Консултативна настава – ванредни ученици – термини за априлски рок 2016/2017. године

Српски језик и књижевност
Црњански Радица 16.03.2017. 16.30-18.00 21.03.2017. 17.30-19.00
Мајсторовић Јелена 14.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 15.00-16.30
Математика
Ивић Љубо 14.03.2017. 15.00-16.30 15.03.2017. 15.00-16.30
Лековић Ивана 17.03.2017. 13.30-15.00 20.03.2017. 14.00-15.30
Енглески језик
Павловић Ливиа 13.03.2017. 14.00-15.30 14.03.2017. 16.00-17.30
Ратковић Миа 13.03.2017. 15.00-16.30 17.03.2017. 14.00-15.30
Немачки језик
Марковић Драгица 17.03.2017. 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 16.03.2017. 16.00-17.30
Француски језик
Петровић Славица 16.03.2017. 16.00-17.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 14.03.2017. 18.00-19.30
Танасковић Александра 17.03.2017. 14.00-15.30
Физика
Домазет Снежана 17.03.2017. 14.00-15.30
Божић Димитријевић Зорица 14.03.2017. 14.00-15.30
Хемија
Јовановић Љиљана 14.03.2017. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 16.03.2017. 15.30-17.00
Ликовна култура
Маришан Дејана 09.03.2017. 14.00-15.30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 16.03.2017. 18.00-19.30
Историја
Јосимов Весна 15.03.2017. 15.30-17.00
Илић Ратко 13.03.2017. 15.00-16.30
Физичко васпитање
Савић Владимир 13.03.2017. 18.00-19.30
Голубовић Љиљана 17.03.2017. 14.00-15.30
Географија
Алајица Данијела 13.03.2017. 16.00-17.30
Ђукић Љубица 15.03.2017. 14.00-15.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 13.03.2017. 15.00-16.30 17.03.2017. 18.00-19.30
Филозофија
Алишић Жељка 20.03.2017. 16.00-17.30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 14.03.2017. 15.00-16.30
Живановић Марија 09.03.2017. 16.30-18.00
Грађанско васпитање
Живановић Марија 09.03.2017. 16.30-18.00
Верска настава
Берић Ненад 10.03.2017. 16.30-18.00
Михајловић Данило 15.03.2017. 13.30-15.00
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Михић Милан 10.03.2017. 15.00-16.30 13.03.2017. 15.00-16.30
Кардум Ненад 16.03.2017. 14.30-16.00 21.03.2017. 14.30-16.00
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 14.03.2017. 18.00-19.30 17.03.2017. 16.30-18.00
Станковић Соња 13.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 17.00-18.30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 14.03.2017. 14.00-15.30 15.03.2017. 14.00-15.30
Грујић Миломир 16.03.2017. 16.00-17.30 17.03.2017. 14.00-15.30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 13.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 14.00-15.30
Група економских предмета
Судар Вера 14.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 18.00-19.30
Раушевић Светлана 17.03.2017. 14.30-16.00 20.03.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Баста Ненад 14.03.2017. 16.00-17.30 15.03.2017. 16.00-17.30
Николић Данијела 13.03.2017. 18.00-19.30 17.03.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 13.03.2017. 14.00-15.30 17.03.2017. 15.00-16.30
Ђурић Дренка 13.03.2017. 15.30-17.00 17.03.2017. 16.30-18.00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 10.03.2017. 14.00-15.30 13.03.2017. 18.00-19.30
Јовановић Слободан 16.03.2017. 16.00-17.30 22.03.2017. 14.00-15.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 17.03.2017. 13.30-15.00
Сомборски Жика 22.03.2017. 16.00-17.30
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 14.03.2017. 14.00-15.30 21.03.2017. 18.00-19.30
Шолак Зорица 13.03.2017. 16.00-17.30 15.03.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 14.03.2017. 15.00-16.30
Унтербергер Марија 17.03.2017. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 16.03.2017. 14.00-15.30
Мак Маријан 14.03.2017. 18.00-19.30