Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – јун 2017.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Бањац Слободанка уч. бр. 1 10,00-10,10
2.     Ђокић Душанка уч. бр. 2 10,10-10,15
  уч. бр. 10 10,15-10,25
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бањац Слободанка уч. бр. 11 10,25-10,35
ПЕТАК  02.06.2017. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 14 10,35-10,45
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Марковић Маја уч. бр.  1 10,10-10,20
2.       Нинков Светлана уч. бр.  2 10,15-10,25
  уч. бр.  10 10,25-10,40
  уч. бр.  11 10,40-11,00
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  14 10,00-10,10
ПЕТАК 02.12.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 11,00-11,10
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Топалски Диана уч. бр. 1,2,10,14,16,17,18 10-11.00
2.Павловић Ливиа
Р 1.Марковић Драгица уч.бр. 2,10,11
2.Протић Верица
Ф 1.Петровић Славица уч.бр. 1,11
ПЕТАК 02.12.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 2 10,00-10,05
 2. Драгана Караџиновић уч. бр. 18 10,05-10,15
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.Домазет Снежана уч. бр. 2 10,05-10,15
2.Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 13 10,15-10,25
  уч. бр. 16 10,25-10,35
  уч. бр. 18 10,35-10,40
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1. Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,15-10,25
2. Маришан Деана    
 
Ликовна култура
1. Маришан Деана уч. бр. 13 10,00-10,05
2. Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,05-10,15
 
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 10,25-10,45
2.     Јосимов Весна уч. бр. 13 10,05-10,15
  уч. бр. 16 10,15-10,25
  уч. бр. 16 10,45-10,55
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 11 10,00-10,05
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 17 10,05-10,10
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Цекић Веселка уч. бр. 2 10,30-10,45
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 18 10,25-10,30
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1,10,11,14,17 10,00-11,00
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 10,00-10,05
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 10,10-10,20
  уч. бр. 14 10,30-10,50
  уч. бр. 17 10,20-10,30
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 2 10,45-11,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 3 10,20-10,30
  уч. бр. 18 10,30-10,45
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 1, 2, 11 11,00-11,15
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 2,10,13,14,16 10,00-11,00
2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.   Кардум Ненад уч. бр. 2 11,00-11,45
2.   Михић Милан уч. бр. 10 10,40-10,50
  уч. бр. 16 10,50-11,00
  уч. бр. 18 11,45-12,30
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.     Станковић Соња уч. бр. 1 10,20-10,40
2.     Панић Драган уч. бр. 2 12,00-12,15
  уч. бр. 10 11,45-12,00
  уч. бр. 11 11,00-11,45
  уч. бр. 18 10,40-11,00
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада електровуча
1.    Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,25-10,55
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 10,55-11,40
 
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.     Кешељ Татјана уч. бр. 2 11,45-12,00
2.     Грујић Миломир уч. бр. 11 10,30-10,40
  уч. бр. 13 10,55-11,30
  уч. бр. 16 10,40-10,45
  уч. бр. 17 11,30-11,45
  уч. бр. 18 10,45-10,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1. Раушевић Светлана уч. бр. 1 11,10-11,25
2. Блажић Јадранка уч. бр. 10 11,00-11,10
  уч. бр. 13 10,25-10,30
  уч. бр. 17 10,30-11,00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 1 10,40-11,10
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 2 12,15-12,50
  уч. бр. 10 11,10-12,15
  уч. бр. 18 12,50-13,30
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Чукановић Ана уч. бр. 3 10,30-11,30
2.    Станковић Саша уч. бр. 11 11,30-12,15
 

 

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Јовановић Слободан уч. бр. 3 10,00-10,25
2. Фуртула Драган уч. бр. 13 10,25-10,55
  уч. бр. 14 11,40-12,00
  уч. бр. 16 10,55-11,30
  уч. бр. 17 11,30-11,40
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Михајловић Бранка уч. бр. 16 10,00-10,15
2. Сомборски Жика уч. бр. 17 10,15-10,25
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 13 11,00-11,40
2.  Шолак Зорица уч. бр. 14 11,40-13,00
  уч. бр. 16 10,50-11,00
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  2 10,00-10,05
2.        Унтербергер Марија    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 2 11,00-11,20
2.        Томановић Предраг уч. бр. 10 10,50-11,00
  уч. бр. 11 10,20-10,50