Термини поправних испита и припремне наставе за август – школска 2013/2014

Термини за поравне испите и припремну наставу

Предмет и професор

Термин поправног испита

Термини припремне наставе

Српски језик и књижевност – Бањац Слободанка

19.08.2014. године

писмени у 09:00 часова

20.08.2014. године

усмени у 09:00 часова

од 18.08.2014. до 20.08.2014.

од 08:00 до 10:00 часова

Математика

Лековић Ивана, Ивић Љубо, Јовишић Гордана, Малеш Тамара, Каћански Славица, Роган Александра, Марковић Маја, Нинков Светлана

20.08.2014. године

у 10:00 часова

Усмени по договору

13.08.2014.

од 08:00 до 12:00 часова

15.08.2014.

од 08:00 до 12:00 часова

18.08.2014.

од 08:00 до 12:00 часова

Географија – Фемић Зора

19.08.2014. године

у 12:00 часова

од 11.08.2014. до 15.08.2014.

од 08:00 до 12:00 часова

Физика – Здравко Мутин

20.08.2014. године

у 08:00 часова

од 11.08.2014. до 15.08.2014.

од 08:00 до 10:00 часова

Социологија – Кантар Оливера

21.08.2014. године

у 09:00 часова

12.08.2014.

од 08:00 до 10:00 часова

15.08.2014.

од 08:00 до 10:00 часова

Организација превоза -Николић Данијела, Пејаков Гордана

20.08.2014. године

у 12:00 часова

15.08.2014.

од 10:00 до 12:00 часова

18.08.2014.

од 10:00 до 12:00 часова

Терет у саобраћају и механизација претовара – Деспотовић Зоран

20.08.2014. године

у 12:00 часова

од 15.08.2014. до 18.08.2014.

од 10:00 до 12:00 часова

Безбедност саобраћаја – Деспотовић Зоран

20.08.2014. године

у 12:00 часова

од 15.08.2014. до 18.08.2014.

од 10:00 до 12:00 часова

Терет у саобраћају и механизација претовара – Саша Станковић

22.08.2014. године

у 08:00 часова

од 15.08.2014. до 18.08.2014.

од 10:00 до 12:00 часова

Интегрални транспорт – Саша Станковић

22.08.2014. године

у 08:00 часова

13.08.2014.

од 10:00 до 12:00 часова

14.08.2014.

од 10:00 до 12:00 часова

Механика – Кардум Ненад

19.08.2014. године

у 09:00 часова

од 11.08.2014. до 15.08.2014.

од 08:00 до 12:00 часова

Техничка механика – Филиповић Драгиша

19.08.2014. године

у 09:00 часова

15.08.2014.

од 09:00 до 12:00 часова

18.08.2014.

од 09:00 до 12:00 часова

Основи машинства – Филиповић Драгиша

21.08.2014. године

у 09:00 часова

13.08.2014.

од 09:00 до 12:00 часова

15.08.2014.

од 09:00 до 12:00 часова

Мотори и моторна возила – Сабо Иван

21.08.2014. године

у 08:00 часова

од 11.08.2014. до 15.08.2014.

од 08:00 до 10:00 часова

Технологија материјала – Бекрић Драган

19.08.2014. године

у 09:00 часова

од 11.08.2014. до 15.08.2014.

од 08:00 до 12:00 часова

Машински елементи – Бекрић Драган

21.08.2014. године

у 09:00 часова

од 11.08.2014. до 15.08.2014.

од 08:00 до 12:00 часова

Мотори и Моторна возила – Станковић Соња

21.08.2014. године

у 08:00 часова

од 11.08.2014. до 15.08.2014.

од 08:00 до 10:00 часова

Механика – Станковић Соња

21.08.2014. године

у 08:00 часова

од 11.08.2014. до 15.08.2014.

од 08:00 до 10:00 часова

Практична настава – Стаменковић Слободан

21.08.2014. године

у 09:00 часова

од 11.08.2014. до 15.08.2014.

од 08:00 до 10:00 часова

Механика, Техничко цртање, Кочнице и кочење – Ђурнић Љиљана, Шолак Зорица

21.08.2014. године

у 09:00 часова

од 11.08.2014. до 15.08.2014.

од 08:00 до 10:00 часова