Транспарентна фотографија и ГИФ анимација

Задатак:

  1. Изабрати фотографију (ваша лична фотографија или са интернета) и од ње направити транспарентну фотографију
  2. Транспарентну фотографију из претходног корака убацити на нову позадину
  3. Поред фотографије убацити одређени текст и направити одређену анимацију са текстом
  4. Све послати на мејл pttpinki@gmail.com :
  • фотографију од које сте направили транспарентну фотографију
  • транспарентну фотографију
  • ГИФ анимацију