Сатница за јануарски рок (децембар 2018. године) – ванредно школовање

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Ђокић Душанка уч. бр. 2 8,00-8,05
2.     Бјелица Јасмина уч. бр. 10 8,05-8,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бјелица Јасмина уч. бр. 17 8,20-8,35
ПЕТАК  07.12.2018. У 16.00.Ч У УЧ.21    
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр.  1 8,00-8,05
2.       Ивић Љубо уч. бр.  2 8,05-8,10
  уч. бр.  9 8,10-8,15
  уч. бр.  10 8,20-8,35
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  11 8,35-8,45 
ПЕТАК 07.12.2018. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  17 8,45-8,55
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Павловић Ливиа уч. бр. 3,10,11 8-9.00
2.Ђорђевић Кристина
Р 1.Протић Верица уч. бр. 10
2.          Марковић Драгица
Н 1.Марковић Драгица уч.бр. 2,10,13,16,17
2.Мијатовић Наташа
ПЕТАК 07.12.2018. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 1 8,05-8,20
2. Карађиновић Драгана уч. бр. 8 8,20-9,00
         уч. бр. 16 8,00-8,05
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1. Домазет Снежана уч. бр. 3 9,00-9,20
2. Илић Сузана уч. бр. 13 9,20-9,30
  уч. бр. 16 9,30-9,35
Хемија
1. Евица Радичанин Ковачић уч. бр. 1 9,00-9,05
2. Јовановић Љиљана    
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1 .  Атанасов Мирослав уч. бр. 8 9,00-9,05
2.   Маришан Деана    
Ликовна култура
1.  Маришан Деана  уч. бр. 3 9,00-9,10
2.  Штрбац Нада    
 
☺   ИСТОРИЈА
1. Илић Ратко уч. бр.  1 9,00-9,05
2. Јевтић Оливера уч. бр.  3 9,05-9,15
  уч. бр. 13 9,15-9,20
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 1 9,05-9,10
2.  Голубовић Љиљана уч. бр. 10 9,00-9,05
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.  Алајица Данијела уч. бр. 13 9,00-9,05
2.  Ђукић Љубица    
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1. Оливера Кантар уч. бр. 2 8,20-8,30
2. Куљић Марија уч. бр. 9 8,30-8,35
  уч. бр. 10 8,35-9,00
  уч. бр. 11 9,00-9,15
  уч. бр. 17 9,15-9,25
  уч. бр. 18 9,25-9,40
Филозофија
1. Алишић Жељка уч. бр. 10 9,05-9,15
2. Радишић Снежана уч. бр. 11 9,15-10,00
  уч. бр. 17 9,00-9,05
 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1. Живановић Марија уч. бр. 18 8,00-8,20
2. Оливера Кантар    
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1. Живановић Марија уч. бр. 1 8,30-8,40
2. Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 8,25-8,30
  уч. бр. 7 8,40-9,00
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1. Берић Ненад уч. бр. 1,3,11,16,17 9,00-10,00
2. Крстић Милован    
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, основи машиства
1. Ђурнић Љиљана уч. бр. 1 8,40-9,00
2. Милинковић Марија уч. бр. 3 9,15-10,15
  уч. бр. 8 10,15-11,00
  уч. бр. 13 8,10-8,40
  уч. бр. 16 9,00-9,15
Мотори, техн.материјала, маш. елементи, основи машинства,
1. Станковић Соња уч. бр. 1 9,10-10,10
2. Панић Драган уч. бр. 2 9,00-9,10
  уч. бр. 3 8,40-9,00
  уч. бр. 8 10,10-10,15
  уч. бр. 9 8,15-8,30
  уч. бр. 10 8,00-8,05
  уч. бр. 11 8,05-8,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1. Ацкета Предраг уч. бр. 13 8,30-9,00
2. Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,30
  уч. бр. 14 9,30-9,35
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
1. Кешељ Татјана уч. бр. 1 10,10-10,25
2. Грујић Миломир уч. бр. 2 10,05-10,10
  уч. бр. 3 10,25-10,30
  уч. бр. 10 10,00-10,05
  уч. бр. 13 9,00-10,00
  уч. бр. 16 8,45-9,00
  уч. бр. 17 8,35-8,45
  уч. бр. 18 8,30-8,35
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1. Блажић Јадранка уч. бр. 2 9,10-9,30
2. Судар Вера уч. бр. 13 10,20-10,35
  уч. бр. 16 9,35-9,40
  уч. бр. 17 9,40-10,20
  уч. бр. 18 8,20-9,10
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Деспотовић Зоран уч. бр. 2 8,30-9,00
2.Еремић Злата уч. бр. 3 8,00-8,30
  уч. бр. 7 9,00-9,40
  уч. бр. 10 10,00-11,00
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 1 11,30-12,30
2.  Станковић Саша уч. бр. 8 9,40-10,10
  уч. бр. 9 8,00-9,40
  уч. бр. 11 10,10-11,30
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1. Јовановић Слободан уч. бр. 2 8,00-8,05
2. Фуртула Драган уч. бр. 13 8,45-9,15
  уч. бр. 14 9,30-9,50
  уч. бр. 16 8,05-8,45
  уч. бр. 17 9,15-9,30
  уч. бр. 18 9,15-9,30
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Михајловић Бранка уч. бр. 2 9,30-9,35
2. Сомборски Жика уч. бр. 13 9,35-9,45
  уч. бр. 16 9,45-10,05
  уч. бр. 17 10,05-10,20
  уч. бр. 18 10,20-10,35
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 13 8,00-9,00
2. Шолак Зорица уч. бр. 14 9,00-10,00
  уч. бр. 16 10,00-10,10
  уч. бр. 17 10,10-10,20
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1. Мак Маријан уч. бр.  10 9,15-10,00
2. Томановић Предраг