Школа данас

Данас саобраћајна школа образује кадрове кроз процес редовног и ванредног школовања. У редовној настави, која се одвија у две смене (пре подневној и по подневној смени), обезбеђује се трогодишње и четворогодишње школовање из неколико области саобраћаја:

  • друмски саобраћај,
  • унутрашњи саобраћај,
  • железнички саобраћај,
  • водни саобраћај и
  • поштански саобраћај.

Ванредно школовање, са бројем ученика које одређује Министарство просвете и спорта, организује се за сва трогодишња и четворогодишња занимања. Поред тога омогућава се и стицање звања специјалисте (V степен).

Ресурси школе:

  • 56 учионица и кабинета, школска библиотека са 13.000 наслова, фискултурна дворана, фитнес сала, ауто – школа и радионице за извођење практичне
  • информатички кабинети са приступом интернету, опремљени пројекторима и пратећим садржајем
  • ауто-школа са обновљеним возним паркома (9 нових путничких аутомобила марке „Застава 10”, три камиона и три мотоцикла)
ОБАВЕШТЕЊЕУПИС УЧЕНИКА

ОБАВЕШТАВАМО РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ КОЈИ УПИС ВРШЕ ПРЕКО ПОРТАЛА еУПРАВЕ. НАКОН ИЗВРШЕНОГ УПИСА, ОНИ КОЈИ НИСУ ПРИЛОЖИЛИ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ДОБИЋЕ АУТОМАТСКИ ГЕНЕРИСАНУ ПОРУКУ НА МЕЈЛ, СА САДРЖАЈЕМ ДА ДЕТЕ НИЈЕ УПИСАНО И ДА СЕ ЈАВЕ У ШКОЛУ СА ДОКУМЕНТИМА. ТО ЗНАЧИ ДА СТЕ ДУЖНИ ДОСТАВИТИ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ У ШКОЛУ И НАКОН ТОГА ЈЕ УПИС КОМПЛЕТИРАН. 


НАПОМЕНА: ДА БИ ДЕТЕ ДОБИЛО ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ, МОРА БИТИ ПСИХОФИЗИЧКИ СПОСОБНО ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАЛО.

Shares
Share This