Настава на даљину – упутство за наставнике

Аутор: СШ „Пинки”

16/03/2020

ПРЕДМЕТ: Остваривање образовно – васпитног рада учења на даљину за ученике

Смернице за планирање и реализацију образовно васпитног  рада и реализацију путем учења на даљину

„За учениике средње школе наставне јединице и теме биће доступне на платформи РТС Планета. Обавеза средње школе је да на свом сајту постави банер са свим линковима на којима се може приступити лекцијама и платформама за учење. Наставници су у обавези да у сарадњи са одељењским старешинама (у наставку ОС), остваре потребну комуникацију са ученицима или њиховим родитељима, када је потребно да дају додатно упутство за учење након емитованих садржаја (на пример: додатне презентације или задаци за вежбање у радној свесци, домаћи задаци – есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи, извештај о мини пројекту и друго).л

Наставници (општеобразовних и стручних премета), могу да користе доступне дигиталне уџбенике и садржаје на начин који омогућава учење на даљину. Постоји могућност прилагођавања постојећих наставних припрема, материјала и презентација са упутствима за учење, тако да буду доступни највећем броју ученика (електронска пошта, вибер група).

Наставницима је на располагању велики број онлајн платформи (вибер, Zoom, Microsoft Teams), као и национална платформа за онлајн учење- Моја школа.

Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи моћи ће да се нађу на интернет страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење је бесплатно.

Обавеза школе (сви који остварују образовно васпитни рад са ученицима) је да изради НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН са кључним активностима у остваривању ОВ рада.

У праћењу оптерећености ученика води рачуна ОС.

Недељни оперативни планови достављају се надлежној Школској управи.

Наставници су у обавези да оперативне недељне  планове за наредну недељу достављају ПРЕДСЕДНИЦИМА СТРУЧНИХ ВЕЋА, а председници  обједињене оперативне планове да достављају на мејл адресу sspinki@eunet.rs сваког четвртка до 15:00 часова.

На основу материјала које наставници достављају ученицима и на основу повратних информација ученика након праћења ТВ лекција и других образовних садржаја, потребно је да наставници бележе податке о напредовању ученика до којих могу доћи кроз различите врсте размена (домаћи задаци, структуирана вежбања и провере, есеји, пројекти, презентације, цртежи и друго).

Своје продукте и домаће задатке ученици могу достављати наставницима путем мејла

(отворити посебан мејл за комуникацију са ученицима) или у оквиру одабране онлајн платформе.

Након нормализовања услова и по повратку у учионице, све квалитетне формативне оцене и увиди наставника могу бити значајно искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне године.

За евиденцију ОВ активности на даљину одговорни су наставници. Наставници су у обавези да у електронски дневник евидентирају све реализоване ТВ часове и друге наставне јединице/теме које су реализовали путем других видова комуникације са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). Ова евиденција ће бити у функцији верификована реализоване наставе, чиме се стварају услови за редован завршетак наставне године.

Потребно је да ОС подстичу ученике на редовно учење и рад, да им пруже подршку у томе, при чему могу користити различите видове електронске комуникације.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Сви предметни наставници отварају Google учионицу.

Упутство за отварање Google учионице

7

1

7

2

7

3

7

4

Уколико наставници имају проблем са отварањем Google учионице, могу да се обрате за помоћ колегама које су прошле обуку.

Име Презиме КОД (шифра)  учионице доставити председницима стручних већа најкасније до  19.03.2020. године до 15:00 часова, како би се исти поставили на сајт и тиме учинили доступним ученицима.

Директор
мр Срђан Бојовић

Прочитајте још…

Гугл учионица – кодови за приступ

Гугл учионица – кодови за приступ

Јелена Мајсторовић ТДС 24 5vxckob Јелена Мајсторовић ТДС 31 xmoij64 Јелена Мајсторовић ТДС 34 mpojewo Јелена Мајсторовић ТДС 35 jw2py2k Јелена Мајсторовић ПТТ 31 gvn7igt Јелена Мајсторовић ТК 31 bedb735 Душанка Ђокић ТДС 41 ifrbdsg Душанка Ђокић ТДС 45 crsjddl Душанка...

Нови инфо сајт за ванредно школовање

Нови инфо сајт за ванредно школовање

Од данас је у функцији нови сајт намењен информисању ученика и наставника у вези са ванредним школовањем. На сајту се могу пронаћи информације као што су: услови уписа, цене школарине, термини испитних рокова, онлајн пријава испита, ангажовани професори на...

Shares
Share This

Поделите

Поделите чланак са вашим пријатељима.