Техничар ПТТ саобраћаја

l

ОПИС ПОСЛОВА

Послови за које је оспособљен техничар ПТТ саобраћаја су:

 • Послови ПТТ доставе (организовање доставе и координација стручне службе ПТТ и корисника, контрола доставе и др.),
 • Послови вођења и анализе података (прикупљање и сређивање статистичких података, анализа обима извршеног рада и сачињавање извештаја),
 • Послови на шалтерима ПТТ предузећа – поште (пријем пошиљака,пријем и испорука телеграма, посредовања код обављања телефонских разговора, послови платног промета, мењачки послови, пријем и испорука пакета),
 • Послови телепринтеристе (рад са телепринтером, и другим уређајима којима се врши пренос телеграма, пријем телеграма телефоном, рад са телефаксима,
 • Послови телефонисте (давање информација о телефонским претплатницима, уношење промена у телефонском именику,
 • Послови картисте (преузимање и отпрема књижених поштанских пошиљака – препоручених пошиљака, вредносних писама,и пакета,
 • Послови обрачуна и евиденције (послови за обрачун личних доходака, накнада и исплата радника, благајничи послови,
 • Послови контроле ПТТ прихода (контрола примене ценовника ПТТ услуга, инструктажа ПТТ радника о примени ценовника ПТТ и осталих услуга
 • Послови администрације и архиве,
 • Послови информација и рекламација ( у контакту са корисницима ПТТ услуга пријем и решавање рекламација и давање обавештења о узроку, као и свих врста информација у вези ПТТ услуга,
 • Преглед, означавање и евидентирање поштанских пошиљака, припрема за доставу и испоруку,
 • Оперативни послови на систему обраде (рад у одељењу аутоматске обраде података),
 • послови у вези инсталационих промена (израда предрачуна за инсталационе промене код корисника ПТТ услуга, вођење евиденције и документације.

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

Неопходни услови за обављање послова техничара ПТТ саобраћаја су пре свега развијене чулне способности, пре свега добар вид, развијено чуло опипа(врхови прстију), спретност прстију, шаке и руку, прецизно опажање промена. Такође је неопходна развијена општа интелигенција, али и неке особине личности као што су стабилност, стрпљивост, одговорност, сталоженост, интересовање за комуникацију и пружање помоћи другим људима.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Школовање за техничара ПТТ саобраћаја траје 4 године у саобраћајној школи. Након завршене средње школе може да настави школовање на свим факултетима или вишим школама.

Техничар ПТТ саобраћаја може да се запосли у ПТТ предузећима, али има могућност запослења и у банкама, осигуравајућим заводима, служби друштвеног књиговодства, институтима и другим предузећима где су потребна стручна лица из области ПТТ делатности.

ОБАВЕШТЕЊА

УПИС НА ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ ОБАВЉАЋЕ СЕ ОД 23.09. ДО 30.09.2020. ГОД. РАДНИМ ДАНИМА ОД 10 ДО 14 ЧАСОВА.


ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ РОК – КЛИКНИ ОВДЕ


У складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом и предстојећим годишњим одмором, служба за ванредно школовање ће обављати рад искључиво електронским путем. Сви који су завршили матуру у јунском року треба да пошаљу адресу на коју ће им бити у наредном периоду послата документа препорученом поштом, адресу искључиво слати на маил: dokumentapinki@gmail.com и овај имејл искључиво користити за слање адресе, не постављати никаква питања на њему. 

Shares
Share This