Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – октобар 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Бјелица Јасмина уч. бр. 1 8,00-8,15
2.   Никовић Лена уч. бр. 10 8,15-9,15
  уч. бр. 14 9,15-9,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бјелица Јасмина уч. бр. 16 9,20-9,35
ПЕТАК  14.10.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 9,35-9,40
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Лековић Ивана уч. бр.  1 8,15-8,30
2. Ивић Љубо уч. бр.  10 8,30-9,05
  уч. бр.  11 9,05-9,30
  уч. бр.  13 9,30-9,35
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  14 9,35-9,40
ПЕТАК 14.10.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  16 9,40-9,50
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Матарић Јасмина уч. бр. 1,10,11,13,14,16 8.00-9.00
2. Павловић Ливиа
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 1,10,16,17
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 10,11
ПЕТАК 14.10.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 1 8,30-8,35
2.  Јарамаз Биљана уч. бр. 13 8,35-8,55
  уч. бр. 17 8,55-9,15
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 13 8.30-8.35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 17 8.40-9.00
 
☺   ЛИКОВНО
Ликовна култура
1.  Маришан Дејана уч. бр. 1 8,35-8,55
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 13 8,55-9,05
  уч. бр. 17 9,05-9,10
  уч. бр. 18 9,10-9,15
☺   МУЗИЧКО
1.  Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8,50-8,55
2.  Маришан Дејана уч. бр. 17 9,05-9,10
 
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јосимов Весна уч. бр. 13 9,059.10
2.   Јевтић Оливера уч. бр. 18 9,10-9,15
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Голубовић Љиљана уч. бр.  1 8,00-8,15
2.  Савић Владимир уч. бр.  10 8,15-8,35
  уч. бр.  11 8,35-9,05
  уч. бр.  13 9,05-9,10
  уч. бр.  16 9,10-9,20
  уч. бр.  17 9,20-9,35
  уч. бр.  18 9,35-9,40
 
ГЕОГРАФИЈА
1.  Цекић Веселка уч. бр. 13 9,359,50
2.  Ђукић Љубица уч. бр. 18 9,30-9,35
 
 
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 10 9,15-9,20
2.  Куљић Марија уч. бр. 11   9,30-10,00
  уч. бр. 13 9,209,30
  уч. бр. 14 9,059,15
  уч. бр. 16 8,50-9,05
Грађанско васпитање
1.  Живановић Марија уч. бр. 1 10,00-10,05
2.  Кантар Оливера уч. бр. 10 10,05-10,20
 
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 9,20-9,35
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 9,20-9,35
  уч. бр. 14 9,40-9,50
  уч. бр. 16 9,35-9,40
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 17 9.05-9.35
  уч. бр. 18 9.35-9.40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1. Берић Ненад уч. бр. 1 10,05-10,20
2. Михајловић Данило уч. бр. 10 10,20-10,35
  уч. бр. 11 10,35-11,00
  уч. бр. 13 11,00-11,20
  уч. бр. 14 11,20-11,30
  уч. бр. 16 11,30-11,50
  уч. бр. 17 11,50-12,05
  уч. бр. 18 12,05-12,15
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Михић Милан уч. бр. 1 8,55-9,10
2.  Кардум Ненад уч. бр. 13 9,35-10.10
  уч. бр. 17 8,25-8,55
  уч. бр. 18 9,10-9,35
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.  Станковић Соња уч. бр. 1 9,10-9,50
2.  Мандић Душан уч. бр. 10 9,50-10,00
  уч. бр. 11 10,0010,20
  уч. бр. 13 10,20-10,25
  уч. бр. 18 8,50-9,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 1 10,05-10,15
2.        Грујић Миломир уч. бр. 13 10,1510,30
  уч. бр. 16 10,0010,05
  уч. бр. 17 9,55-10,00
  уч. бр. 18 10,3010,45
 
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1. Таминџија Данило уч. бр. 13 9,00-9,45
2. Плавшић Милан    
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 13 9,35-9,45
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 16 9,4510,20
     
 

 

☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Милојевић Гордана уч. бр. 1 10,05-10,40
2.    Николић Данијела уч. бр. 11 11,00-12,30
  уч. бр. 18 10,40-11,00
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 10 9,20-9,50
2.   Баста Ненад уч. бр. 13 10,00-11,00
  уч. бр. 17 9,00-9,20
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Јовановић Слободан уч. бр. 13 9,05-9,30
2.  Фуртула Драган уч. бр. 14 8,45-9,05
  уч. бр. 16 8,158,45
 
 ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 13 10,00-10,10
2.  Сомборски Жика уч. бр. 16 10,1010,25
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Шолак Зорица уч. бр. 13 9,209,45
2.   Радовић Вељо уч. бр. 14  9,45-11,00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1.     Унтербергер Марија уч. бр. 17 10,00-10,30
2.     Ђурашиновић Драган    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  18 10,00-10,30
2.  Томановић Предраг