Термини консултативне наставе за ванредне ученике – августовски рок школске 2013/2014. године

Термини консултативне наставе за ванредне ученике – августовски рок школске 2013/2014. године

Српски језик и књижевност

Професори

Термин

Јаковљевић Јелена

18.06.2014. 17:00-18:30 17.06.2014. 18:00-19:30

Ђокић Душанка

Математика

Професори

Термин

Ненадов Бошко

18.06.2014. 17:00-18:30 19.06.2014. 17:00-18:30

Ивић Љубо

Енглески језик

Професори

Термин

Матарић Јасмина

18.06.2014. 17:00-18:30 16.06.2014. 15:00-16:30

Ратковић Миа

Немачки језик

Професори

Термин

Попов Марина

20.06.2014. 15:00-16:30

Руски језик

Професори

Термин

Протић Верица

20.06.2014. 15:00-16:30

Француски језик

Професори

Термин

Петровић Славица

19.06.2014. 16:00-17:30

Биологија; Екологија и заштита животне средине

Професори

Термин

Јасмина Милићевић

20.06.2014. 16:00-17:30 17.06.2014. 14:30-16:00

Драгана Карађиновић

Физика

Професори

Термин

Снежана Домазет

16.06.2014. 18:00-19:30 17.06.2014. 15:00-16:30

Милош Бањац

Хемија

Професори

Термин

Љиљана Јовановић

17.06.2014. 15:00-16:30

Ервехеја Мартиновић

Ликовна култура

Професори

Термин

Деана Маришан

17.06.2014. 16:00-17:30

Музичка уметност

Професори

Термин

Мирослав Атанасов

17.06.2014. 15:00-16:30

Историја

Професори

Термин

Весна Јосимов

16.06.2014. 17:00-18:30 18.06.2014. 14:30-16:00

Ратко Илић

Физичко васпитање

Професори

Термин

Владимир Савић

17.06.2014. 14:30-16:00

Љиљана Голубовић

Географија

Професори

Термин

Зора Фемић

19.06.2014. 15:00-16:30 17.06.2014 14:30-16:00

Љубица Ђукић

Социологија; Устав и права грађана

Професори

Термин

Оливера Кантар

18.06.2014. 16:00-17:30

Филозофија

Професори

Термин

Алишић Жељка

18.06.2014. 16:00-17:30

Психологија

Професори

Термин

Наташа Мазалица Ђокић

16.06.2014. 17:00-18:30

Марија Живановић

Грађанско васпитање

Професори

Термин

Марија Живановић

16.06.2014. 17:00-18:30

Верска настава

Професори

Термин

Ненад Берић

17.06.2014. 18:00-19:30

Данило Михајловић

Група машинских предмета

(Техничко цртање; Механика; Машински елементи)

Професори

Термин

Љиљана Ђурнић

16.06.2014. 17:00-18:30 18.06.2014. 15:00-16:30

Драгиша Филиповић

Група машинских предмета

(Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)

Професори

Термин

Душан Мандић

16.06.2014. 17:00-18:30 19.06.2014. 13:00-14:30

Иван Сабо

Група електротехничких предмета и информатика(Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)

Професори

Термин

Татјана Кешељ

17.06.2014. 15:00-16:30 20.06.2014. 16:00-17:30

Миломир Грујић

Група електротехничких предмета и информатика(Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)

Професори

Термин

Предраг Ацкета

17.06.2014. 17:00-18:30

Група економских предмета

Професори

Термин

Јадранка Блажић

19.06.2014. 17:30-19:00 18.06.2014. 16:00-17:30

Светлана Раушевић

Група саобраћајних предмета – друмски смер

(Стручни предмети и практична настава)

Професори

Термин

Саша Станковић

17.06.2014. 15:00-16:30 16.06.2014. 16:00-17:30

Деспотовић Зоран

Група саобраћајних предмета – V степен

Професори

Термин

Љупчо Јовановски

17.06.2014. 16:00-17:30 20.06.2014. 13:30-15:00

Јурај Белањи

Група саобраћајних предмета – железнички смер

Професори

Термин

Драган Фуртула

16.06.2014. 16:00-17:30 17.06.2014. 17:00-18:30

Слободан Јовановић

Практична настава – железнички смер

Професори

Термин

Бранка Михајловић

19.06.2014. 14:30-16:00

Група машинских предмета – железнички смер

Професори

Термин

Веља Радовић

19.06.2014. 14:30-16:00 18.06.2014. 14:00-15:30

Зорац Шолак

Група саобраћајних предмета – ПТТ смер

Професори

Термин

Силвија Такач

16.06.2014. 15:00-16:30

Драган Ђурашиновић

Група саобраћајних предмета – наутички смер

Професори

Термин

Предраг Томановић

16.06.2014. 17:30-19:00 17.06.2014. 18:00-19:30

Мак Марјан

 Сајт за ванредне ученике »»»