Термини консултативне наставе за јунски испитни рок

Термини консултативне наставе за ванредне ученике – јунски рок школске 2013/2014. године

Српски језик и књижевност

Професори

Термин

Слободанка Бањац

19.05.2014. 16:00-17:30; 29.05.2014. 16:00-17:30

Јелена Mајсторовић

   21.052014. 15:00-16:30; 30.05.2014. 18:00-19:30

Математика

Професори

Термин

Александра Роган

28.05.2014. 16:00-17:30; 29.05.2014. 16:00-17:30

Љубо Ивић

  20.05.2014. 18:00-19:30; 21.05.2014. 18:00-19:30

Енглески језик

Професори

Термин

Диана Топалски

22.05.2014. 15:00-16:30; 23.05.2014. 15:00-16:30

Ливиа Павловић

  21.05.2014. 15:00-16:30; 30.05.2014. 16:00-17:30

Немачки језик

Професори

Термин

Драгица Марковић

23.05.2014. 15:00-16:30; 29.05.2014. 16:00-17:30

Руски језик

Професори

Термин

Верица Протић

23.05.2014.15:00-16:30; 29.05.2014. 15:00-16:30

Француски језик

Професори

Термин

Славица Петровић

30.05.2014. 15:00-16:30

Биологија; Екологија и заштита животне средине

Професори

Термин

Јасмина Милићевић

23.05.2014. 16:00-17:30; 26.05.2014. 16:00-17:30

Драгана Карађиновић

Физика

Професори

Термин

Снежана Домазет

19.05.2014. 18:00-19:30; 27.05.2014. 15:00-16:30

Здравко Мутин

Хемија

Професори

Термин

Љиљана Јовановић

27.05.2014. 15:30-17:00; 28.05.2014. 15:30-17:00

Ервехеја Мартиновић

Ликовна култура

Професори

Термин

Деана Маришан

22.05.2014. 18:00-19:30

Музичка уметност

Професори

Термин

Мирослав Атанасов

29.05.2014. 15:30-17:00

Историја

Професори

Термин

Весна Јосимов

19.05.2014. 16:00-17:30; 26.052014. 16:00-17:30

Ратко Илић

Физичко васпитање

Професори

Термин

Слободан Ћирак

30.05.2014. 18:00-19:30; 29.05.2014. 18:00-19:30

Наташа Обрадовић

Географија

Професори

Термин

Зора Фемић

29.05.2014. 17:00-18:30; 27.05.2014. 16:00-17:30

Љубица Ђукић

Социологија; Устав и права грађана

Професори

Термин

Оливера Кантар

26.05.2014. 18:00-19:30; 29.05.2014. 18:00-19:30

Филозофија

Професори

Термин

Алишић Жељка

19.05.2014. 15:00-16:30; 20.05.2014. 15:00-16:30

Психологија

Професори

Термин

Наташа Мазалица Ђокић

19.05.2014. 16:00-17:30; 20.05.2014. 18:00-19:30

Марија Живановић

Грађанско васпитање

Професори

Термин

Марија Живановић

19.05.2014. 16:00-17:30; 20.05.2014. 18:00-19:30

Верска настава

Професори

Термин

Ненад Берић

19.05.2014. 18:00-19:30; 29.05.2014. 15:00-16:30

Данило Михајловић

Група машинских предмета

(Техничко цртање; Механика; Машински елементи)

Професори

Термин

Ненад Кардум

26.05.2014. 15:30-17:00; 29.05.2014. 15:00-16:30

Драгиша Филиповић

  19.05.2014. 15:00-16:30; 28.05.2014. 16:00-17:30

Група машинских предмета
(Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)

Професори

Термин

Душан Мандић

22.05.2014. 18:00-19:30; 30.05.2014. 16:30-18:00

Соња Станковић

  21.05.2014. 17:00-18:30; 26.05.2014. 16:00-17:30

              Група електротехничких предмета и информатика                   (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)

Професори

Термин

Татјана Кешељ

20.05.2014. 15:00-16:30; 26.05.2014. 16:30-18:00

Миломир Грујић

27.05.2014. 16:30-18:00; 23.05.2014. 16:00-17:30

Група електротехничких предмета и информатика           (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)

Професори

Термин

Предраг Ацкета

20.05.2014. 15:30-17:00; 30.05.2014. 15:30-17:00

Група економских предмета

Професори

Термин

Јадранка Блажић

20.05.2014. 18:00-19:30; 30.05.2014. 15:00-16:30

Светлана Раушевић

  21.05.2014. 17:00-18:30; 23.05.2014. 17:00-18:30

Група саобраћајних предмета – друмски смер

(Стручни предмети и практична настава)

Професори

Термин

Маја Крстић

23.05.2014. 17:00-18:30; 21.05.2014. 17:00-18:30

Ана Чукановић

  19.05.2014. 18:30-19:30; 20.05.2014. 18:00-19:30

Ненад Баста

19.05.2014. 15:30-17:00; 29.05.2014. 15:30-17:00

Драган Панић

  26.05.2014. 18:30-19:30; 27.05.2014. 15:00-16:30

Група саобраћајних предмета – V степен

Професори

Термин

Љупчо Јовановски

20.05.2014. 16:00-17:30; 30.05.2014. 16:30-18:00

Јурај Белањи

  28.05.2014. 15:00-16:30; 26.05.2014. 15:00-16:30

Група саобраћајних предмета – железнички смер

Професори

Термин

Жарко Симовић

21.05.2014. 15:30-17:00; 22.05.2014. 18:00-19:30

Слободан Јовановић

  20.05.2014. 15:30-17:00; 28.05.2014. 15:00-16:30

Практична настава – железнички смер

Професори

Термин

Бранка Михајловић

22.05.2014. 16:00-17:30; 23.05.2014. 15:00-16:30

Група машинских предмета – железнички смер

Професори

Термин

Веља Радовић

21.05.2014. 18:00-19:30; 30.05.2014. 15:00-16:30

Зорица Шолак

  23.05.2014. 17:00-18:30; 29.05.2014. 16:00-17:30

Група саобраћајних предмета – ПТТ смер

Професори

Термин

Силвија Такач

21.05.2014. 15:00-16:30; 28.05.2014. 15:00-16:30

Драган Ђурашиновић

Група саобраћајних предмета – наутички смер

Професори

Термин

Предраг Томановић

19.05.2014. 15:00-16:30; 29.05.2014. 17:00-18:30

Мак Маријан

Повратак на сајт за ванредне ученике »»»