Сатница за априлски рок школске 2014/2015. године – ванредни ученици

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Ђокић Душанка уч. бр. 1 8.00-8.05
2.    Бјелица Јасмина уч. бр. 2 8.05-8.25
  уч. бр. 3 8.25-8.30
  уч. бр. 8 8.30-8.50
  уч. бр. 9 8.50-8.55
  уч. бр. 10 8.55-9.10
  уч. бр. 11 9.10-9.45
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ђокић Душанка уч. бр. 17 9.45-10.00
ПЕТАК 17.04.2015. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 10.00-10.30
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Нинков Светлана уч. бр. 1 8.05-8.10
2.       Ненадов Бошко уч. бр. 3 8.10-8.25
уч. бр. 8 8.50-9.10
уч. бр. 9 8.25-8.45
уч. бр. 11 9.45-10.00
уч. бр. 16 9.10-9.15
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана уч. бр. 17 9.15-9.30
ПЕТАК 17.04.2015. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9.30-9.45
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Бечић Радочај Тања уч. бр. 2,3,5,9,10,11,16,17,18 8.00-9.10
2.Павловић Ливиа
Р 1.Протић Верица уч. бр. 5,11,16
Н 1. Шевкушић Валентина     уч.бр. 1,7,8,11
   
ПЕТАК 17.04.2015. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танацковић Александра уч. бр. 1 8.10-8.25
 2. Kарађиновић Драгана уч. бр. 5 8.25-8.45
уч. бр. 16 8.45-8.55
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.       Домазет Снежана уч. бр. 2 8.25-9.00
2.       Јаконић Јасмина уч. бр. 5 8.20-8.25
  уч. бр. 13 8.10-8.20
  уч. бр. 16 9.00-9.20
 Хемија
1.    Јовановић Љиљана уч. бр. 1 9.00-9.10
2.    Мартиновић Ервехеја уч. бр. 5 8.50-9.00
  уч. бр. 16 9.10-9.20
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.      Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8.25-8.35
2.      Маришан Деана уч. бр. 5 8.45-8.50
  уч. бр. 16 8.35-8.45
Ликовна култура
1.       Маришан Деана уч. бр. 1 8.35-8.40
2.       Атанасов Мирослав уч. бр. 2 8.40-8.45
уч. бр. 13 8.30-8.35
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 1 8.50-9.00
2.      Гверо Лазо уч. бр. 2 9.00-9.45
  уч. бр. 13 8.35-8.50
  уч. бр. 16 8.20-8.35
     
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 3 8.30-8.35
2. Обрадовић Наташа уч. бр. 8 9.10-9.15
  уч. бр. 10 8.45-8.55
  уч. бр. 11 8.55-9.10
  уч. бр. 17 9.10-9.15
  уч. бр. 18 9.15-9.25
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Цекић Веселка уч. бр. 1 9.10-9.20
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 5 9.20-9.40
уч. бр. 16 9.40-9.55
   
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, грађанско васпитање
1.  Оливера Кантар уч. бр. 5 10.00-10.05
2.   Куљић Марија уч. бр. 10 8.00-8.45
  уч. бр. 11 8.45-9.10
  уч. бр. 14 9.10-9.15
  уч. бр. 17 9.15-9.35
  уч. бр. 18 9.45-10.00
Устав и права грађана
1.       Оливера Кантар уч. бр. 3 10.15-10.40
2.       Радојчић Јована уч. бр. 8уч.бр. 9 10.40-10.4510.45-11.00
 
Филозофија
1.  Радишић Снежана уч. бр. 8 9.15-9.30
2. Алишић Жељка уч. бр. 9 9.30-9.55
уч. бр. 18 9.00-9.15
 
ПСИХОЛОГИЈА
1.   Живановић Марија уч. бр. 1 9.20-9.40
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 9.45-10.00
уч. бр. 5 9.40-9.45
   
ВЕРСКА НАСТАВА
1.   Берић Ненад уч. бр. 2 9.00-9.10
2.   Михајловић Данило уч. бр. 3 9.10-9.15
  уч. бр. 5 9.15-9.25
  уч. бр. 8 9.25-9.35
  уч. бр. 9 9.35-9.40
  уч. бр. 10 9.45-10.00
  уч. бр. 11 10.00-10.15
  уч. бр. 13 10.15-10.20
  уч. бр. 16 10.20-10.40
  уч. бр. 17 10.40-10.45
  уч. бр. 18 10.45-10.50
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1. Кардум Ненад уч. бр. 2 10.00-11.00
2. Михић Милан уч. бр. 5 8.00-9.20
  уч. бр. 13 9.20-9.50
  уч. бр. 16 11.00-11.20
     
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 9.40-11.00
2.        Мандић Душан уч. бр. 2 11.30-12.30
  уч. бр. 3 9.20-9.40
  уч. бр. 8 11.00-11.20
  уч. бр. 9 8.55-9.20
  уч. бр. 11 8.40-8.55
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство , ел. и елктронски уређаји
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 1 11.00-11.25
2.        Остојић Владимир уч. бр. 2 11.25-11.45
  уч. бр. 3 10.40-10.45
  уч. бр. 5 10.30-10.40
  уч. бр. 8 10.25-10.30
  уч. бр. 17 10.00-10.10
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 8.50-9.10
2.       Плавшић Милан уч. бр. 14 9.15-10.00
  уч. бр. 18 8.40-8.50
   уч. бр. 17 10.00-10.10
Информациони системи железнице
1.     Кешељ Татјана уч. бр. 3 9.40-10.00
2.     Грујић Миломир уч. бр. 16 10.10-10.25
   
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.     Блажић Јадранка уч. бр. 3 9.10-9.50
2.    Раушевић Светлана уч. бр. 9 9.50-10.00
  уч. бр. 8 10.10-10.20
  уч. бр. 13 10.20-10.30
  уч. бр. 16 10.00-10.10
  уч. бр. 17 8.10-9.10
     
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
                                     САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Јовановски Љупчо уч. бр. 11 8.30-9.00
2.   Белањи Јурај уч. бр. 7 9.10-9.30
     
     
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Божић Драган уч. бр. 9 10.30-11.30
2.   Баста Ненад уч. бр. 10 9.10-10.30
 
   
                               САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Крстић Маја уч. бр. 1 11.00-12.00
2. Ђурић Дренка уч. бр. 2 12.00-13.00
  уч. бр. 3 10.00-11.00
  уч. бр. 5 9.00-10.00
  уч. бр. 8 8.15-9.00
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 3 8.25-8.30
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 10.50-11.30
  уч. бр. 14 8.30-8.45
  уч. бр. 16 9.00-10.00
  уч. бр. 17 10.00-10.50
  уч. бр. 18 8.45-9.00
                   ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 13 9.00-9.05
2.        Симовић Жарко уч. бр. 16 9.15-9.40
  уч. бр. 17 9.40-9.55
  уч. бр. 18 9.05-9.15
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Радовић Вељо уч. бр. 3 9.35-9.40
2.        Шолак Зорица уч. бр. 13 10.00-11.00
  уч. бр. 14 8.00-9.35
  уч. бр. 17 11.00-11.45
  уч. бр. 18 9.40-10.00
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1.        Унтербергер Марија уч. бр. 5 9.45-10.05
2.        Такач Силвија уч. бр. 11 10.05-10.25
☺     ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 5 10.05-10.15
2.        Томановић Предраг уч. бр. 8 10.20-10.45
  уч. бр. 11 10.45-10.55
ИСПИТИ СУ 18.04.2015.год.  (СУБОТА)  ПИСМЕНИ ИСПИТИ 17.04.2015. (ПЕТАК)