Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – август 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Јаковљевић Јелена уч. бр. 11 8.00-8.10
2.   Мајсторовић Јелена уч. бр. 14 8.10-8.20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР:Јаковљевић Јелена    
ПЕТАК  19.08.2016. У 9.00.Ч У УЧ.10    
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр.  10 8.00-8.05
2.      Ивић Љубо уч. бр.  11 8.10-8.40
  уч. бр.  13 8.40-8.50
  уч. бр.  14 8.50-9.00
  уч. бр.  16 9.00-9.10
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17 8.05-8.10
ПЕТАК 19.08.2016. У 10.00.Ч У УЧ.10 уч. бр.  18 9.10-9.20
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Ђорђевић Криситна уч. бр. 11,14 8.00-9.00
2. Ратковић Миа
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 11
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 14,18
Ф 1. Петровић Славица уч. бр. 11
ПЕТАК 19.08.2016. У 8.00.Ч У УЧ.10
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 17 8.00-8.05
2.  Kарађиновић Драгана    
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 13 8.30-8.35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 17 8.40-9.00
  уч. бр. 18 8.35-8.40
 Хемија
1.  Јовановић Љиљана уч. бр. 18 8.30-8.35
2.  Мартиновић Ервехеја    
 
☺   ЛИКОВНО
1.  Маришан Дејана уч. бр. 18 8.25-8.30
2.  Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јосимов Весна уч. бр. 17 8.10-8.30
2.   Илић Ратко    
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 11 8.40-8.50
             2.  Обрадовић Наташа    
ГЕОГРАФИЈА
1.  Алајица Данијела уч. бр. 18 8.30-8.35
2.  Ђукић Љубица    
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, 
1.   Оливера Кантар уч. бр. 10 8.05-8.20
2.  Куљић Марија уч. бр. 11 8.40-8.55
  уч. бр. 14 8.25-8.30
  уч. бр. 16 8.30-8.40
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 11 8.55-9.00
2.  Кантар Оливера    
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 11 9.00-9.20
2.  Радишић Снежана уч. бр. 14 9.20-9.25
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 17 9.05-9.35
  уч. бр. 18 9.35-9.40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 13 9.05-9.10
2.    Михајловић Данило уч. бр. 14 9.10-9.15
  уч. бр. 16 9.15-9.20
  уч. бр. 17 9.20-9.25
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 13 8.50-9.10
2.  Кардум Ненад уч. бр. 17 9.35-10.00
  уч. бр. 18 9.20-9.30
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.  Станковић Соња уч. бр. 10 8.20-8.40
2.  Мандић Душан уч. бр. 11 9.20-9.35
  уч. бр. 17 8.40-9.15
  уч. бр. 18 9.40-10.10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 11 9.35-9.40
2.  Грујић Миломир уч. бр. 13 9.30-9.35
  уч. бр. 16 9.15-9.30
  уч. бр. 17 9.40-10.00
  уч. бр. 18 9.10-9.15
 
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1.   Ацкета Предраг уч. бр. 13 8.50-9.00
2.   Плавшић Милан уч. бр. 14 9.00-10.00
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.  Судар Вера уч. бр. 11 9.20-9.25
2.  Раушевић Светлана уч. бр. 13 9.10-9.20
  уч. бр. 16 8.00-9.00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 11 8.30-9.00
2.    Чукановић Ана уч. бр. 13 9.35-10.00
  уч. бр. 17 10.00-10.30
  уч. бр. 18 9.00-9.35
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Станковић Саша уч. бр. 10 8.40-10.00
2.   Деспотовић Зоран    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Јовановић Слободан уч. бр. 13 9.35-10.05
2.   Фуртула Драган уч. бр. 14 10.05-10.45
  уч. бр. 16 9.00-9.35
 
☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Михајловић Бранка уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђурановић Предраг уч. бр. 16 9.05-9.20
 

 

   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Шолак Зорица уч. бр. 13 8.15-8.30
2.  Радовић Вељо уч. бр. 14 8.30-10.30
     
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  10 10.00-10.30
2.  Томановић Предраг уч. бр.  11 9.40-10.00