Сатница за јунски испитни рок – ванредно школовање

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Јаковљевић Јелена уч. бр. 1 8.00-8.05
2.    Мајсторовић Јелена уч. бр. 8 8.05-8.10
  уч. бр. 11 8.10-8.30
  уч. бр. 13 8.30-8.40
  уч. бр. 14 8.40-8.45
  уч. бр. 16 8.45-9.00
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Мајсторовић Јелена уч. бр. 17 9.00-9.20
ПЕТАК 05.06.2015. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9.20-9.30
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Ивић Љубо уч. бр. 1 8.05-8.25
2.       Нинков Светлана уч. бр. 13 9.10-9.25
уч. бр. 9 8.25-8.35
уч. бр. 10 8.35-8.40
уч. бр. 11 8.40-9.10
уч. бр. 14 9.25-9.30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр. 17 9.30-9.45
ПЕТАК   05.06.2015. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9.45-10.10
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Топалски Диана уч. бр. 1,8,10,11,13,16,17,18 8.00-9.00
2.Матарић Јасмина
Р 1.Протић Верица уч. бр. 11,18
2.Шевкушић Валентина
Н 1.Шевкушић Валентина уч.бр. 8,9
2.Протић Верица
ПЕТАК   05.06.2015. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.Танасковић Александра уч. бр. 8 8.10-8.20
2.Kарађиновић Драгана уч. бр. 16 8.20-8.25
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.       Домазет Снежана уч. бр. 1 8.25-8.30
2.       Јаконић Јасмина уч. бр. 8 8.30-8.40
  уч. бр. 9 8.40-8.55
  уч. бр. 13 8.55-9.00
  уч. бр. 16 9.00-9.15
 Хемија
 1. Јовановић Љиљана уч. бр. 8 8.35-8.40
2. Мартиновић Ервехеја уч. бр. 16 8.40-9.00
     
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1. Маришан Деана уч. бр. 1 8.35-8.40
2. Атанасов Мирослав уч. бр. 8 8.40-9.00
     
Ликовна култура
1.Атанасов Мирослав уч. бр. 9 8.35-8.40
2.Маришан Деана    
   
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 8 8.15-8.30
2.      Јосимов Весна уч. бр. 9 8.30-8.40
  уч. бр. 16 8.40-8.45
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Голубовић Љиљана уч. бр. 1 9.00-9.05
2. Савић Владимир уч. бр. 9 9.05-9.10
  уч. бр. 14 9.10-9.15
  уч. бр. 18 9.15-9.20
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 8 9.05-9.25
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 16 9.25-9.30
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, грађанско васпитање
1.  Оливера Кантар уч. бр. 10 8.00-8.20
2.   Куљић Марија уч. бр. 11 8.20-8.25
  уч. бр. 14 8.25-8.35
  уч. бр. 17 8.35-8.45
  уч. бр. 18 8.45-8.55
Филозофија
1.  Радишић Снежана уч. бр. 11 9.10-9.40
2. Алишић Жељка уч. бр. 14 9.05-9.10
уч. бр. 17 8.50-8.55
уч. бр. 18 8.55-9.05
 
ПСИХОЛОГИЈА
1.   Живановић Марија уч. бр. 1 8.40-8.45
2.   Ђокић – Мазалица Наташа    
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
1. Кантар Оливера уч. бр. 8 8.55-9.00
                   2.   Живановић Марија уч. бр. 10 9.00-9.05
  уч. бр. 14 9.05-9.10
     
ВЕРСКА НАСТАВА
1. Берић Ненад уч. бр. 1 9.00-9.10
2. Михајловић Данило уч. бр. 8 9.10-9.15
  уч. бр. 9 9.15-9.25
  уч. бр. 11 9.25-9.40
  уч. бр. 14 9.40-9.45
  уч. бр. 16 9.45-9.50
  уч. бр. 17 9.50-9.55
  уч. бр. 18 9.55-10.00
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1. Ђурнић Љиљана уч. бр. 5 8.40-9.05
2. Филиповић Драгиша уч. бр. 8 9.25-9.45
уч. бр. 9 9.45-10.45
  уч. бр. 13 8.10-8.40
  уч. бр. 16 10.45-10.55
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 9.05-9.45
2.        Мандић Душан уч. бр. 9 8.55-9.05
  уч. бр. 10 9.45-10.15
  уч. бр. 11 10.15-10.40
  уч. бр. 13 9.00-9.05
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Сред. осигурања и везе, основи електротехнике, информ. и рачунарство , ел. и елктронски уређаји, ИСЖ
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 1 9.45-10.05
2.        Остојић Владимир уч. бр. 9 10.05-10.10
  уч. бр. 13 10.10-10.15
  уч. бр. 16 10.15-10.30
  уч. бр. 17 10.30-10.45
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 14 9.30-10.30
2.       Плавшић Милан уч. бр. 17 10.30-10.35
  уч. бр. 18 10.35-10.45
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 13 8.40-8.45
2.    Раушевић Светлана уч. бр. 16 9.15-9.45
  уч. бр. 17 9.45-10.30
  уч. бр. 18 8.45-9.15
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Деспотовић Зоран уч. бр. 1 9.45-10.25
2.   Николић Данијела уч. бр. 13 10.25-11.10
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Панић Драган уч. бр. 8 10.25-11.25
2.   Станковић Саша уч. бр. 9 8.15-8.30
уч. бр. 11 8.30-10.15
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Иванишевић Душан уч. бр. 10 8.20-9.45
2. Пејаков – Бркић Гордана    
     
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Фуртула Драган уч. бр. 13 9.25-10.00
2.  Јовановић Слободан уч. бр. 14 10.30-11.30
  уч. бр. 16 10.00-10.00
  уч. бр. 17 11.30-12.00
  уч. бр. 18 9.15-9.25
     
                   ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Михајловић Бранка уч. бр. 13 9.30-9.35
2.   Симовић Жарко уч. бр. 16 9.45-10.00
  уч. бр. 17 9.20-9.30
  уч. бр. 18 9.35-9.40
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Радовић Вељо уч. бр. 13 11.20-12.00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 8.00-10.30
  уч. бр. 16 10.35-10.40
  уч. бр. 17 10.30-10.35
  уч. бр. 18 10.45-11.20
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1.        Унтербергер Марија уч. бр. 9 9.10-9.20
2.        Такач Силвија    
☺     ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.   Мак Маријан уч. бр. 10 8.00-9.00
2.  Томановић Предраг уч. бр. 11 9.00-9.15