Техничар вуче

l

ОПИС ПОСЛОВА

Послови техничара вуче су:

  • управљање локомотивом.
  • пријем и провере техничког стања локомотиве,
  • руковање локомотивом уз примену саобраћајно – техничких преписа, уочавање недостатака и предузимање мера за њихово отклањање,
  • снабдевање локомотиве горивом, мазивом, водом и писком,
  • брига о сигналним средствима локомотиве,

РАДНИ УСЛОВИ

У зависности од дужине деонице коју вози машиновођа ради у тзв. турнусима, дневним и ноћним са свим могућим временским комбинацијама.

Машиновође са искуством могу да раде  и инструкторске послове (обука машиновођа – почетника). Такође могу да обављају организационе и техничке послове везане за радионицу и хале вучних возила (послови контролора техничког особља у поменутим објектима).

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

Са аспекта безбедности саобраћаја ово занимање је једно од  најодговорнијих, па је основни услов за његово обављање изузетно здравствено стање (здравствени преглед сваке године). Неопходно су  следеће способности: добре сензорне способности, нарочито чула вида, брзина уочавања, разумевања и реаговања на сигнале, окуломоторна координација, брзина и тачност просуђивања и доношења одлука. Машиновођа пре свега мора да поседује позитивне карактерне особине, у смислу односа према послу, да буде емотивно стабилна и прилагодљива личност, како условима, тако и људима са којима сарађује.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Школовање за машиновођу траје 4 године у саобраћајној школи. Након завршене средње школе могу да наставе школовање на било ком факултету или вишој школи.

Могу да се запосле првенствено на железници као машиновође. Сви техничари вуче мирали би да познају управљање дизел и електровучним возилима. Такође могу да конкуришу за оне послове, где се тражи ССС.

ОБАВЕШТЕЊА

ПРИЈАВА ЗАВРШНОГ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ РОК - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ


ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ РОК 2021. ГОД. - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ


ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА - КЛИКНИ И ПОГЛЕДАЈ


ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ УЧЕНИЦИ ДА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПИТИМА  ПРАТЕ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО САЈТА ШКОЛЕ И ДА СЕ НЕ ИНФОРМИШУ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА, СМС И ВИБЕР ПОРУКА.


У складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом и предстојећим годишњим одмором, служба за ванредно школовање ће обављати рад искључиво електронским путем. Сви који су завршили матуру треба да пошаљу адресу на коју ће им бити у наредном периоду послата документа препорученом поштом, адресу искључиво слати на маил: dokumentapinki@gmail.com и овај имејл искључиво користити за слање адресе, не постављати никаква питања на њему. 

Shares
Share This