САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Техничар управљања железничким саобраћајем

l

ОПИС ПОСЛОВА

Техничар управљања железничким саобраћајем обавља следеће послове:

  • регулише саобраћај возова,
  • испоставља превозне исправе,
  • врши урачунавање, дорачинавање и зарачунавање превознине, додатка на превознине и осталих трошкова у унутрашњем и међународном саобраћају,
  • благовремено извештава примаоца о приспећу пошиљке,
  • обезбеђује услове за царињење робе,
  • саставља дневне и месечне, кварталне и годишње обрачуне благајне,
  • води статистику пословања

РАДНИ УСЛОВИ

Рад се одвија у тзв. турнусима: 12 сати рада, 24 сата одмора, 12 сати рада, 48 сати одмора… Рад обухвата и дневну и ноћну смену. Техничар управљања железничким саобраћајем ради сваки дан, што укључује  викенд и   празнике. Запослени на пословима транспортне службе ради у турнусу 12/24/12 (12 сати рада, 24 сата одмора, 12 сати рада…)  Могу да раде и канцеларијске послове као службеници у оквиру редовног осмочасовног времена.

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

Осим добрих чулних способности, а нарочито доброг чула  вида, ннеопходна је и висока пажња и концентрација да би се обављали послови техничара управљања железничким саобраћајем. Такође мора да има развијену способност брзог реаговања и уочавања просторних односа. Према послу мора да се односи одговорно, јер од његовог посла зависи безбедност саобраћаја.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Школовање за техничара управљања железничким саобраћајем траје 4 године у саобраћајној школи. Након завршене средње школе могу да наставе школовање на било ком факултету или вишој школи.

Могу да се запосле првенствено на железници, као и шпедицијама, царини и другим предузећима који су директно или индиректно везани за железницу. Такође могу да конкуришу за оне послове, где се тражи ССС саобраћајног  смера.

За образовне профиле железниког саобраћаја за упис се ради посебан лекарски преглед у Диспанзеру за саобраћајну медицину Сигнал, Трг царице Милице 10, Нови Сад.

Shares
Share This