САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Возач моторних возила

l

ОПИС ПОСЛОВА

  • Возач моторних возила управља теретним возилом или аутобусом по реду вожње или по основу закљученог уговора,
  • Управља возилом поштујући саобраћајне прописе,
  • Возач преузима возило са саобраћајном документацијом и опремом,
  • Пре кретања на пут дужан је да изврши преглед возила (визуелна провера и провера исправности возила и уређаја). Припрема тј. преузима превозне, царинске и саобраћајне документације.Проверава стање и количину преузетог терета, као и пријем, предавање робе и царињење,
  • Испуњава путне налоге,
  • Стара се о одржавању возила,
  • Дужан је да у случају квара утврди квар и уколико може отклони га, или обавести надлежне,
  • Води евиденцију о вожњи возила (о раду, опреми у возилу, оправкама, утрошеним ауто сатима),
  • Стара се о безбедности путника или робе које превози возилом,
  • Обавља превоз оштећених возила и доставља резервне делове на терен

РАДНИ УСЛОВИ

Према прописима професионални возач не сме возити дуже од 8 сати дневно, при чему мора имати одмор од најмање 30 минута, после 5 сати вожње. Међутим понекад на путу он проводи и више дана, често недељом и празницима што отежава друштвени и породични живот. У самом послу и распореду времена рада врло је самосталан. Занимање возача је ризично, због сталне изложености опасностима од саобраћајних незгода. Изложеност статичком напору приликом дугог седења у кабини, буци и вибрацијама додатно отежавају послове возача.

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

Занимање возача примерено је особама које су психофизички здраве, и добро виде (потребан је посебан лекарски преглед приликом уписа у школу и полагања возачког испита). То је добар посао за оне који воле путовања и самосталност у раду, а не смета им непогодно радно време и дуже одсуствовање од куће.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

За запослење, возачи морају завршити трогодишњу школу, образовни профил – возач моторних возила. У току школовања стиче се дозвола за возаче „Б“, и „Ц“ категорије. Након завршене средње школе могу да се ванредно доквалификују за четворогодишњу школу, као и да наставе школовање на некој од виших школа.

Могу се запослити у свим предузећима која се баве превозом робе и путника, али могу отворити и сопствено транспортно предузеће (ауто превозник). Са 23 године могу полагати специјализацију за возача – инструктора, радити у обуци возача као инструктор вожње или отворити своју ауто школу.

Shares
Share This