Распоред учионица и сатница по испитним комисијама за јунски испитни рок (ванредни ученици)


☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

1.       Бањац Слободанка

2.       Мајсторовић Јелена

уч. бр. 9

8.05-8.10

уч. бр.10

8.10-8.15

уч. бр.11

8.15-8.20

уч. бр.13

8.00-8.05

уч. бр.14

8.20-8.40

уч. бр.16

8.40-8.45

ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР:Бањац Слободанка

уч. бр.17

8.45-9.00

ПЕТАК  06.06.2014. ПИСМЕНИ ИСПИТ У 16.00.Ч У УЧ.21

уч. бр.18

9.00-9.10

☺    МАТЕМАТИКА

1.           Ивић Љубо

2.           Роган Александра

уч. бр.  9

8.15-8.35

уч. бр.  10

8.35-9.00

уч. бр.  11

9.00-10.00

уч. бр.  13

8.05-8.15

уч. бр.  14

10.00-10.15

уч. бр.  16

10.15-10.20

ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Малеш Тамара

уч. бр.  17

10.20-10.45

ПЕТАК 06.06.2014. ПИСМЕНИ ИСПИТ У 17.00.Ч У УЧ.21

уч. бр.  18

10.15-11.30

☺   СТРАНИ ЈЕЗИК

Е

1.         Топалски Диана

2.         Павловић Ливиа

уч. бр.9,10,11,14,16,17,18

8.00-9.00

Р

1.          Вуловић Даринка

2.          Протић Верица

уч. бр.14

Н

1.          Попов Марина

2.          Бјеловић Марина

уч.бр. 9,11,14

Ф

  1.         Петровић Славица

уч.бр. 11

ПЕТАК 06.06.2014. ПИСМЕНИ ИСПИТ У 15.00.Ч У УЧ.21

 

 

☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА

1.           Милићевић Јасмина

2.           Kарађиновић Драгана

уч. бр. 9

8.35-8.40

уч. бр. 13

8.20-8.30

уч. бр. 16

уч. бр. 18

8.45-8.50

8.50-8.55

 

☺    ФИЗИКА

1.           Домазет Снежана

2.           Мутин Здравко

уч. бр. 9

8.40-9.00

уч. бр. 13

8.35-8.40

уч. бр. 16

9.00-9.20

уч. бр. 18

9.20-9.30

☺   ХЕМИЈА

1.       Јовановић Љиљана

2.       Мартиновић Ервехеја

уч. бр. 9

8.30-8.35

уч. бр. 18

8.35-8.40

 

   ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.          Маришан Деана

2.          Атанасов Мирослав 

уч. бр.9

9.00-9.15

 

 

 

☺   ИСТОРИЈА

1.        Илић Ратко

2.        Јосимов Весна

уч. бр. 9

9.00-9.15

уч. бр. 13

8.40-8.45

уч. бр. 16

8.45-9.00

уч. бр. 18

9.15-9.20

 

☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

1.       Ћирак Слободан

2.       Обрадовић Наташа

уч. бр. 11

8.20-8.30

уч. бр. 16

8.30-8.35

 

☺    ГЕОГРАФИЈА

1.      Фемић Зора

2.      Ђукић Љубица

уч. бр. 9

9.15-9.35

уч. бр. 13

8.45-8.50

уч. бр. 16

9.05-9.15

уч. бр. 18

8.50-9.05

 

СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1.       Оливера Канта

2.        Куљић Марија

уч. бр. 10

8.15-8.35

уч. бр. 11

8.35-8.50

уч. бр. 13

8.10-8.15

уч. бр. 14

8.50-9.00

уч. бр. 17

9.00-9.15

ФИЛОЗОФИЈА

1.       Радишић Снежана

2.       Алишић Жељка

уч. бр. 10

9.00-9.05

уч. бр. 11

9.05-9.15

уч. бр. 14

9.15-9.30

 

