РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И ОКВИРНИХ САТНИЦА ПО ИСПИТНИМ КОМИСИЈАМА

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Ђокић Душанка Редослед одласка у учионице

уч. бр. 2,9,10,18

8,00-8,30
2.     Никовић Лена
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена
ПЕТАК  05.04.2019. У 16.00.Ч У УЧ.21
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Нинков Светлана Редослед одласка у учионице

уч. бр.  2, 9,10,11,18

8,30-9,15
2.       Марковић Маја
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана
ПЕТАК 05.04.2019. У 17.00.Ч У УЧ.21
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.          Павловић Ливиа уч. бр. 1,2,9,10,11,16,18 8-9.00
2.          Ратковић Миа
Р 1.          Протић Верица уч. бр. 18
2.          Марковић Драгица
Н 1.          Марковић Драгица уч.бр. 1,16
2.          Мијатовић Наташа
ПЕТАК 05.04.2019. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра Редослед одласка у учионице

уч. бр. 1,8,13,16

8,00-8,40
2.     Карађиновић Драгана
        
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.    Домазет Снежана уч. бр. 1 8,05-8,10
2.    Васић Драгомир уч. бр. 13 8,10-8,15
Хемија
1. Евица Радичанин Ковачић уч. бр. 8 9,00-9,05
2. Јовановић Љиљана    
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1 .  Атанасов Мирослав уч. бр. 13 9,00-9,05
2.   Маришан Деана    
Ликовна култура
1.  Маришан Деана  уч. бр. 1 8,15-8,25
2.  Штрбац Нада уч. бр. 13 8,25-8,30
     
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Станковић Магдалена уч. бр.  1 8,25-8,30
2.     Јевтић Оливера уч. бр.  13 8,30-8,35
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Савић Владимир уч. бр. 1 8,35-8,40
             2.  Марцикић Предраг уч. бр. 9 8,40-8,55
  уч. бр. 10 8,55-9,05
  уч. бр. 11 9,05-9,15
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
             1.    Цекић Веселка уч. бр. 1 8,30-8,35
             2.    Ђукић Љубица уч. бр. 8 8,35-8,40
  уч. бр. 16 8,40-9,10
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар Редослед одласка у учионице

уч. бр. 2,9,10,11,18

9,00-10,00
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 9 9,05-9,25
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 9,25-9,35
  уч. бр. 14 9,35-9,40
  уч. бр. 18 9,40-10,10
 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 13 10,20-10,25
2.  Оливера Кантар уч. бр. 16 10,00-10,20
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 9,00-9,30
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 8 8,45-9,00
  уч. бр. 7 9,30-10,00
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад Редослед одласка у учионице

уч. бр. 1,8,9,10,11,13,16,18

9,00-10,00
       2.    Крстић Милован
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, основи машиства
1.   Ђурнић Љиљана уч. бр. 1 9,30-10,00
2.   Михић Милан уч. бр. 8 10,00-11,00
  уч. бр. 13 11,00-11,45
  уч. бр. 16 9,00-9,30
     
Мотори, техн.материјала, маш. елементи, основи машинства
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 10,00-10,50
2.        Панић Драган уч. бр. 2 9,10-9,20
  уч. бр. 8 9,20-10,00
  уч. бр. 9 10,50-11,10
  уч. бр. 10 11,10-11,20
  уч. бр. 11 11,10-11,45
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 9,00-9,20
                 2.     Плавшић Милан уч. бр. 14 9,20-10,00
     
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
                 1.     Кешељ Татјана уч. бр. 1 10,50-11,00
                 2.     Грујић Миломир уч. бр. 8 11,00-11,05
  уч. бр. 14 10,10-10,20
  уч. бр. 16 10,30-10,50
  уч. бр. 18 10,20-10,30
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Раушевић Светлана уч. бр. 2 10,00-10,10
2.     Судар Вера уч. бр. 16 10,10-10,30
  уч. бр. 18 10,30-12,00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 
                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.    Баста Ненад уч. бр. 2 9,30-11,00
 2.    Николић Данијела уч. бр. 7 8,00-9,30
  уч. бр. 8 11,00-12,30
     
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.   Чукановић Ана уч. бр. 1 11,00-11,20
                  2.    Милојевић Гордана уч. бр. 9 9,25-10,50
  уч. бр. 10 11,20-12,20
  уч. бр. 11 12,20-14,00
 
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 2 8,00-8,05
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 8,05-9,30
  уч. бр. 14 11,00-11,30
  уч. бр. 16 9,30-11,00
  уч. бр. 18 11,00-12,00
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Ђурановић Предраг уч. бр. 2 9,30-9,35
2.        Сомборски Жика уч. бр. 13 9,35-9,40
  уч. бр. 16 10,15-11,15
  уч. бр. 18 9,40-10,15
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 13 10,00-11,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 8,00-10,00
  уч. бр. 16 11,00-11,10
  уч. бр. 17 11,10-11,20
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 8 10,00-10,15
2.        Томановић Предраг уч. бр. 9 10,15-10,45