РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА – АВГУСТ 2018

РАЗРЕД-ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ТДС32

ЈЕЛЕНА М.

1.МАРИЈА ШЉИВАР ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА

16.08.02018. У 8:00

1.НИКОЛИЋ

2.ДЕСПОТОВИЋ

   

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

16.08.2018 у 8:30

1.НИКОЛИЋ

2.ДЕСПОТОВИЋ

 

   

 

ТЕРЕТИ

17.08.2018. У 9:00

1.САША СТАНКОВИЋ

 

2. НИКОЛИЋ

ТВ11-ТАЊА КЕШЕЉ 1.ЛУКА ЛУКИЋ

 

 

1.ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

17.08.2018. У 8:00

 

1.ФИЛИПОВИЋ

2.МИХИЋ

 

В32-ГОРДАНА МИЛОЈЕВИЋ 1.БРАНИСЛАВ КУЛИК

 

 

1.МАТЕМАТИКА

17.08.2018.У 8:00

1.ЉУБО ИВИЋ

2.РОГАН

В32-ГОРДАНА МИЛОЈЕВИЋ 1.СРЕЋКО ШТРБАЦ

 

 

1.УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА

17.08.2018 У  10:00

1.ОЛИВЕРА КАНТАР

2.СВЕТЛАНА НОВАК

НТ31-МАК МАРИЈАН 1.МИЛАН ВУЧЕНИЋ 1.ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

15.08.2018 У 8:00

1.СЛАВИЦИ ПЕТРОВИЦ

2.ЛИВИА ПАВЛОВИЋ

    1.ПЛОВИДБЕНИ ПРОПИСИ

15.08.2018.У 9:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

    1.ТЕОРИЈА БРОДА

17.08.2018.У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

    1.ПРАКТИЧНА НАСТАВА

17.08.2018.У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

    1.РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

16.08.2018. У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

  2.БРАТИЋ АЛЕКСАНДАР 1.РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

16.08.2018. У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

 

 

3.ЛИКА ШЕГРТ 1.ПРАКТИЧНА НАСТАВА

17.08.2018. У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

В-33 ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ 1.ЈОВАН РАДОВ  

1.УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА

17.08.2018 У  10:00

1.ОЛИВЕРА КАНТАР

2.СВЕТЛАНА НОВАК

ТДС31-ЉИЉА ГОЛУБОВИЋ 1.ДУШАН ИВКОВИЋ ТЕРЕТИ

17.08.2018. У 9:00

ИНТЕГРАЛНИ

16.08.2018. У 8:30

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

16.08.2018. У 8:30

1.САША СТАНКОВИЋ

 

2. НИКОЛИЋ

3.ДЕСПОТОВИЋ

ТДС-45 ВЕСНА МАРТИНОВИЋ 1.МИА ТУРУДИЈА 1.ФИЛОЗОФИЈА

13.08-2018. У 8:00

2.МАТЕМАТИКА

17.08.2018.У 8:00

3.МОТОРИ

13.08.2018 У 8:30

4.ОРГАНИЗАЦИЈА

14.08.2018. У 8:00

5.РЕГУЛИСАЊЕ

14.08.2018. У 8:30

6.ГАРАЖЕ

15.08.2018. У  10:00

1.ЖЕЉКА АЛИШИЋ

2.ОЛИВЕРА КАНТАР

3.ЉУБО ИВИЋ

4.ДАНКА МАТИЋ

5.СОЊА СТАНКОВИЋ

6.ГОРДАНА ПЕЈАКОВ

7.ВЕСНА МАРТИНОВИЋ

8.НЕНАД БАСТА