САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Контакт информације

Директор школе

021/452-093

Референт за редовне ученике

021/527-155

Ванредно школовање

021/300-5905

Помоћници директора

021/527-155

Секретар школе

021/527-155

Педагошко-психолошка служба

021/551-145

Зборница

021/527-278

Шеф рачуноводства

021/527-155

Благајник

021/527-155

Адреса школе

Шумадијска 12а, Нови Сад

Имејл - редовно школовање

sspinki@eunet.rs

Имејл - референт за редовне ученике

referent@sspinki.edu.rs

Имејл - ванредно школовање

vanredni@sspinki.edu.rs

Настава у две смене

» I смена од 07.30 до 13.30 часова
» II смена од 13.30 до 19.30 часова

Контакт форма

Контакт форма није намењена за ванредне ученике.

4 + 1 =

Shares
Share This