Распоред полагања матурских испита – редовни ученици

НТ41 

Одељењски старешина : Ранко Крулановић 

Изборни предмет

Предмет: Речна навигација

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 38

Предмет: Електроника и електронски уређаји

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 38

Предмет: Експлоатација бродова и лука

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 38

Предмет: Математика

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 38

Предмет: Теорија брода

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 38

Практичан рад

Предмет: Теорија брода, Речна навигација, Стабилитет и крцање брода

Време: 12.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 38

ТТКД41 

Одељењски старешина: Љиљана Ђурнић 

Изборни предмет

Предмет: Кочнице и кочење

Време: 10.06.2014. у 0800

Место: учионица бр. 37

Предмет: Вучена возила

Време: 10.06.2014. у 0800

Место: учионица бр. 37

Предмет: Физика

Време: 10.06.2014. у 0800

Место: учионица бр. 31

Предмет: Математика

Време: 10.06.2014. у 0800

Место: учионица бр. 11

Практичан рад

Предмет: Вучена возила

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 37

Предмет: Кочнице и кочење

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 37

Предмет: Употреба вучених возила

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 37


СТТ41 

Одељењски старешина: Зора Фемић

Изборни предмет

Предмет: Организација превоза ствари

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 36

Предмет: Математика

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 11

Предмет: Експлоатација вучених возила

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 36

Практичан рад

Предмет: Организација жел. собраћаја

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 53

Предмет: Средства осигурања и везе

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 53

Предмет: Експлоатација вучених возила

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 53

ПТТ41 

Одељењски старешина: Снежана Домазет 

Изборни предмет

Предмет: Поштанскa техникa и прерада пошиљака

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 40

Предмет: Телекомуникационе услуге

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 40

Предмет: Финансијско пословање

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 40

Предмет: Поштанске услуге

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 40

Практичан рад

Предмет: Маркетинг

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 40

Предмет: Поштанске услуге

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 40

Предмет: Финансијско пословање

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 40

Предмет: Поштанска техника и прерада пошиљака

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 40

ТУТ41 

Одељењски старешина: Ана Чукановић 

Изборни предмет

Предмет: Складишта

Време: 10.06.2014. у 1200

Место: учионица бр. 32

Практичан рад

Предмет: Интегрални транспорт

Време: 13.06.2014. у 1200

Место: учионица бр. 32

Предмет: Одржавање средстава унутрашњег  транспорта

Време: 13.06.2014. у 1200

Место: учионица бр. 32

Предмет: Средства унутрашњег  транспорта

Време: 13.06.2014. у 1200

Место: учионица бр. 32

ТДС41 

Одељењски старешина: Дренка Ђурић 

Изборни предмет

Предмет: Интегрални транспорт

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Предмет: Основи путева и улица

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Предмет: Гараже, сервиси и паркиралишта

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Практичан рад

Предмет: Организација превоза

Време: 11.06.2014. у 1200

Место: учионица бр. 32

Предмет: Безбедност саобраћаја

Време: 11.06.2014. у 1200

Место: учионица бр. 32

Предмет: Гараже, сервиси и паркиралишта

Време: 11.06.2014. у 1200

Место: учионица бр. 32

ТДС42 

Одељењски старешина: Љубица Ђукић 

Изборни предмет 

Предмет: Физика

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Предмет: Основи путева и улица

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Предмет: Гараже, сервиси и паркиралишта

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Предмет: Шпедиција

Време: 11.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Практичан рад

Предмет: Гараже, сервиси и паркиралиша

Време: 12.06.2014. у 1100

Место: учионица бр. 32

Предмет: Регулисање саобраћаја

Време: 12.06.2014. у 1100

Место: учионица бр. 32

Предмет: Безбедност саобраћаја

Време: 12.06.2014. у 1100

Место: учионица бр. 32

ТДС43

Одељењски старешина: Данијела Николић 

Изборни предмет

Предмет: Гараже, сервиси и паркиралишта

Време: 12.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Предмет: Основи путева и улица

Време: 12.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Предмет: Математика

Време: 12.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Практичан рад

Предмет: Регулисање саобраћаја

Време: 13.06.2014. у 0800

Место: учионица бр. 32

Предмет: Безбедност саобраћаја

Време: 13.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

Предмет: Гараже, сервиси и паркиралишта

Време: 13.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 32

ТК41

Одељењски старешина: Миломир Грујић

Изборни предмет

Предмет: Математика

Време: 12.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 11

Предмет: Организација и менаџмент у железничком саобраћају

Време: 12.06.2014. у 800

Место: учионица бр. 36

Предмет: Тeхнологија железничког саобраћаја

Време: 12.06.2014. у 900

Место: учионица бр. 36

Предмет: Транспортно рачуноводство

Време: 12.06.2014. у 930

Место: учионица бр. 36

Предмет: Технологија превоза путника

Време: 12.06.2014. у 1020

Место: учионица бр. 36

Практичан рад

Предмет: Транспортно манипулативни и тарифски прописи

Време: 13.06.2014. у 0800

Место: учионица бр. 36

Предмет: Менаџмент и маркетинг у железничком и интегралном саобраћају

Време: 13.06.2014. у 1000

Место: учионица бр. 36

 

Предмет: Рачуноводство железничких станица

Време: 13.06.2014. у 1100

Место: учионица бр. 36

ТБС41 

Одељењски старешина: Љубо Ивић 

ТЕСТОВИ

Уторак 10.06.2014. у 1000

Дежурни професори:

1. Ивана Лековић

2. Светлана Нинков 

Преглед тестова: Среда 11.06.2014.

ПРАКТИЧАН РАД 

Ауто школа,        четвртак 12.06.2014. године у 9:00

Процена штете,   четвртак 12.06.2014.године у 9:00

Вршење увиђаја,  среда 11.06.2014. године у 9:00