР

2.СВЕТЛАНА НОВАК

НТ31-МАК МАРИЈАН 1.МИЛАН ВУЧЕНИЋ 1.ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

15.08.2018 У 8:00

1.СЛАВИЦИ ПЕТРОВИЦ

2.ЛИВИА ПАВЛОВИЋ

    1.ПЛОВИДБЕНИ ПРОПИСИ

15.08.2018.У 9:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

    1.ТЕОРИЈА БРОДА

17.08.2018.У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

    1.ПРАКТИЧНА НАСТАВА

17.08.2018.У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

    1.РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

16.08.2018. У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

  2.БРАТИЋ АЛЕКСАНДАР 1.РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

16.08.2018. У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

 

 

3.ЛИКА ШЕГРТ 1.ПРАКТИЧНА НАСТАВА

17.08.2018. У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

В-33 ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ 1.ЈОВАН РАДОВ  

1.УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА

17.08.2018 У  10:00

1.ОЛИВЕРА КАНТАР

2.СВЕТЛАНА НОВАК

ТДС31-ЉИЉА ГОЛУБОВИЋ 1.ДУШАН ИВКОВИЋ ТЕРЕТИ

17.08.2018. У 9:00

ИНТЕГРАЛНИ

16.08.2018. У 8:30

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

16.08.2018. У 8:30

1.САША СТАНКОВИЋ

 

2. НИКОЛИЋ

3.ДЕСПОТОВИЋ

ТДС-45 ВЕСНА МАРТИНОВИЋ 1.МИА ТУРУДИЈА 1.ФИЛОЗОФИЈА

13.08-2018. У 8:00

2.МАТЕМАТИКА

17.08.2018.У 8:00

3.МОТОРИ

13.08.2018 У 8:30

4.ОРГАНИЗАЦИЈА

14.08.2018. У 8:00

5.РЕГУЛИСАЊЕ

14.08.2018. У 8:30

6.ГАРАЖЕ

15.08.2018. У  10:00

1.ЖЕЉКА АЛИШИЋ

2.ОЛИВЕРА КАНТАР

3.ЉУБО ИВИЋ

4.ДАНКА МАТИЋ

5.СОЊА СТАНКОВИЋ

6.ГОРДАНА ПЕЈАКОВ

7.ВЕСНА МАРТИНОВИЋ

8.НЕНАД БАСТА

 

 

Консултативна настава, термини за aвгустовски рок 2018. године

Српски језик и књижевност
Бјелица Јасмина 12.06.   18:00-19:30
Мајсторовић Јелена 13.06.   15:00-16:30
Математика
Марковић Маја 18.06.   16:00-17:30
Нинков Светлана 19.06.   18:00-19:30
Енглески језик
Матарић Јасмина 12.06.   16:00-17:30
Павловић Ливиа 13.06.   16:00-17:30
Немачки језик
Марковић Драгица 18.06.   17:00-18:30
Руски језик
Протић Верица 18.06.   17:00-18:30
Француски језик
Петровић Славица 14.06.   13:30-15:00
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 18.06.   15:00-16:30
Танацковић Александра 15.06.   16:00-17:30
Физика
Домазет Снежана 14.06.   13:30-15:00
Илић Сузана 12.06.   15:00-16:30
Хемија
Јовановић Љиљана 14.06.   14:00-15:30
Мартиновић Ервехеја 12.06.   15:30-17:00
Ликовна култура
Маришан Дејана 13.06.   15:00-16:30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 19.06.   15:30-17:00
Историја
Јосимов Весна 20.06.   18:00-19:30
Илић Ратко 18.06.   18:00-19:30
Физичко васпитање
Савић Владимир 19.06.   18:00-19:30
Ћирак Слободан 14.06.   18:00-19:30
Географија
Алајица Данијела 18.06.   16:00-17:30
Ђукић Љубица 19.06.   18:00-19:30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 18.06.   16:00-17:30 19.06.   15:00-16:30
Филозофија
Алишић Жељка 18.06.   13:30-15:00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 18.06.   15:00-16:30
Живановић Марија 12.06.   15:00-16:30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 18.06.   15:00-16:30
Верска настава
Берић Ненад 12.06.   18:00-19:30
Крстић Милован 14.06.   13:30-15:00
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 14.06.   15:30-17:00
Ђурнић Љиљана 19.06.   17:00-18:30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 13.06.   16:30-18:00
Станковић Соња 20.06.   16:00-17:30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 12.06.   16:00-17:30
Грујић Миломир 19.06.   14:00-15:30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 12.06.   15:00-16:30 15.06.   16:00-17:30
Група економских предмета
Блажић Јадранка 12.06.   13:30-15:00
Судар Вера 13.06.   16:00-17:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 12.06.   16:00-17:30
Ковачевић Марко 13.06.   16:00-17:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 14.06.   13:30-15:00
Станковић Саша 19.06.   15:30-17:00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 12.06.   18:00-19:30
Јовановић Слободан 13.06.   16:00-17:30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 12.06.   13:30-15:00
Сомборски Жика 14.06.   15:30-17:00
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 20.06.   16:30-18:00
Шолак Зорица 12.06.   13:30-15:00
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 15.06.   13:30-15:00
Унтербергер Марија 12.06.   13:30-15:00
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 13.06.   13:30-15:00
Мак Маријан 14.06.   16:00-17:30
КАЛЕНДАР РАДА ОД 31.05. ДО 31.08. 2018. ГОДИНЕ

