САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Наутички техничар – речни смер

l

ОПИС ПОСЛОВА

Послови наутичког техничара су:

 • самостално управљање пловилом, маневар и вођење навигације,
 • управљање потискиваним саставом,
 • рад у диспечерским службама у бродарству,
 • рад у пристаништвима као стручни сарадник,
 • рад у агенцијама капетанијама,
 • припремање маршуте и пловидбе у свим условима,
 • активности за мимоилажење и обилажење бродова, у свим временским условима,
 • управљање тегљачким саставима,
 • размештање и фиксирање терета на броду,
 • истоварне и утоварне операције,
 • превоз опасног терета,
 • руковођење посадом и организовање њеног рада и обуке,
 • руковање целокупном опремом на броду,
 • формирање састава бродова,
 • чување и складиштење робе

РАДНИ УСЛОВИ

Запослени у лукама, капетанијама пристаништа, који раде административне послове,  раде нормално осмочасовно радно време у канцеларијама, на попуњавању и евиденцији различитих докумената. На бродовима  обично се ради  у сменама по 15 дана, након чега следи одмор у истом трајању, што свакако опптерећује друштвени и породични живот.  Посао наутичког техничара је изазов за оне са авантуристичким духом, који воле промене и да путују.

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

Наутички техничар осим што мора да има изузетне чулне способности као што су добар вид, добро видно поље,и брзина препознавања предмета, мора да поседује високу техничку интелигенцију, као и развијену способност резоновања. То су особе које у раду испољавају одговорност, савесност и истрајност и које имају смисла за разумевање понашања других и коректну комуникацију са другим људима.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Школовање наутичког техничара траје 4 године у саобраћајној школи. Након завршене средње школе може наставити школовање на било ком  факултету или вишој школи.

У другој години школовања ученик треба да извади бродску књижицу. Бродска књижица се вади у Диспанзеру за саобраћајну медицину Сигнал, Трг царице Милице 10, Нови Сад.

По завршетку средње школе могу да раде у бродарским предузећима, лукама, капетанијама пристаништа, шпедитерским организацијама, и др.

За образовни профил наутички техничар за упис се ради посебан лекарски преглед у Диспанзеру за саобраћајну медицину Сигнал, Трг царице Милице 10, Нови Сад.

Shares
Share This