САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Техничар друмског саобраћаја

l

ОПИС ПОСЛОВА

Техничар друмског саобраћаја може да обавља следеће послове у путничком и теретном друмском транспорту:

 • диспечерски послови (теретни и путнички),
 • послови у вези одржавања техничке исправности возног парка,
 • контролисање саобраћајне и комерцијалне документације,
 • послови осигурања возног парка,
 • послови контроле безбедности саобраћаја,
 • послови теретног контролора,
 • послови евидентирања експлоатације возила,
 • послови књиговодства материјала, резервних делова и ситног инвентара,
 • послови обрачуна учинка возила и радника,
 • послове отправника аутобуса на аутобуским станицама,
 • послови израде реда вожње и тарифа,
 • послови продаје карата на аутобуским станицама и у аутобусима,
 • послови у секретаријатима унутрашњих послова (регистрација возила, издавање возачких дозвола, евиденција полагања возачких испита, евиденција регистрованих возила, евиденција саобраћајних прекршаја, итд.),
 • послови у предузећима комуналне делатности (у вези паркирања возила на паркинг просторијама и изграђеним спратним паркиралиштима, у вези реконструкције аутобуских стајалишта, паркинг простора),
 • послови у туристичким агенцијама (у вези издавања аутобуса и других туристичких услуга, издавање свих врста карата и резервација, итд.),
 • послови у организацијама такси службе,
 • послови инспекције саобраћаја у органима управе (све врсте инспекцијских послова у вези путева, путне и саобраћајне сигнализације, безбедности саобраћаја итд.)

РАДНИ УСЛОВИ

У зависности од врсте посла, техничари саобраћаја раде у различитим условима. Неке послове обављају у канцеларији, друге у радионицама за техничке прегледе и одржавање возила, складиштима или повремено на отвореном, независно од временских услова. Посао може бити везан и за рад са странкама – лично или телефонски.

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

С обзиром на то да су послови разноврсни, техничар саобраћаја требао би бити уопште окретна и сналажљива особа, добрих организационих способности. Најчешће у свом раду користе компјутере, те би било неопходно познавање рада на компјутеру са прилагођеним програмима. како често води бригу о разним подацима и организацији саобраћаја. Важна је и савесност и педантност у раду. Због рада са странкама потребна је смиреност, елоквентност и способност добре комуникације, као и  способност за рад у тиму.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Школовање Техничара друмског саобраћаја траје 4 године у саобраћајној школи. У току школовања полажу возачки испит за „Б“ категорију.  Након завршене средње школе може наставити школовање на било ком факултету или вишој школи. Могуће је завршити и специјализацију у трајању од 1 године у саобраћајној школи.

Могу се запослити у предузећима која се баве услугама превоза путника и робе, аутобуским станицама и друмско – теретним терминалима, робно – транспортним центрима, шпедитерским организацијама, у саобраћајној полицији, предузећима за изнајмљивање возила, техничким прегледима, туристичким агенцијама, организацијама такси службе итд. Могу отворити и сопствено превозничко или шпедитерско одељење.

Shares
Share This