Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – jун 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Ђокић Душанка уч. бр. 1 8.00-8.05
2.   Црњански Радица уч. бр. 2 8.05-8.10
  уч. бр. 3 8.10-8.15
  уч. бр. 9 8.15-8.25
  уч. бр. 11 8.25-8.35
  уч. бр. 13 8.35-8.40
  уч. бр. 14 8.40-8.45
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ђокић Душанка уч. бр. 16 8.45-8.50
ПЕТАК  03.06.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 8.50-8.55
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Нинков Светлана уч. бр.  2 8.10-8.20
2.      Јовишић Гордана уч. бр.  9 8.25-8.30
  уч. бр.  10 8.20-8.25
  уч. бр.  11 8.05-8.10
  уч. бр.  13 8.30-8.35
  уч. бр.  14 8.35-8.40
  уч. бр.  17 8.40-8.45
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана уч. бр.  
ПЕТАК 03.06.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Матарић Јасмина уч. бр. 1,2,3,8,11,14, 16,17 8.00-9.00
2.Топалски Дијана
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 1,10,11,13,16,18
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 3,8,10,11
Ф
ПЕТАК 03.06.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 1 8.05-8.10
 2.  Kарађиновић Драгана уч. бр. 3 8.15-8.25
     
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 1 8.10-8.30
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 8 8.30-8.55
  уч. бр. 13 8.55-9.10
  уч. бр. 16 9.10-9.20
 Хемија
1.  Јовановић Љиљана уч. бр. 1 8.30-8.40
2.  Мартиновић Ервехеја    
     
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.  Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8.55-9.10
2.  Маришан Дејана    
Ликовна култура
1.  Маришан Дејана уч. бр. 1 8.40-8.55
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 3 8-55-9.00
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јевтић Оливера уч. бр. 1 8.55-9.00
2.   Јосимов Весна уч. бр. 3 9.00-9.20
  уч. бр. 13 9.20-9.30
  уч. бр. 16 9.30-9.45
     
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 1 9.00-9.05
2.  Марцикић Предраг уч. бр. 9 9.05-9.10
     
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Цекић Веселка уч. бр. 3 9.20-9.30
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 16 9.30-9.35
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана,  
1.   Оливера Кантар уч. бр. 2 8.20-8.30
2.  Куљић Марија уч. бр. 9 9.30-10.10
  уч. бр. 11 8.35-9.05
  уч. бр. 14 8.30-8.35
  уч. бр. 17 9.05-9.15
     
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 11 9.20-9.30
2. Кантар Оливера    
 
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 11 8.10-8.25
2.  Радишић Снежана уч. бр. 17 8.25-8.40
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 9.05-9.15
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 3 9.15-9.20
     
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 1 9.15-9.25
2.    Михајловић Данило уч. бр. 3 9.25-9.30
  уч. бр. 9 9.30-9.35
  уч. бр. 17 9.35-9.40
  уч. бр. 18 9.40-9.50
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 3 9.20-10.20
2.  Филиповић Драгиша уч. бр. 16 10.20-10.30
  уч. бр. 1 10.30-11.00
     
Мотори, техн.материјала, основи машинства
1.  Станковић Соња уч. бр. 1 9.15-10.15
2.  Мандић Душан уч. бр. 3 10.20-11.00
  уч. бр. 9 9.05-9.15
  уч. бр. 11 8.45-9.05
  уч. бр. 2 8.35-8.45
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 1 11.00-11.15
2.  Остојић Владимир уч. бр. 3 10.45-11.00
  уч. бр. 11 10.40-10.45
  уч. бр. 13 10.20-10.40
  уч. бр. 16 10.15-10.20
  уч. бр. 17 9.55-10.15
  уч. бр. 18 9.40-9.55
  уч. бр. 8 11.15-11.20
     
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1.  Ацкета Предраг уч. бр. 13 9.40-10.00
2.  Плавшић Милан уч. бр. 14 10.00-10.25
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Блажић Јадранка уч. бр. 2 8.20-8.40
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 16 8.15-8.20
  уч. бр. 17 9.40-10.40
  уч. бр. 18 8.40-9.40
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Баста Ненад уч. бр. 10 8.25-10.00
 2.    Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 11 10.00-11.00
  уч. бр. 8 11.00-12.00
     
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Иванишевић Душан уч. бр. 1 11.00-11.45
2.   Милојевић Гордана уч. бр. 2 8.40-9.00
  уч. бр. 3 8.00-8.40
  уч. бр. 9 9.00-11.00
 
 ☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.  Јовановић Слободан уч. бр. 8 10.30-10.40
2.  Фуртула Драган уч. бр. 13 8.00-8.30
  уч. бр. 14 8.45-9.30
  уч. бр. 16 8.30-8.45
  уч. бр. 17 9.30-9.50
  уч. бр. 18 9.55-10.30
 
 ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 13 9.10-9.15
2.  Ђурановић Предраг уч. бр. 18 9.50-10.05
  уч. бр. 16 9.15-9.35
  уч. бр. 17 9.35-9.50
     
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.    Шолак Зорица уч. бр. 8 10.30-10.35
2.    Радовић Вељо уч. бр. 13 8.00-8.55
  уч. бр. 14 9.00-10.30
  уч. бр. 16 8.55-9.00
     
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.   Унтербергер Марија уч. бр.  11 10.00-10.30
2.  Ђурашиновић Драган уч. бр.  3 9.55-10.00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  3 9.45-10.00
2.  Томановић Предраг уч. бр.  11 9.00-9.45
 

ИСПИТИ СУ 04.06.2016. (СУБОТА)

 

   

ПИСМЕНИ ИСПИТИ 03.06.2016. (ПЕТАК)