Ваннаставно особље

Секретар школе:

 • Светлана Новак

Психолог:

 • Наташа Мазалица – Ђокић

Педагог:

 • Наташа Лукић
 • Зорана Баклаић

Шеф рачуноводства:

 • Ивана Павловић

Административно финансијски радници:

 • Соња Петрашковић
 • Ивана Опачић

Референт за ученике:

 • Невенка Рубежић
 • Немања Радовић

Библиотекар:

 • Маша Веселиновић

Референт за ауто-школу:

 • Александар Марковић

Економ – радник на одржавању машина:

 • Теа Пецељ

Домари школе:

 • Нине Пиљак
 • Радомир Кљајић

Портири:

 • Милан Поткоњак
 • Марко Малиновић
 • Светозар Тајков

Спремачице:

 • Гордана Павловић
 • Катица Сабо
 • Стевана Ђорђевић
 • Веселка Пиљак
 • Драгана Шубара
 • Мирјана Мокуш
 • Љиљана Чордашић
 • Милена Илић
 • Стана Ивановић
 • Анђа Ђукић
 • Анка Деспот
 • Зорка Бабић
 • Босиљка Цвијић
 • Снежана Вејиновић