Сатница за октобарски рок (2015/2016.) – ванредно школовање

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Бјелица Јасмина уч. бр. 1 8.00-8.05
2.    Мајсторовић Јелена уч. бр. 8 8.05-8.10
  уч. бр. 10 8.10-8.30
  уч. бр. 11 8.30-9.20
  уч. бр. 14 9.20-9.30
  уч. бр. 16 9.30-9.40
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Мајсторовић Јелена уч. бр. 18 9.40-9.45
ПЕТАК 16.10.2015. У 16.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Ивић Љубо уч. бр. 1 8.05-8.20
2.Нинков Светлана уч. бр. 8 8.00-8.05
уч. бр. 10 8.30-8.50
уч. бр. 11 9.20-10.00
уч. бр. 14 8.20-8.30
уч. бр. 16 8.50-8.55
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр. 17 8.55-9.10
ПЕТАК 16.10.2015. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9.10-9.20
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Бечић Радочај Тања уч. бр. 8,10,11,14,16,17,18 8.00-9.00
2.Матарић Јасмина
Р 1.Протић Верица уч. бр. 11
2.Марковић Драгица
Н 1.Марковић Драгица уч.бр. 9,11,16
2.Протић Верица
ПЕТАК 16.10.2015. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.Танасковић Александра уч. бр. 8 8.10-9.10
2.Kарађиновић Драгана уч. бр. 13 9.10-9.35
  уч. бр. 16 9.40-9.55
  уч. бр. 18 9.35-9.40
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.Домазет Снежана уч. бр. 8 9.10-9.25
2.Јаконић Јасмина уч. бр. 13 9.05-9.10
  уч. бр. 16 8.55-9.05
 Хемија
 1.Јовановић Љиљана уч. бр. 16 8.30-8.35
2. Мартиновић Ервехеја  
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.Атанасов Мирослав уч. бр. 8 8.55-9.15
2.Маришан Деана уч. бр. 16 8.50-8.55
  уч. бр. 18 8.40-8.50
Ликовна култура
1.Маришан Деана уч. бр. 8 9.25-9.40
2.Атанасов Мирослав уч. бр. 13 9.20-9.25
уч. бр. 16 9.15-9.20
☺   ИСТОРИЈА
1.  Илић Ратко уч. бр. 8 9.25-9.30
2.  Јосимов Весна уч. бр. 13 9.35-9.40
  уч. бр. 16 9.05-9.20
  уч. бр. 18 9.00-9.05
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.Голубовић Љиљана уч. бр. 8 8.30-8.35
2.Савић Владимир уч. бр. 10 8.35-8.40
  уч. бр. 11 8.00-8.30
  уч. бр. 16 8.40-8.45
  уч. бр. 17 8.45-8.55
  уч. бр. 18 8.55-9.00
☺    ГЕОГРАФИЈА
1. Цекић Веселка уч. бр. 8 9.30-9.45
2. Ђукић Љубица уч. бр. 13 9.45-9.55
  уч. бр. 16 9.55-10.05
  уч. бр. 18 10.05-10.10
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, грађанско васпитање
1.  Оливера Кантар уч. бр. 1 8.20-8.30
2.  Куљић Марија уч. бр. 10 8.00-8.10
  уч. бр. 11 8.30-8.45
  уч. бр. 14 8.45-8.50
  уч. бр. 17 8.10-8.20
Филозофија
1.Радишић Снежана уч. бр. 11 10.00-10.25
2.Алишић Жељка уч. бр. 14 9.40-9.45
уч. бр. 17 9.45-10.00
 
ПСИХОЛОГИЈА
1.   Живановић Марија уч. бр. 18 8.45-8.50
2.   Ђокић – Мазалица Наташа    
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
1.Кантар Оливера уч. бр. 1 8.50-8.55
2.Живановић Марија уч. бр. 8 8.55-9.05
  уч. бр. 10 9.05-9.10
  уч. бр. 11 9.10-9.15
  уч. бр. 13 9.15-9.20
  уч. бр. 16 9.20-9.25
  уч. бр. 17 9.25-9.30
  уч. бр. 18 9.30-9.40
ВЕРСКА НАСТАВА
1.Берић Ненад уч. бр. 1 9.40-9.45
2.Михајловић Данило уч. бр. 8 9.45-10.00
  уч. бр. 10 10.00-10.05
  уч. бр. 11 10.05-10.30
  уч. бр. 13 10.30-10.45
  уч. бр. 14 10.45-10.50
  уч. бр. 16 10.50-11.15
  уч. бр. 17 11.15-11.35
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1. Ђурнић Љиљана уч. бр. 8 9.45-10.20
2. Кардум Ненад уч. бр. 13 10.20-11.20
уч. бр. 16 9.40-9.45
  уч. бр. 18 9.30-9.40
   
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.    Станковић Соња уч. бр. 1 8.30-9.00
2.    Мандић Душан уч. бр. 8 9.40-9.45
  уч. бр. 10 9.00-9.10
  уч. бр. 11 9.45-10.15
  уч. бр. 18 9.10-9.30
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Сред. осигурања и везе, основи електротехнике, информ. и рачунарство , ел. и елктронски уређаји, ИСЖ
1.Кешељ Татјана уч. бр. 8 10.00-10.05
2.Остојић Владимир уч. бр. 11 10.05-10.10
  уч. бр. 13 10.10-10.30
  уч. бр. 16 10.30-10.45
  уч. бр. 17 10.45-10.55
  уч. бр. 18 10.55-11.00
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.   Ацкета Предраг уч. бр. 14 10.00-11.00
2.   Плавшић Милан    
     
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.Блажић Јадранка уч. бр. 1 9.00-9.10
2.Раушевић Светлана уч. бр. 11 10.30-10.50
  уч. бр. 16 8.50-9.00
  уч. бр. 17 9.10-10.30
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Деспотовић Зоран уч. бр. 8 9.45-10.45
2.   Николић Данијела уч. бр. 9 10.45-11.45
     
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.Ђурић Дренка уч. бр. 1 9.10-10.30
2.Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 10 10.30-11.30
уч. бр. 11 8.50-9.00
уч. бр. 18 8.15-8.50
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.Фуртула Драган уч. бр. 13 8.00-8.30
2.Јовановић Слободан уч. бр. 14 9.30-10.00
  уч. бр. 16 8.30-9.30
  уч. бр. 17 10.00-10.30
                   ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.Михаиловић Бранка уч. бр. 16 10.00-10.35
2.Сомборски Жика уч. бр. 17 9.40-10.00
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.  Радовић Вељо уч. бр. 13 10.00-10.30
2.  Шолак Зорица уч. бр. 14 8.00-9.30
  уч. бр. 16 10.45-11.00
  уч. бр. 17 10.30-10.45
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1.   Унтербергер Марија уч. бр. 10 9.00-9.10
2.  Ђурашиновић Драган уч. бр. 11 9.10-9.20
☺     ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр. 11 9.00-9.25
2. Томановић Предраг