Образовни профили

Саобраћајна школа „Пинки” омогућује школовање за следеће образовне профиле:

Трогодишњи образовни профили:

  • возач моторних возила (ВМВ)

Четворогодишњи образовни профили:

  • техничар друмког саобраћаја (TДС)
  • техничар унутрашњег саобраћаја (TУТ)
  • наутички техничар – речни смер (НT)
  • техничар техничко-колске делатности (TTKД)
  • техничар вуче (TВ)
  • саобраћајно-транспортни техничар (СTT)
  • транспортни комерцијалиста (TK)
  • техничар ПTT саобраћаја
  • техничар за безбедност саобраћаја (TБС)

Ученицима који упишу неки од железничких образовних профила, нуди се могућност запослења у земљама Европске уније, пошто је диплома призната и већ неколико ђака је пронашло запослење у Аустрији, Немачкој и Швајцарској.