  ПСИХОЛОГИЈА

1.      Живановић Марија

2.      Ђокић – Мазалица Наташа

уч. бр. 9

9.35-10.00

уч. бр. 18

10.00-10.05

 

 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1.      Кантар Оливера

2.      Живановић Марија

уч. бр. 9

9.15-9.25

уч. бр. 16

9.25-9.30

уч. бр. 13

9.40-9.45

уч. бр. 18

9.30-9.35

 

  ВЕРСКА НАСТАВА

1.     Берић Ненад

2.     Михајловић Данило

уч. бр. 9

10.00-10.15

уч. бр.10

10.15-10.20

уч. бр.11

10.20-10.30

уч. бр.14

10.30-10.50

уч. бр.16

10.50-11.00

уч. бр.17

11.00-11.15

уч. бр.18

11.15.11.20

 

☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА

Техн.цртање, механика, маш.елементи

1.      Кардум Ненад

2.       Михић Милан

уч. бр. 9

10.15-11.00

уч. бр. 16

11.00-11.50

Мотори, техн.материјала, основи машинства,

1.            Станковић Соња

2.            Мандић Душан

уч. бр. 10

9.30-9.35

уч. бр. 11

10.35-11.00

уч. бр. 13

9.25-9.30

уч. бр. 18

уч. бр. 9

9.35-10.35

11.00-11.15

 

☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА

Средства осигурања и везе, основи електрот., информатика и рачунарство , ел. и елктронски уређаји, ИСЖ

1.            Кешељ Татјана

2.            Пантелић Ивана

уч. бр. 9

11.00-11.30

уч. бр. 11

10.55-11.00

уч. бр. 16

10.00-10.20

уч. бр. 17

10.20-10.35

уч. бр. 18

10.35-10.50

Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча

1.            Ацкета Предраг

2.            Плавшић Милан

уч. бр. 14

9.00-10.00

уч. бр. 17

10.00-10.15

 

☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА

1.           Судар Вера

2.           Раушевић Светлана

уч. бр.10

9.00-9.15

уч. бр. 11

8.50-9.00

уч. бр. 13

10.00-10.30

уч. бр. 16

10.30-11.00

уч. бр. 17

9.15-10.00

 

☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР

                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1.                    Јовановски Љупчо

2.                    Белањи Јурај

уч. бр. 10

9.30-11.00

уч. бр. 13

9.00-9.30

                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1.                    Крстић Маја

2.                    Чукановић Ана

уч. бр. 9

11.30-13.00

уч. бр. 11

10.30-11.30

уч. бр. 18

10.00-10.30

 

   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

 

1.             Јовановић Слободан

2.             Симовић Жарко

уч. бр. 13

8.45-9.00

уч. бр. 14

10.15-11.00

уч. бр. 16

9.20-10.00

уч. бр.17

8.00-8.45

 

                     ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

1.             Михајловић Бранка

2.             Ђурановић Предраг

уч. бр. 16

8.10-8.40

уч. бр. 17

8.40-8.50

 

   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

1.             Радовић Вељо

2.             Шолак Зорица

уч. бр.13

9.00-9.30

уч. бр.14

10.50-12.30

уч. бр.16

9.30-10.00

уч. бр.17

10.00-10.50

 

   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР

1.             Ђурашиновић Драган

2.             Такач Силвија

уч. бр.  9

10.30-11.15

уч. бр.  10

10.00-10.30

уч. бр.  11

11.15-11.35

 

   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР

1.             Мак Маријан

2.             Томановић Предраг

уч. бр.  9

10.00-10.30

уч. бр.  10

9.40-10.00

уч. бр.  11

9.15-9.40

 

 

 

 

 

 

 

 У Новом Саду, 03.06.2014.  


                                                                                                Директор школе

                                                                                                 Срђан Бојовић

 

ИСПИТИ СУ 07. 06. 2014. (СУБОТА)

ПИСМЕНИ ИСПИТИ 06.06.2014. (ПЕТАК)