КАЛЕНДАР РАДА ОД 31.05. ДО 31.08. 2018. ГОДИНЕ

Четвртак 31ај 2018.завршетак наставе за завршне разреде
Понедељак 04. јун 2018.  – у 1800  – Одељењска већа завршних разреда
Понедељак 04. јун 2018.у 1930  – седница Наставничког већа
Уторак 05. јун 2018. – полагање разредних испита завршних разреда по посебном  распореду
Уторак 05. јун 2018.прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда по посебном распореду
Четвртак 07. јун 2018.900 – 1000 подела сведочанстава и ђачких књижица завршних разреда
Петак 08. јун 2018. пријава завршних и матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике) – 1100 – 1500

Приликом пријављивања  завршног испита  приложити следеће:

  • Извод из матичне књиге рођених.
  • сведочанства о свим завршеним разредима средње школе,
  • практични завршни рад у 2 примерка и  
  • пријаву за полагање испита
Петак 08. јун 2018. 800 – 1100  – пријаве поправног испита за ученике завршних разреда код референта за ученике
Понедељак 11. – петак 15. јуна 2018.полагање матурског и завршног испита по посебном распореду
Понедељак 12. јун 2018. – у 800 полагање познавање саобраћајних прописа за образовни профил возач моторних возила
Субота 16. јун 2018.у 800  – писмени испит из Српског језика (матура)
Субота 16. јун 2018.  –  ИСПИТНИ РОК ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
Понедељак 18. јун 2018.у 13:00  – седница Испитног одбора, 1315 Наставничко веће
Уторак 19. јун 2018. 15;00-1900 -прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда по посебном распореду
Среда 20.јун 2018.-8:00-12:00– прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда по посебном распореду
Среда 20. јун 2018.1900 2000  – подела диплома
Четвртак  21.- петак 22. јун 2018. – поправни испити за ученике завршних разреда по посебном распореду
Четвртак 21. јун 2018.ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ
Петак 22. јун 2018.  – у 900  – седнице Одељењских већа
Петак 22(после 13:00). Уторак 26. Среда 27 јун 2018.  – полагање разредних испита
Среда 27. јун 2018.у 1000  – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Среда 27. јун  2018.11:00 – прегледање дневника и матичних књига
Четвртак  28. јун 2018. – подела сведочанстава и ђачких књижица и упис ученика после 8:00 часова
УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ПО ПОСЕБНОМ РАСПОПОРЕД
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ОД 14.08. – 17.08.2018. ГОДИНЕ ПО ПОСЕБНОМ РАСПОРЕДУ.
Петак 17. август 2018. 8001200 пријава поправних, разредних испита  код референта за уч. питања.
Понедељак 20. август 2018– у 900седница Наставничког већа.
Понедељак 13. понедељак 20. август 2018. – полагање разредних испита по посебном распореду – распоред погледајте >>ОВДЕ<<
Понедељак  20. август 2018. – полагање поправних испита по посебном распореду
Понедељак 20. август 2018.у 900  – Математика (писмени испит)
Уторак 21. август 2018.у 900  – Српски језик (писмени испит)
Среда 22. август 2018.у 900  – Страни језик (писмени испит)
Четвртак 23. август 2018.у 800 страни језик –усмени
 Четвртак 23. август 2018. –у у 1100 пријава матурских и завршних испита
Петак 24. 27.28.август 2018. – 900полагање Матурских и завршних испита по посебном распореду
Среда 29.08.2018.год.-Седница испитног одбора 8:00; Наставничко веће 8:15
Четвртак 30. август 2018. – 0800 0900подела ђачких књижица и сведочанстава
Петак 31. август 2018.– од 1000  – подела диплома ученицима завршних разреда