Саобраћајно транспортни техничар

l

ОПИС ПОСЛОВА

Саобраћајно транспортни технничар обавља следеће послове:

  • регулише саобраћај возова,
  • испоставља превозне исправе,
  • врши урачунавање, дорачинавање и зарачунавање превознине, додатка на превознине и осталих трошкова у унутрашњем и међународном саобраћају,
  • благовремено извештава примаоца о приспећу пошиљке,
  • обезбеђује услове за царињење робе,
  • саставља дневне и месечне, кварталне и годишње обрачуне благајне,
  • води статистику пословања

РАДНИ УСЛОВИ

Рад се одвија у тзв. турнусима: 12 сати рада, 24 сата одмора, 12 сати рада, 48 сати одмора… Рад обухвата и дневну и ноћну смену. Саобраћајно транспортни техничар ради сваки дан, што укључује  викенд и   празнике. Запослени на пословима транспортне службе ради у турнусу 12/24/12 (12 сати рада, 24 сата одмора, 12 сати рада…)  Могу да раде и канцеларијске послове као службеници у оквиру редовног осмочасовног времена. 

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

Осим добрих чулних способности, а нарочито доброг чула  вида, ннеопходна је и висока пажња и концентрација да би се обављали послови саобраћајно транспортног техничара. Такође мора да има развијену способност брзог реаговања и уочавања просторних односа. Према послу мора да се односи одговорно, јер од његовог посла зависи безбедност саобраћаја.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Школовање за саобраћајно транспортног техничара траје 4 године у саобраћајној школи. Након завршене средње школе могу да наставе школовање на било ком факултету или вишој школи.

Могу да се запосле првенствено на железници, као и шпедицијама, царини и другим предузећима који су директно или индиректно везани за железницу. Такође могу да конкуришу за оне послове, где се тражи ССС саобраћајног  смера.

Shares
Share This