Сатница за октобарски испитни рок – ванредни ученици

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

1.    Maјсторовић Јелена уч. бр. 1

8.008.20

2.     Бањац Слободанка уч. бр. 6

8.20-8.40

  уч. бр. 8

8.40-8.45

  уч. бр. 9

8.45-9.10

  уч. бр. 10

9.10-9.30

  уч. бр. 11

9.30-10.00

  уч. бр. 14

10.00-10.10

  уч. бр. 16

10.10-10.20

ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бањац Слободанка уч. бр. 17

10.20-10.50

ПЕТАК  17.10.2014. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18

10.50-11.00

☺    МАТЕМАТИКА

  1.  Ивић Љубо    
уч. бр.  1 8.20-8.50
  1.  Нинков Светлана
уч. бр.  8 8.50-9.10
уч. бр.  9

9.10-9.20

уч. бр.  10

9.30-10.10

уч. бр.  11

10.10-10.50

уч. бр.  14

9.20-9.30

уч. бр.  16

8.10-8.20

ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР:  Ивић Љубо уч. бр.  17

11.10-11.50

ПЕТАК 17.10.2014. У 17.00.Ч У УЧ.21

 

☺   СТРАНИ ЈЕЗИК

Е

1.  Павловић Ливиа

уч. бр. 1,6,8,9,11,16,17,18

8-10.00

2.  Бечић Радочај Тања

Р

1.         

уч. бр. 9,10,11,14

2.  Протић Верица

Н

1.  Шевкушић Валентина

уч.бр. 1,6,8,10,14,17,18

2.         

Ф

1. Петровић Славица

уч.бр. 17

ПЕТАК 17.10.2014. У 15.00.Ч У УЧ.21

☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА

1.     Милићевић Јасмина уч. бр. 3

8.00-9.30

2.     Kарађиновић Драгана уч. бр. 6

9.30-9.40

уч. бр. 13

9.40-9.50

уч. бр. 18

9.50-10.00

уч. бр. 16

10.00-10.10

☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА

Физика
1.       Домазет Снежана

 

2.       Бањац Милош уч. бр. 6

8.40-9.10

  уч. бр. 16

9.10-9.20

 Хемија
 1.     Јовановић Љиљана уч. бр. 13

9.00-9.05

 2.     Мартиновић Ервехеја

 

☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО

Музичка уметност
1.       Атанасов Радослав уч. бр. 6

9.00-9.10

2.       Атанасов Мирослав уч. бр. 13

9.10-9.20

  уч. бр. 18

9.20-9.30

Ликовна култура
1.       Маришан Деана уч. бр. 6

9.25-9.30

2.        уч. бр. 18

9.30-9.40

☺   ИСТОРИЈА

 
1.     Илић Ратко уч. бр. 6

9.10-9.30

2.      Јосимов Весна уч. бр. 13

9.30-9.40

  уч. бр. 16

9.40-9.50

☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

1.  Ћирак Слободан уч. бр. 1,8,9,10,11,16,17

11.00-12.30

2.  Обрадовић Наташа

 

 

 

☺    ГЕОГРАФИЈА

1.    Цекић Веселка уч. бр. 3

9.30-9.40

2.    Ђукић Љубица уч. бр. 6

9.40-10.00

уч. бр. 13

9.25-9.30

уч. бр. 16

9.20-9.25

☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Социологија

1.   Оливера Кантар уч. бр. 8

8.20-8.40

2.   Куљић Марија уч. бр. 9

8.00-8.20

  уч. бр. 17

8.40-9.00

Устав и права грађана

1.   Оливера Кантар уч. бр. 1

9.00-9.15

2.  Радојчић Јована уч. бр. 10

9.40-9.50

  уч. бр. 11

9.15-9.45

  уч. бр. 17

9.55-10.00

  уч. бр. 14

9.50-9.55

   

 

Филозофија

1.   Радишић Снежана уч. бр. 10

8.40-9.10

2.  Алишић Жељка уч. бр. 11

8.25-8.40

уч. бр. 14

9.10-9.20

уч. бр. 17

9.20-9.30

☺  ПСИХОЛОГИЈА

 1.   Живановић Марија уч. бр. 1

9.45-9.50

2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 6

10.00-10.15

  уч. бр. 14

9.55-10.00

  уч. бр. 18

9.50-9.55

 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 1,8,10,11,16,17,18,14

10.15-11.15

 2.   Живановић Марија
 

☺  ВЕРСКА НАСТАВА

       1.    Берић Ненад уч. бр. 1,,3,6,8,9,10,11,14,17,18

9.00-11.00

       2.    Михајловић Данило

☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА

Техн.цртање, механика, маш.елементи

1.  Михић Милан уч. бр. 6

10.00-10.15

2.  Кардум Ненад уч. бр. 3

9.40-10.00

уч. бр. 13

8.40-9.10

  уч. бр. 16

9.10-9.40

Мотори, техн.материјала, основи машинства,

1.        Станковић Соња уч. бр. 1

9.50-10.30

2.        Мандић Душан уч. бр. 6

10.40-10.50

  уч. бр. 8

8.30-8.40

  уч. бр. 9

11.10-11.30

  уч. бр. 10

10.30-10.40

  уч. бр. 11

10.50-11.10

  уч. бр. 18

9.00-9.50

☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА

Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство , ел. и елктронски уређаји
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 17

11.00-12.00

2.        Владимир Остојић

Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча

1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13

9.00-9.10

2.     Плавшић Милан уч. бр. 14

9.10-9.30

Информациони системи железнице

 1.     Кешељ Татјана уч. бр. 6

 

 2.     Грујић Миломир уч. бр. 11

 

  уч. бр. 18

 

☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА

1.     Судар Вера уч. бр. 1

10.30-11.00

2.     Раушевић Светлана уч. бр. 8

8.25-8.30

  уч. бр. 9

10.00-10.30

  уч. бр. 17

8.30-10.00

  уч. бр. 11

11.00-11.05

 

☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР

                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
 1.    Јовановски Љупчо уч. бр. 2

9.00-11.30

 2.    Белањи Јурај

 

                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
  1.   Панић Драган уч. бр. 6

11.45-12.30

  2.   Баста Ненад уч. бр. 8

9.10-10.30

  уч. бр. 9

10.30-11.45

  уч. бр. 18

8.45-9.10

  уч. бр. 13

8.40-8.45

                                САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
    1.  Николић Данијела уч. бр. 1

9.15-10.00

    2.  Крстић Маја уч. бр. 3

10.00-10.40

  уч. бр. 10

10.40-12.00

  уч. бр. 11

8.00-9.15

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 13

8.00-9.00

2.        Фуртула Драган уч. бр. 14

9.40-10.00

  уч. бр. 16

9.00-9.40

  уч. бр. 17

10.00-11.00

 

                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 1

10.00-10.10

2.        Симовић Жарко уч. бр. 14

9.55-10.00

  уч. бр. 16

8.45-9.10

  уч. бр. 17

9.10-9.55

 

   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

1.        Радовић Вељо уч. бр. 13

9.00-9.55

2.        Шолак Зорица уч. бр. 1

9.55-10.00

  уч. бр. 14

10.10-11.00

  уч. бр. 16

10.00-10.10

  уч. бр. 17

11.00-12.00

   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР

1.        Унтербергер Марија уч. бр.  11

10.15-10.30

2.        Такач Силвија  

 

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР

 
1.        Мак Маријан уч. бр.  8

10.30-11.15

2.        Томановић Предраг уч. бр.  9

9.45-10.30