КАЛЕНДАР РАДА ОД 15.08. ДО 31.08. 2014. ГОДИНЕ

Петак 15. август 2014.700 – 1500 пријава поправних, разредних испита од код референта за уч. питања.

Понедељак 18. август 2014.  – у 900седница Наставничког већа.

Уторак 19. четвртак21. август 2014.полагање разредних испита по посебном распореду

Уторак 19. август 2014.полагање поправних испита по посебном распореду

Среда 20. август 2014. – у 1000  Математика (писмени испит)

Четвртак 21. август 2014. – у 900  Српски језик (писмени испит)

Петак 22. август 2014. – у 900  Страни језик (писмени испит)

Петак 22. август 2014. – у 800 страни језик -усмени

Петак 15. – субота 16. август 2014.у 800  Ванредни испити

Петак 22. август 2014. – 1200седнице Одељењских и Наставничког већа

Петак 22. август 2014. 1400прегледање матичних књига и дневника

Понедељак 25. август 2014. – 0800 1000 пријава завршних и матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике)      

Понедељак 25. – уторак 26. август 2014. – полагање завршног и матурског испита по посебном распореду

Понедељак 25. август. 2014. – 1100полагање познавање саобраћајних прописа за образовни профил возач моторних возила

Понедељак 25.август 2014. – 08000900подела ђачких књижицаи сведочанстава

Среда 27. август 2014.у 800писмени испит из српског језика и књижевности (матура)

Четвртак 28. август 2014

·         у 800 – седница Испитног одбора

·         у 815  – седница Наставничког већа

Петак 29. август 2014. од 1200  – подела диплома ученицима завршних разреда