САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Организација наставе на даљину за ученике Саобраћајне школе “Пинки“

Датум објаве: 30/11/2020

  • Настава на даљину ће се наставити по постојећој динамици смена, времена трајања часова, као и распоред часова. Што значи да од 30.11.2020. од 7 30 часова почиње непарна смена (I и III година), од 13 часова парна смена ( II и IV година).
  • Предметни наставници су у обавези да поштују постојећи распоред часова за школску 2020/2021, у смислу да у времену свог часа буду доступни ученицима из датог одељења. За време редовног часа ученици ће имати могућност да се консултују са наставником и размене неопходне информације.
  • У наредном периоду наставе на даљину сви ученици из одељења су у обавези да истовремено присуствују часовима (нема рада по групама ), при чему треба узети у обзир породице са двоје и више деце којима се преклапа време часова и са њима договорити други начин комуникације.
  • Потребне материјале за израду домаћих задатака, вежби , презентације и остало у обавези сте постављати радним данима у  временском периоду од 7 30 часова до 19 30 часова, при чему се и даље поштује дан када са датим одељењима имате час по распореду.
  • У обавези сте водити рачуна о оптерећености ученика задужењима на дневном или недељном нивоу.
  • Као и до сада, у обавези сте водити рачуна о могућностима оних ученика који долазе из осетљивих група или немају могућност да прате наставу преко утврђеног система, те им обезбедити додатну подршку и начин достављања материјала
  • Одељењске старешине су у обавези обавестити ученике и родитеље о начину реализације наставе на даљину.
  • Наставници су у обавези да коригују наставне планове за децембар у складу са изменама календара (прво полугодиште се завршава 18.12.2020.)
КАЛЕНДАР РАДА ЗА ДЕЦЕМБАР 2020.ГОД.СШ,,ПИНКИ“НОВИ САД
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА
30.11. 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12. 06.12.
I и III година прате наставу на даљину  пре подне , настава почиње у 7:30 часова по усвојеном распореду.

II и  IV година прате наставу на даљину  после  подне, настава почиње у 13:00 часова по усвојеном распореду

07.12. 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
I и III година прате наставу на даљину  пре подне , настава почиње у 7:30 часова по усвојеном распореду.

II и  IV година прате наставу на даљину  после  подне, настава почиње у 13:00 часова по усвојеном распореду.

14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12.
I и III година прате наставу на даљину  пре подне , настава почиње у 7:30 часова по усвојеном распореду.

II и  IV година прате наставу на даљину  после  подне, настава почиње у 13:00 по усвојеном распореду.

Прво полугодиште се завршава 18.12.2020. и зимски распуст траје до 15.01.2021.

Претходне објаве

Shares
Share This

Поделите

Поделите чланак са вашим пријатељима.