Сатница за професоре – децембар 2015. године – ванредно школовање

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И САТНИЦА ПО ИСПИТНИМ КОМИСИЈАМА

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Јаковљевић Јелена уч. бр. 1 8,00-8,05
2.    Ђокић Душанка уч. бр. 9 8,10-8,15
  уч. бр. 10 8,15-8,25
  уч. бр. 11 8,25-8,50
  уч. бр. 14 8,50-8,55
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Јаковљевић Јелена уч. бр. 17 8,55-9,20
ПЕТАК 04.12.2015. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,20-9,25
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Марковић Маја уч. бр. 10 8,25-8,45
2.       Јовишић Горадана уч. бр. 11 8,15-8,25
уч. бр. 14 8,55-9,05
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Марковић Маја уч. бр. 16 8,45-8,50
ПЕТАК 04.12.2015. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 8,00-8,15
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.          Павловић Ливиа уч. бр. 1,3,10,11,14,16,17 8.00-9.00
2.          Ратковић Миа
Н 1.          Марковић Драгица уч. бр. 10,14
2.         Протић Верица
ПЕТАК 04.12.2015. У 15.00.Ч У УЧ.21
    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танасковић Александра уч. бр. 3 8.10-9.00
        2.     Kарађиновић Драгана уч. бр. 13 9.05-9.10
  уч. бр. 18 9,10-9,25
☺    ФИЗИКА
Физика
1.       Домазет Снежана уч. бр. 2 8.00-8.15
2.       Јаконић Јасмина уч. бр. 9 8.15-9.00
  уч. бр. 16 9.00-9.20
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.       Атанасов Мирослав уч. бр. 18 9.10-9.20
2.       Маришан Деана    
     
Ликовна култура
1.       Маришан Деана уч. бр. 2 9,00-9,15
2.       Атанасов Мирослав уч. бр. 9 9,15-9,20
уч. бр. 18 9,20-9,25
   
ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 8 8.45-9.00
2.      Јосимов Весна уч. бр. 9 9.00-9.40
  уч. бр. 16 9.40-9.45
  уч. бр. 17 9,45-9,50
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 2 9.15-9.20
               2. Обрадовић Наташа уч. бр. 3 9.20-9.25
  уч. бр. 9 9.25-9.30
  уч. бр. 11 9.30-9.50
  уч. бр. 17 9,50-10,05
  уч. бр. 18 9,10-9,15
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
               1.    Алајица Данијела уч. бр. 3 9.00-9.05
               2.    Цекић Веселка уч. бр. 16 9.05-9.10
  уч. бр. 18 9,10-9,20
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.  Оливера Кантар уч. бр. 1 8.05-8.10
2.   Куљић Марија уч. бр. 10 8.35-8.55
  уч. бр. 11 8.55-9.05
  уч. бр. 14 8.10-8.15
  уч. бр. 17 8.15-8.35
ФИЛОЗОФИЈА
1.  Радишић Снежана уч. бр. 10 8.55-9.00
2. Алишић Жељка уч. бр. 11 9.00-9.15
уч. бр. 14 9.15-9.25
уч. бр. 17 9.25-9.45
ПСИХОЛОГИЈА
1.   Живановић Марија уч. бр. 2 10.00-10,20
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 9 10,20-10,25
  уч. бр. 18 9,40-10,00
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
1. Кантар Оливера уч. бр. 1 9,15-9,20
                   2.   Живановић Марија уч. бр. 2 9,20-9,25
  уч. бр. 9 9,25-9,30
  уч. бр. 10 9,30-9,35
  уч. бр. 18 9,35-9,40
 
ВЕРСКА НАСТАВА
       1.  Берић Ненад уч. бр. 1 10.00-10.05
       2.   Михајловић Данило уч. бр. 2 10,05-10,15
  уч. бр. 10 10,20-10,35
  уч. бр. 11 10,35-11,00
  уч. бр. 13 11,00-11,05
  уч. бр. 16 11,05-11,10
  уч. бр. 17 11,10-11,40
  уч. бр. 18 11,40-11,45
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1. Кардум Ненад уч. бр. 2 08,00-08,30
2. Филиповић Драгиша уч. бр. 9 08,30-08,45
уч. бр. 13 08,45-09,00
  уч. бр. 16 09,00-09,15
  уч. бр. 18 09,15-09,50
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 9,05-9,15
2.        Мандић Душан уч. бр. 2 9,15-9,50
  уч. бр. 10 9,00-9,05
  уч. бр. 11 9,50-10,10
  уч. бр. 18 8,00-9,00
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Сред. осигурања и везе, основи електротехнике, информ. и рачунарство , ел. и елктронски уређаји, ИСЖ
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 2 10,10-10,25
2.        Остојић Владимир уч. бр. 9 10,25-10,35
  уч. бр. 10 10,35-10,40
  уч. бр. 13 11,30-12,00
  уч. бр. 16 10,40-11,00
  уч. бр. 17 11,00-11,10
  уч. бр. 18 11,10-11,30
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 11 9,50-10,00
               2.       Плавшић Милан уч. бр. 13 9,10-9,50
  уч. бр. 14 9,00-9,10
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 1 8,50-9,05
2.    Раушевић Светлана уч. бр. 10 9,05-9,40
  уч. бр. 13 9,40-9,50
  уч. бр. 16 8,35-8,50
  уч. бр. 17 9,50-11,00
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
  САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
 1.   Баста Ненад уч. бр. 2 10,25-11,00
2.   Панић Драган уч. бр. 10 8,55-9,15
  уч. бр. 14 11,00-12,00
  уч. бр. 18 9,15-10,00
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
 1.   Крстић Маја уч. бр. 1 8,30-9,05
 2.   Милојевић Гордана уч. бр. 3 9,05-10,00
  уч. бр. 9 10,00-10,35
уч. бр. 11 10,35-12,15
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Фуртула Драган уч. бр. 13 8,00-8,40
2.        Јовановић Слободан уч. бр. 14 9,10-9,20
  уч. бр. 16 8,55-9,10
  уч. бр. 17 8,40-8,55
     
                   ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 13 9,15-9,25
2.        Сомборски Жика уч. бр. 16 9,25-9,35
  уч. бр. 17 9,35-9,55
     
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Радовић Вељо уч. бр. 13 9,45-11,30
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 9,20-9,45
  уч. бр. 16 9,10-9,20
  уч. бр. 17 8,50-9,10
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1.        Унтербергер Марија уч. бр. 3 9.45-10,00
2.        Ђурашиновић Драган уч. бр. 10 10,00-10,05
    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 10 9,40-10,10
2.        Томановић Предраг  

ИСПИТИ СУ 05. 12. 2015. (СУБОТА)

ПИСМЕНИ ИСПИТИ 04.12.2015. (ПЕТАК)