САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Директор школе

Срђан Бојовић

магистар саобраћаја

  • На функцији директора је од 2009. године.
  • Средњу школу је завршио 1989. године у Саобраћајној школи „Пинки“ где и данас ради.
  • На Факултету техничких наука у Новом Саду 1997. године  је стекао звање дипломираног саобраћајног инжењера, друмског смера, где је касније и магистрирао.
  • Стални је судски вештак и бави се пословима вештачења из области друмског саобраћаја.
  • Ожењен, отац двоје деце.
Shares
Share This