САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Календар рада од 03.06. до 31.08. 2022. године

Датум објаве: 11/05/2022

 • Петак   03. јун 2022.завршетак наставе за завршне разреде
 • Понедељак  06. јун 2022. – у 1000  – Одељењска већа завршних разреда
 • Понедељак  06. јун 2022.у 1200  – седница Наставничког већа
 • Понедељак  06. јун 2022. (од 15 00часова) – полагање разредних испита завршних разреда по посебном  распореду
 • Уторак   07. јун 2022. (од 10 00часова)прегледање матичних књига и сведочанства одељења завршних разреда по посебном распоред
 • Четвртак 09.јун и 10.јуна 2022.год. Полагање ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ВОЗАЧКОГ ИСПИТА ,,Ц КАТЕОРИЈЕ -ЗАВРШНИ ИСПИТ-ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
 • Петак 10. јун 2022. –од 1000  часоваподела сведочанстава и ђачких књижица завршних разреда
 • Петак 10. јун 2022. пријава  матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике) – 1100 – 1500

Приликом пријављивања  завршног испита  приложити следеће:

Сведочанства о свим завршеним разредима средње школе, практични завршни рад у 2 примерка и  пријаву за полагање испита( одељењски старешина предаје референту за ученичка питања комплетирану документацију са пријавом и практичним радом).


 • Петак 10. јун 2022. 1100 – 1200  – пријаве поправног испита за ученике завршних разреда код референта за ученике
 • Понедељак  13. – среда  14. јуна 2022.Завршни испит-Возач моторних возила – Радни задатак
 • Субота 11. јун 2022.у 800  – писмени испит из Српског језика (матура IV степен)
 • Среда  15.јуна 2022.год.ТДС-ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА у 10:00 часова(по посебном распореду)
 • Четвртак 16. Петак 17 .год. -ТДС-МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД-ПО ПОСЕБНОМ РАСПОРЕДУ
 • Петак 17.јун 2022.у 1830  – седница Испитног одбора (само одељењски старешина и чланови комисија за завршни и матурски испит, 1910  Наставничко веће
 • Понедељак 20. јун 2022. Од 8 00 часова прегледање  матичних књига и диплома одељења завршних разреда по посебном распореду
 • Понедељак 20. јун 2022. од 18 00часова – подела диплома
 • Понедељак 20.-24. јун 2022.  поправни испити за ученике завршних разреда по посебном распореду
 • Петак  24. јун 2022.ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ
 • Понедељак  27. јун 2022.  – у 1000  – седнице Одељењских већа
 • Понедељак 27. јун 2022.у 1200  – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
 • Понедељак  27. – среда 29. јун 2022. до 12 30часова – полагање разредних испита (I,II и III год.)
 • Среда  29. јун  2022.год. од 8 00часова. – прегледање  матичних књига и сведочанства- по посебном распореду
 • Четвртак   30. јун 2022.год. од 1200часова– подела сведочанстава и ђачких књижица

УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ПО ПОСЕБНОМ РАСПОПОРЕД


КАЛЕНДАР РАДА ОД 15. – 31.08. 2021. ГОДИНЕ

 • ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ОД 15.08. – 20.08.2022. ГОДИНЕ ПО ПОСЕБНОМ РАСПОРЕДУ.
 • Петак 20. август 2022. 9001100 пријава поправних, разредних испита од      код референта за уч. питања.
 • Понедељак 22. август 2022– у 1000седница Наставничког већа.
 • Понедељак 22. четвртак 25. август 2022. – полагање поправних испита по посебном распореду
 • Понедељак  22.23. августа 2022. – полагање разредних испита по посебном распореду
 • Петак 26. август 2022. – 1200седнице Испитног одбора,Одељењског и Наставничког већа
 • Понедељак 29. август 2022. 0800-1000 прегледање матичних књига, сведочанства и диплома
 • Четвртак   25. август 2022. – 1000 1100 пријава завршних и матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике)
 • Четвртак  25.август – петак 26. август 2022. – полагање завршног и матурског испита по посебном распореду
 • Субота 27. август. 2022. – 1000полагање Српског језика и књижевности
 • Уторак 31. август 2022.подела ђачких књижица и сведочанстава (у договору са одељењским старешинама)
 • Уторак 30. август 2022. – подела диплома ученицима завршних разреда (у договору са одељењским старешинама)

Претходне објаве

Shares
Share This

Поделите

Поделите чланак са вашим пријатељима.