САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Историјат школе

Саобраћајни школски центар „ПИНКИ“ основан је одлуком Самоуправне интересне заједнице за усмерено образовање и васпитање Новог Сада 02. јула 1983. године. Под пуним називом Саобраћајни школски центар „ПИНКИ“ Нови Сад почиње са радом школске 1983/84 године у згради некадашње основне школе „Јожеф Атила” на Телепу у Улици Лазе Лазаревића бр. 1. У саставу школског центра „ПИНКИ“ улазиле су: Школа за заједничко опште образовање и васпитање „Јожеф Атила“ (девети и десети разред) и Школа усмереног образовања и васпитања „ПИНКИ“ (трећи и четврти разред средње школе). Школски центар „ПИНКИ“ настао је спајањем саобраћајног одсека Машинског школског центра „Тито“ и некадашње школе „Јожеф Атила“. Прве школске године у први разред уписано је 159 ученика у 4 одељења занимања возача – механичара и једно одељење хидронаутичара, и 157 ученика у други разред истих смерова, док је Бранислав Ћеранић именован за првог директора школе.
Школа се временом развијала па је то захтевало просторно проширење. То је омогућено 1986. године њеним пресељењем у Шумадијску улицу број 12, након што су са ове адресе пресељене радионице Машинске школе. Тачније, нова локација школе била је омеђана Висарионовом и Шумадијском улицом, на насељу Подбара. У новој, већој згради на простору од 7000м2, школа је могла да прими и већи број ученика – око 1500 који су могли да се упишу на пет смерова, са 13 занимања трећег и четвртог степена.

Shares
Share This