Упис 2019/2020

У школској 2019/2020. години СШ „Пинки“ у први разред уписује следеће образовне профиле:

Трогодишњи образовни профили:

  • возач моторних возила – три одељења (ВМВ)

Четворогодишњи образовни профили:

  • техничар друмког саобраћаја – пет одељења (TДС)
  • техничар унутрашњег саобраћаја – једно одељење (TУТ)
  • наутички техничар – речни смер – једно одељење (НT)
  • техничар вуче – једно одељење (TВ)
  • саобраћајно-транспортни техничар – једно одељење (СTT)
  • транспортни комерцијалиста – једно одељење (TK)
  • техничар ПTT саобраћаја – једно одељење (ПТТ)

Ученицима који упишу неки од железничких образовних профила нуди се могућност запослења у земљама Европске уније, пошто је диплома призната и већ неколико ђака је пронашло запослење у Аустрији, Немачкој и Швајцарској.

Погледајте филм снимљен 2009. године, где су укратко представљени сви образовни профили. Школа више не уписује образовни профил „техничар за безбедност саобраћаја“, а за образовне профиле „возовођа, кондуктер у железничком саобраћају, машиновођа за маневре, руковалац средствима унутрашњег транспорта“ школовање је могуће једино у својству ванредног ученика.