Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – децембар 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.  Бањац Слободанка уч. бр. 1 8,00-8,10
2.  Никовић Лена уч. бр. 3 8,10-8,15
  уч. бр. 8 8,15-8,30
  уч. бр. 10 8,30-9,10
  уч. бр. 13 9,10-9,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена уч. бр. 17 9,20-9,30
ПЕТАК  02.12.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,30-9,40
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Роган Александра уч. бр.  9 8,00-8,10
2. Нинков Светлана уч. бр.  10 8,10-8,15
  уч. бр.  11 8,15-8,25
  уч. бр.  14 8,25-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  17 8,30-8,35
ПЕТАК 02.12.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 8,35-8,45
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Ђорђевић Кристина уч. бр. 1,3,9,10,13,16,14,18 8-9.00
2. Ратковић Миа
Р 1. Протић Верица уч. бр. 1,8,14
2. Марковић Драгица
Н 1.  Марковић Драгица уч.бр. 10
2. Протић Верица
ПЕТАК 02.12.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 2 8,00-8,45
2.  Јармаз Биљана уч. бр. 8 8,45-8,50
  уч. бр. 16 8,50-8,55
  уч. бр. 18 8,55-9,20
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 3 8,15-8,35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 13 8,35-8,50
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.Атанасов Мирослав уч. бр. 2 10,00-10,05
2. Маришан Деана уч. бр. 18 10,05-10,15
 
Ликовна култура
1.  Маришан Деана уч. бр. 16 10,15-10,20
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,20-10,25
 
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 8,35-8,50
2.     Јосимов Весна уч. бр. 13 8,50-9,05
  уч. бр. 16 9,05-9,10
     
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 1 8,10-8,15
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 9 8,15-8,20
  уч. бр. 11 8,20-8,35
  уч. бр. 14 8,05-8,10
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,45
  уч. бр. 18 8,45-8,55
     
     
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 2 9,00-9,15
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 9 9,15-9,25
  уч. бр. 16 9,25-9,35
  уч. бр. 18 9,35-9,40
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1,8,9,11,14,17 8,30-9,30
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Радишић Снежана уч. бр. 9 8,20-8,50
2.  Алишић Жељка уч. бр. 10 9,10-9,35
  уч. бр. 14 8,50-8,55
  уч. бр. 17 8,55-9,05
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 3 10,25-11,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 6 10,20-10,25
  уч. бр. 18 10,00-10,20
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 10, 11, 18 9,35-10,00
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад уч. бр. 3,10,13,14,16,17,18 10,00-11,00
       2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 2 9,15-10,00
2.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 3 8,50-9,05
  уч. бр. 13 9,05-9,15
  уч. бр. 18 8,30-8,50
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 3 10,00-10,15
2.        Панић Драган уч. бр. 8 9,05-9,20
  уч. бр. 9 8,55-9,05
  уч. бр. 10 9,50-10,00
  уч. бр. 11 9,20-9,50
  уч. бр. 18 10,15-11,15
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 9,45-10,00
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,45
  уч. бр. 17 10,00-10,05
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 2 8,45-8,50
 2.  Грујић Миломир уч. бр. 3 8,50-9,00
  уч. бр. 13 9,00-9,40
  уч. бр. 17 9,40-10,00
  уч. бр. 18 10,00-10,05
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 1 9,20-9,25
2.     Блажић Јадранка уч. бр. 9 9,25-9,30
  уч. бр. 11 9,00-9,20
  уч. бр. 17 8,00-9,00
     
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 1 8,30-9,10
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 2 10,05-10,45
  уч. бр. 4 11,00-12,00
  уч. бр. 11 9,10-10,05
  уч. бр. 18 10,05-11,00
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Чукановић Ана уч. бр. 3 11,00-11,20
2.    Станковић Саша уч. бр. 8 8,00-9,30
  уч. бр. 9 9,30-10,00
  уч. бр. 10 10,00-11,00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 1 9,10-9,15
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 10,10-11,00
  уч. бр. 14 9,45-10,10
  уч. бр. 16 9,35-9,45
  уч. бр. 17 9,15-9,35
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,00-9,10
2.  Сомборски Жика уч. бр. 17 9,10-9,20
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 1 8,05-8,10
2.        Шолак Зорица уч. бр. 13 9,40-10,40
  уч. бр. 14 8,10-9,40
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  2 9,35-9,50
2.        Унтербергер Марија уч. бр.  11 9,30-9,35
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  3 9,30-10,00
2.  Томановић Предраг уч. бр.  8 9,20-9,30