Сатница за августовски рок – ванредно школовање

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Ђокић Душанка уч. бр. 10 8.00-8.10
2.    Јаковљевић Јелена уч. бр. 14 8.10-8.20
  уч. бр. 16 8.20-8.25
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ђокић Душанка    
 ПЕТАК   21.08.2015. У 08.00.Ч У УЧ.21  
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр. 10 8.10-8.25
2.       Лековић Ивана уч. бр. 11 8.25-8.40
уч. бр. 13 8.05-8.10
уч. бр. 14 8.40-8.45
уч. бр. 16 8.45-8.50
уч. бр. 17 8.50-8.55
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра  
ПЕТАК   21.08.2015. У 10.00.Ч У УЧ.21  
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Ратковић Миа уч. бр. 10,14,16 8.00-9.00
2. Павловић Ливиа
Р 1. Протић Верица уч. бр. 11,14
2. Марковић Драгица
Н 1. Марковић Драгица уч.бр. 11
2.Протић Верица
ПЕТАК   21.08.2015. У 09.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танасковић Александра уч. бр. 13 8.30-8.35
2. Kарађиновић Драгана уч. бр. 16 8.35-8.45
  уч. бр. 17 8.45-8.50
Физика
1. Домазет Снежана уч. бр. 11 8.15-8.25
2. Јаконић Јасмина  
Музичка уметност
1.Атанасов Мирослав уч. бр. 17 8.30-8.35
     
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 10 8.25-8.30
2. Обрадовић Наташа  
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1. Алајица Данијела уч. бр. 13 8.25-8.30
2. Цекић Веселка уч. бр. 16 8.15-8.25
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, устав и права грађана
1.  Оливера Кантар уч. бр. 10 8.30-8.45
2.   Куљић Марија уч. бр. 14уч. бр. 17 8.45-8.508.50-8.55
Филозофија
1.  Радишић Снежана уч. бр. 10 8.45-8.55
2. Алишић Жељка уч. бр. 14 8.55-9.00
уч. бр. 16 9.00-9.05
ПСИХОЛОГИЈА
1.   Живановић Марија уч. бр. 17 8.30-8.45
2.   Ђокић – Мазалица Наташа    
     
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1. Кантар Оливера уч. бр. 10 8.50-8.55
2. Живановић Марија уч. бр. 16 8.55-9.00
     
ВЕРСКА НАСТАВА
       1.   Берић Ненад уч. бр. 10 9.00-9.10
       2.   Михајловић Данило уч. бр. 13 9.10-9.15
  уч. бр. 14 9.15-9.20
  уч. бр. 16 9.20-9.25
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1. Кардум Ненад уч. бр. 11 8.40-9.15
2. Филиповић Драгиша уч. бр. 16 9.15-9.45
уч. бр. 17 9.45-9.50
   
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 10 9.10-9.35
2.        Мандић Душан уч. бр. 11 9.35-9.45
  уч. бр. 17 9.45-10.30
     
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Сред. осигурања и везе, основи електротехнике, информ. и рачунарство , ел. и елктронски уређаји, ИСЖ
1. Кешељ Татјана уч. бр. 13 9.45-10.00
2. Остојић Владимир уч. бр. 16 10.00-10.15
  уч. бр. 17 10.15-10.25
   
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1. Ацкета Предраг уч. бр. 13 9.45-9.55
2.  Плавшић Милан уч. бр. 14 9.00-9.45
   уч. бр. 16  9.55-10.00
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1. Судар Вера уч. бр. 10 9.35-9.40
2. Блажић Јадранка уч. бр. 11 9.45-10.05
  уч. бр. 16 10.05-10.50
     
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
                 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Баста Ненад уч. бр. 10 9.40-11.00
2.   Крстић Маја  
                 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Николић Данијела уч. бр. 11 10.00-11.15
 2.   Ђурић Дренка уч. бр. 17 9.00-9.45
     
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Фуртула Драган уч. бр. 13 8.35-9.05
2.        Јовановић Слободан уч. бр. 14 8.00-8.35
  уч. бр. 16 9.05-9.45
     
                   ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 13 8.40-8.50
2.        Симовић Жарко уч. бр. 16 8.50-9.15
     
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Радовић Вељо уч. бр. 13 8.00-8.25
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 9.10-10.10
  уч. бр. 16 8.25-9.15
ИСПИТИ СУ 22. 08. 2015. (СУБОТА); ПИСМЕНИ ИСПИТИ 21.08.2015. (ПЕТАК)