Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Мајсторовић Јелена уч. бр. 1 8.00-8.20
2.   Бјелица Јасмина уч. бр. 3 8.20-8.30
  уч. бр. 8 8.30-8.45
  уч. бр. 11 8.45-8.50
  уч. бр. 13 8.50-8.55
  уч. бр. 14 8.55-9.00
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Мајсторовић Јелена уч. бр. 17 9.00-9.45
ПЕТАК  08.04.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9.45-10.10
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Ивић Љубо уч. бр.  1 8.20-8.40
2.       Роган Александра уч. бр.  2 10.25-10.30
уч. бр.  3 8.10-8.20
уч. бр.  8 8.00-8.10
уч. бр.  10 8.40-8.50
уч. бр.  11 8.50-9.05
уч. бр.  13 9.05-9.20
уч. бр.  14 10.30-10.35
уч. бр.  16 9.20-9.25
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17 9.45-10.25
ПЕТАК 08.04.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 9.25-9.45
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Бечић Радочај Тања уч. бр. 1,3,8,14, 16,17,18 8.00-9.00
2. Павловић Ливиа
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 3,17
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 1,3,10
Ф
ПЕТАК 08.04.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.Танацковић Александра уч. бр. 3 8.30-9.00
2.Kарађиновић Драгана уч. бр. 16 9.00-9.05
уч. бр. 18 9.05-9.10
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 2 8.00-9.00
2.  Јаконић Јасмина уч. бр. 14 9.00-9.05
  уч. бр. 16 9.05-9.10
 Хемија
1. Јовановић Љиљана уч. бр. 3 9.00-9.05
2. Мартиновић Ервехеја уч. бр. 18 9.05-9.10
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.      Атанасов Мирослав уч. бр. 18 8.55-9.05
2.      Маришан Дејана уч. бр. 5  
  уч. бр. 16  
Ликовна култура
1.       Маришан Деана
2.       Атанасов Мирослав
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 9.00-9.50
2.      Јосимов Весна уч. бр. 3 9.50-9.55
  уч. бр. 14 8.55-9.00
  уч. бр. 16 8.45-8.50
  уч. бр. 18 8.50-8.55
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Савић Владимир уч. бр. 1 8.40-8.45
             2.  Обрадовић Наташа уч. бр. 8 8.45-8.55
  уч. бр. 17 8.55-9.00
  уч. бр. 17 9.00-9.10
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1. Алајица Данијела уч. бр. 5 9.05-9.30
2. Ђукић Љубица уч. бр. 18 9.9.30-9.40
   
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана,
1.   Оливера Кантар уч. бр. 8 8.10–8.25
2.   Куљић Марија уч. бр. 9 8.25-8.45
  уч. бр. 10 8.50-9.15
  уч. бр. 11 9.15-9.35
  уч. бр. 13 9.35-10.00
  уч. бр. 14 10.30-10.45
  уч. бр. 17 10.00-10.15
  уч. бр. 1 10.15-10.30
     
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 1 9.15-9.20
2. Кантар Оливера уч. бр. 10 9.20-9.30
  уч. бр. 11 9.25-9.30
  уч. бр. 13 9.30-9.35
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Радишић Снежана уч. бр. 8 8.55-9.15
2.  Алишић Жељка уч. бр. 10 9.15-9.20
  уч. бр. 11 8.20-8.45
  уч. бр. 13 9.15-9.35
  уч. бр. 17 8.45-8.55
уч. бр. 14 8.15-8.20
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 8.45-8.50
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 3 8.50-9.00
  уч. бр. 18 9.00-9.15
   
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад уч. бр. 8 10.00-10.05
       2.    Михајловић Данило уч. бр. 16 10.05-10.15
  уч. бр. 17 10.15-10.35
  уч. бр. 18 10.35-10.40
  уч. бр. 14 10.40-10.55
  уч. бр. 3 10.55-11.00
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 2 9.50-10.40
2.  Филиповић Драгиша уч. бр. 3 9.30-9.50
  уч. бр. 14 9.20-9.30
  уч. бр. 16 9.00-9.10
  уч. бр. 18 9.10-9.20
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 8 8.55-9.25
2.        Мандић Душан уч. бр. 9 9.25-9.30
  уч. бр. 10 9.30-9.35
  уч. бр. 18 8.15-8.55
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 1 10.00-10.10
2.        Остојић Владимир уч. бр. 2 10.10-10.15
  уч. бр. 3 10.15-10.20
  уч. бр. 11 10.20-10.25
  уч. бр. 13 10.25-10.30
  уч. бр. 14 9.30-10.00
  уч. бр. 16 10.30-10.45
  уч. бр. 17 10.45-10.55
  уч. бр. 18 10.55-11.15
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1.  Ацкета Предраг уч. бр. 14 9.30-10.00
2. Плавшић Милан    
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Блажић Јадранка уч. бр. 1 9.20-9.40
2.     Судар Вера уч. бр. 8 9.40-9.50
  уч. бр. 10 8.45-8.50
  уч. бр. 11 9.05-9.20
  уч. бр. 13 8.50-9.05
  уч. бр. 17 8.00-8.45
  уч. бр. 14 9.50-10.00
  уч. бр. 16 10.00-10.20
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Деспотовић Зоран уч. бр. 9 8.45-10.15
 2. Николић Данијела уч. бр. 10 8.00-8.45
  уч. бр. 2 10.15-11.00
     
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Иванишевић Душан уч. бр. 1 10.30-11.30
2.   Чукановић Ана уч. бр. 3 9.50-10.30
уч. бр. 8 9.00-9.50
уч. бр. 18 8.30-9.00
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Јовановић Слободан уч. бр. 1 9.25-9.35
2.  Сомборски Жика уч. бр. 14 8.15-8.50
  уч. бр. 16 9.25-10.05
  уч. бр. 18 8.50-9.25

☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

 
1. Михајловић Бранка уч. бр. 1 9.40-9.45
2. Ђурановић Предраг уч. бр. 16 9.45-9.55
  уч. бр. 17 9.55-10.20
     
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1. Радовић Вељо уч. бр. 1 9.45-10.00
2. Шолак Зорица уч. бр. 14 10.00-12.00
  уч. бр. 16 9.40-9.45
  уч. бр. 17 9.35-9.40
   
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1. Унтербергер Марија уч. бр.  2 9.00-9.20
2. Ђурашиновић Драган уч. бр.  10 9.20-9.40
  уч. бр.  11 9.40-10.00
  уч. бр.  13 10.00-10.25
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1. Мак Маријан уч. бр.  2 10.20-10.30
2. Томановић Предраг уч. бр.  11 9.35-10.00
  уч. бр.  3 10.00-10.20