Сатница и распоред учионица за 06.12.2014. године – ванредни ученици

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

1.    Ђокић Душанка уч. бр. 3

8.00-8.05

2.     Јаковљевић Јелена уч. бр. 9

8.05-8.30

  уч. бр. 10

8.30-9.00

  уч. бр. 11

9.00-9.15

  уч. бр. 14

9.15-9.30

ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ђокић Душанка уч. бр. 17

9.30-9.35

ПЕТАК  05.12.2014. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18

9.35-9.40

 

☺    МАТЕМАТИКА

1.       Роган Александра уч. бр.  3

8.05-8.10

2.       Лековић Ивана уч. бр.  9

8.30-9.00

уч. бр.  10

9.00-9.30

уч. бр.  11

9.30-10.00

уч. бр.  14

10.00-10.20

ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  17

8.10-8.20

ПЕТАК 05.12.2014. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18

8.20-8.30

 

☺   СТРАНИ ЈЕЗИК

Е

 Р

1.Топалски Диана

уч. бр. 9,10,11,14,16,17,18

8.00-9.30

2.Матарић Јасмина
1.Протић Верица

Н

1. Шевкушић Валентина

уч.бр.  10,11,18

Ф

1.Петровић Славица

уч.бр. 11

ПЕТАК 05.12.2014. У 15.00.Ч У УЧ.21

☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА

1.       Милићевић Јасмина уч. бр. 3

8.10-8.35

 2.     Kарађиновић Драгана уч. бр. 1

8.35-8.40

уч. бр. 16

8.40-8.45

уч. бр. 17

8.45-9.00

 

☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА

Физика
1.       Домазет Снежана уч. бр. 1

8.00-8.45

2.      Јокановић  Јасмина уч. бр. 3

8.45-9.00

  уч. бр. 13

9.00-9.10

  уч. бр. 16

9.10-9.15

  уч. бр. 17

9.15-9.30

 ХЕМИЈА
1.     Јовановић Љиљана уч. бр. 3

8.05-8.10

2.     Мартиновић Ервехеја уч. бр. 16

8.10-8.15

  уч. бр. 17

8.15-8.25

☺   ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.       Маришан Деана уч. бр. 13

9.00-9.05

2.       Атанасов Мирослав уч. бр. 17

9.05-9.20

 

☺   ИСТОРИЈА

 
1.      Илић Ратко уч. бр. 1

8.45-9.30

2.      Јосимов Весна уч. бр. 3

9.30-10.10

  уч. бр. 13

8.40-8.45

  уч. бр. 16

8.35-8.40

 

☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

1.  Голубовић Љиљана уч. бр. 3

9.05-9.10

 2.  Савић Владимир уч. бр. 9

9.10-9.20

  уч. бр. 10

9.30-9.50

  уч. бр. 11

9.20-9.30

  уч. бр. 16

9.00-9.05

  уч. бр. 17

9.50-10.00

 

☺    ГЕОГРАФИЈА

1.     Цекић Веселка уч. бр. 3

9.00-9.15

2.    Алајица Данијела уч. бр. 13

9.15-9.20

уч. бр. 16

9.20-9.25

 

☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 9

9.00-9.40

2.   Куљић Марија уч. бр. 10

8.30-8.40

  уч. бр. 11

8.20-8.30

  уч. бр. 14

8.50-9.00

  уч. бр. 18

8.40-8.50

 
Филозофија
1.   Радишић Снежана уч. бр. 10

8.10-8.30

2.  Алишић Жељка уч. бр. 11

8.30-8.35

уч. бр. 14

8.35-8.50

 

☺  ПСИХОЛОГИЈА

1.   Живановић Марија уч. бр. 3

9.20-9.40

2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 17

9.05-9.20

  уч. бр. 18

8.55-9.05

 

 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 
1.   Кантар Оливера уч. бр. 10

9.50-10.00

2.   Живановић Марија уч. бр. 11

10.00-10.10

  уч. бр. 16

10.10-10.15

 

☺  ВЕРСКА НАСТАВА

1.    Берић Ненад уч. бр. 1,3,9,10,13,14,17

9.00-10.30

2.    Михајловић Данило

☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА

Техн.цртање, механика, маш.елементи

1.  Филиповић Драгиша уч. бр. 1

9.30-10.45

2.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 11

10.45-11.00

уч. бр. 13

8.40-9.30

  уч. бр. 16

8.20-8.35

  уч. бр. 17

8.00-8.20

Мотори, техн.материјала, основи машинства,

1.     Станковић Соња уч. бр. 3

10.30-10.45

2.     Мандић Душан уч. бр. 9

9.20-9.40

  уч. бр. 10

9.00-9.20

  уч. бр. 17

9.40-10.30

  уч. бр. 18

8.50-9.00

☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА

Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство , ел. и елктронски уређаји
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 3,13,14,17,18

11.00-11.40

2.        Остојић Владимир
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13

9.00-9.20

2.     Плавшић Милан уч. бр. 14

9.20-9.40

  уч. бр. 18

9.40-9.45

Информациони системи железнице
1.     Кешељ Татјана уч. бр. 2

10.30-10.40

2.     Грујић Миломир уч. бр. 3

10.15-10.30

  уч. бр. 16

10.40-11.00

 

☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА

1.     Судар Вера уч. бр. 11

10.30-10.45

2.     Блажић Јадранка уч. бр. 14

9.30-10.30

  уч. бр. 16

9.20-9.30

  уч. бр. 18

9.00-9.20

 

☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР

САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Божић Драган уч. бр. 9

9.40-11.00

2.    Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 17

11.00-11.30

САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Николић Данијела уч. бр. 1

10.30-11.15

2.   Деспотовић Зоран уч. бр. 2

9.45-10.30

  уч. бр. 3

11.20-12.30

САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.  Иванишевић Душан уч. бр. 10

10.00-11.30

2.  Станковић Саша уч. бр. 11

9.55-10.00

  уч. бр. 18

9.00-9.55

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 2

9.30-9.40

2.        Фуртула Драган уч. бр. 13

9.40-10.30

  уч. бр. 14

10.30-11.30

  уч. бр. 16

9.00-9.30

  уч. бр. 18

8.45-9.00

 

                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 16

8.45-9.00

2.        Симовић Жарко уч. бр. 17

9.00-9.30

 

   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

1.        Радовић Вељо уч. бр. 2

9.40-9.50

2.        Шолак Зорица уч. бр. 13

8.20-9.40

  уч. бр. 14

9.50-12.00

  уч. бр. 16

8.15-8.20

   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР

1.        Унтербергер Марија уч. бр.  11

9.40-10.00

2.        Такач Силвија  

 

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР

 
1.        Мак Маријан уч. бр.  11

10.00-11.00

2.        Томановић Предраг

 

ИСПИТИ СУ 06. 12. 2014. (СУБОТА)

ПИСМЕНИ ИСПИТИ 05.12.2014. (ПЕТАК)