Сатница за јунски испитни рок 2019. године (ванредно школовање)

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Бањац Слободанка Редослед одласка у учионице

уч. бр. 1,2,8,9,13

9,00-9,40
2.     Црњански Радица
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена
ПЕТАК  31.05.2019. У 16.00.Ч У УЧ.21
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра Редослед одласка у учионице

уч. бр.  2, 8,9,10,13,18

9,00-10,00
2.       Малиновић Биљана
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана
ПЕТАК 31.05.2019. У 17.00.Ч У УЧ.21
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.          Топалски Диана уч. бр. 1,2,7,9,10,13,16,17 9-10.00
2.          Бечић Радочај Тања
Н 1.          Марковић Драгица уч.бр. 11,16,17
2.          Мијатовић Наташа
ПЕТАК 31.05.2019. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра Редослед одласка у учионице

уч. бр. 8,11,13,17

9,00-9,40
2.     Карађиновић Драгана
        
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.    Домазет Снежана Редослед одласка у учионице

уч. бр. 8,11,13,17

9,00-10,00
2.    Васић Драгомир
Хемија
              1. Евица Радичанин Ковачић уч. бр. 17 9,00-9,05
2. Јовановић Љиљана    
              
☺   ЛИКОВНО
Ликовна култура
1.  Маришан Деана  уч. бр. 1 9,30-9,35
2.  Штрбац Нада  уч. бр. 13 9,35-9,40
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Јосимов Весна Редослед одласка у учионице

уч. бр. 8,13,16,17

9,30-10,30
2.     Јевтић Оливера
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 9 9,30-9,35
             2.  Ћирак Слободан уч. бр. 10 9,35-9,45
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
             1.    Алајица Данијела уч. бр. 8 9,35-9,40
             2.    Ђукић Љубица уч. бр. 13 9,40-9,55
  уч. бр. 16 9,30-9,35
  уч. бр. 17 9,55-10,10
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар Редослед одласка у учионице

уч. бр. 2,9,10,14,16,18

9,15-10,15
2.   Куљић Марија
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 9 9,00-9,05
2.  Радишић Снежана уч. бр. 10 9,05-9,20
  уч. бр. 18 9,20-9,30
     
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 13 10,15-10,20
2.  Оливера Кантар уч. бр. 16 10,20-10,35
  уч. бр. 18 10,35-10,40
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 10,00-10,10
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 8 9,45-10,00
  уч. бр. 7 10,10-10,15
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад Редослед одласка у учионице

уч. бр. 8,9,10,11,13,14,16,17

9,30-10,30
       2.    Крстић Милован
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, основи машиства
1.   Ђурнић Љиљана уч. бр. 1 9,30-10,30
2.   Милинковић Марија уч. бр. 8 10,30-11,00
  уч. бр. 9 11,00-11,05
  уч. бр. 11 11,05-11,40
  уч. бр. 13 11,40-11,45
  уч. бр. 16 11,45-12,30
  уч. бр. 17 12,30-13,00
Мотори, техн.материјала, маш. елементи, основи машинства
1.        Николић Данијела уч. бр. 1 10,30-11,30
2.        Панић Драган уч. бр. 2 10,15-10,30
  уч. бр. 8 10,00-10,15
  уч. бр. 9 9,45-10,00
  уч. бр. 10 9,00-9,45
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 7 9,00-9,05
2.     Плавшић Милан уч. бр. 11 9,05-9,30
  уч. бр. 13 9,30-10,00
  уч. бр. 14 10,00-10,45
  уч. бр. 18 10,45-10,50
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
                 1.     Кешељ Татјана уч. бр. 2 9,25-9,30
                 2.     Грујић Миломир уч. бр. 8 11,00-11,20
  уч. бр. 11 9,30-10,00
  уч. бр. 13 10,00-10,15
  уч. бр. 16 10,15-10,30
  уч. бр. 17 10,30-11,00
  уч. бр. 18 11,20-12,00
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Раушевић Светлана уч. бр. 2 11,30-11,40
2.     Судар Вера уч. бр. 11 11,50-11,55
  уч. бр. 13 11,45-11,50
  уч. бр. 16 10,30-11,00
  уч. бр. 17 11,00-11,30
  уч. бр. 18 9,00-10,30
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 
                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.    Деспотовић Зоран уч. бр. 7 10,15-11,15
 2.    Милојевић Гордана уч. бр. 8 11,20-12,00
  уч. бр. 9 9,15-10,15
  уч. бр. 11 9,00-9,05
  уч. бр. 13 9,05-9,10
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.   Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 1 12,00-12,30
                  2.   Станковић Саша уч. бр. 2 9,15-10,00
  уч. бр. 10 10,00-12,00
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 2 9,55-10,00
2.        Фуртула Драган уч. бр. 11 10,00-10,45
  уч. бр. 13 10,45-11,05
  уч. бр. 14 11,05-11,30
  уч. бр. 16 12,30-13,00
  уч. бр. 17 11,30-12,30
  уч. бр. 18 13,00-13,30
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 11 9,55-10,00
2.        Сомборски Жика уч. бр. 16 10,00-10,20
  уч. бр. 17 10,20-10,50
  уч. бр. 18 10,50-11,20
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 2 9,00-9,05
2.        Шолак Зорица уч. бр. 7 9,05-9,10
  уч. бр. 11 12,00-12,40
  уч. бр. 13 10,40-11,30
  уч. бр. 14 9,10-10,40
  уч. бр. 16 12,45-13,00
  уч. бр. 17 11,30-12,00
  уч. бр. 18 12,40-12,45
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 8 10,00-10,15
2.        Томановић Предраг уч. бр. 9 10,15-10,45