Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – ванредни ученици, август 2013/14

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 1. 1.       Ђокић  Душанка
 2. 2.       Јаковљевић Јелена
уч. бр. 8

8.00-8.15

уч. бр. 10

8.15-8.45

уч. бр. 11

8.45-9.00

уч. бр. 14

9.00-9.20

ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ђокић Душанка уч. бр. 17

9.20-9.30

ПЕТАК  15.08.2014. У 9.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18

9.30-9.40

☺    МАТЕМАТИКА

 1. 1.           Ивић Љубо
 2. 2.           Ненадов Бошко
уч. бр.  8

8.15-8.30

уч. бр.  10

8.45-9.45

уч. бр.  11

9.45-10.15

уч. бр.  14

10.15-10.35

уч. бр.  16

10.35-10.45

ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17

8.30-8.45

ПЕТАК 15.08.2014. У 10.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18

10.45-11.20

☺   СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Е

1.          Матарић Јасмина

2.          Ратковић Миа

уч. бр. 8,10,11,13,14,17,18

8-9.30

Р

1.          Вуловић Даринка

2.          Протић Верица

уч. бр. 10,11,14,17

Н

1.          Попов Марина

2.          Бјеловић Марина

уч.бр. 13

Ф

  1.        Петровић Славица

уч.бр. 17

ПЕТАК 15.08.2014. У 08.00.Ч У УЧ.21  
 

☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА

 1. 1.           Милићевић Јасмина
 2. 2.           Kарађиновић Драгана
уч. бр. 9

8.30-8.35

уч. бр. 13

8.35-8.40

уч. бр. 16

8.40-8.45

 

☺    ФИЗИКА

 1. 1.           Домазет Снежана
 2. 2.           Мутин Здравко
уч. бр. 9

8.35-8.45

уч. бр. 16

8.45-9.00

уч. бр. 18

9.00-9.20

☺   ХЕМИЈА

 1. 1.       Јовановић Љиљана
 2. 2.       Мартиновић Ервехеја
уч. бр. 18

8.55-9.00

 

 

 

☺   ИСТОРИЈА

 1. 1.        Илић Ратко
 2. 2.        Јосимов Весна
уч. бр. 9

8.55-9.00

уч. бр. 16

9.00-9.15

 

☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 1. 1.       Голубовић Љиљана
 2. 2.       Савић Владимир
уч. бр. 10

8.55-9.00

уч. бр. 11

9.00-9.15

уч. бр. 16

9.15-9.30

 

☺    ГЕОГРАФИЈА

 1. 1.      Татић Милан
 2. 2.      Ђукић Љубица
уч. бр. 16

9.00-9.05

уч. бр. 18

9.05-9.10

 

СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 1. 1.       Оливера Кантар
 2. 2.        Куљић Марија
уч. бр. 8

8.30-8.35

уч. бр. 10

9.05-9.30

уч. бр. 11

9.30-9.45

уч. бр. 17

8.45-9.05

ФИЛОЗОФИЈА

 1. 1.       Радишић Снежана
 2. 2.       Алишић Жељка
уч. бр. 10

8.45-9.00

уч. бр. 11

8.30-8.45

уч. бр. 14

9.20-9.30

уч. бр. 17

9.05-9.15

☺  ПСИХОЛОГИЈА

 1. 1.      Живановић Марија
 2. 2.      Ђокић – Мазалица Наташа
уч. бр. 9

9.00-9.30

уч. бр. 18

8.40-8.55

 

 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 1. 1.      Кантар Оливера
 2. 2.      Живановић Марија
уч. бр. 8

9.30-9.35

уч. бр. 9

9.35-9.40

уч. бр. 10

9.40-9.50

уч. бр. 11

9.55-10.00

уч. бр. 16

10.00-10.05

 

☺  ВЕРСКА НАСТАВА

 1. 1.     Берић Ненад
 2. 2.     Михајловић Данило
уч. бр. 8

9.00-9.05

уч. бр. 9

9.05-9.10

уч. бр. 10

9.10-9.25

уч. бр. 11

9.25-9.40

уч. бр. 14

9.40-9.45

уч. бр. 16

9.45-9.55

уч. бр. 17

9.55-10.05

уч. бр. 18

10.05-10.10

 

☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА

Техн.цртање, механика, маш.елементи

 1. 1.      Ђурнић Љиљана
 2. 2.       Филиповић Драгиша
уч. бр. 9

9.40-10.10

уч. бр. 13

9.30-9.40

уч. бр. 16

10.45-11.30

  уч. бр. 18

10.15-10.45

Мотори, техн.материјала, основи машинства,

 1. 1.            Сабо Иван
 2. 2.            Мандић Душан
уч. бр. 8

8.45-9.00

уч. бр. 9

10.15-10.45

уч. бр. 10

10.45―11.05

уч. бр. 11

8.25―8.45

уч. бр. 18

9.00-10.15

 

☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА

Средства осигурања и везе, основи електрот., информатика и рачунарство , ел. и елктронски уређаји
 1. 1.            Кешељ Татјана
 2. 2.            Пантелић Ивана
уч. бр. 8

9.05-9.10

уч. бр. 9

9.30-9.50

уч. бр. 11

9.00-9.05

уч. бр. 17

9.10-9.30

уч. бр. 18

8.40-9.00

Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
 1. 1.            Ацкета Предраг
 2. 2.            Плавшић Милан
уч. бр. 14

9.30-10.00

уч. бр. 17

9.15-9.30

ИСЖ
 1. 1.             Кешељ Татјана
 2. 2.             Грујић Миломир
уч. бр. 13

9.50-10.00

уч. бр. 16

10.00-10.15

уч. бр. 17

10.15-10.20

 

☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА

 1. 1.           Блажић Јадранка
 2. 2.           Раушевић Светлана
уч. бр. 8

9.15―9.30

уч. бр. 10

11.05―11.25

уч. бр. 11

9.10-9.15

уч. бр. 13

8.40-9.00

уч. бр. 16

9.00-9.10

уч. бр. 17

9.30-11.00

 

☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР

                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
 1. 1.                    Јовановски Љупчо
 2. 2.                    Белањи Јурај
уч. бр. 8

9.45-10.30

уч. бр. 10

11.25-13.00

уч. бр. 13

11.10-11.25

уч. бр. 18

10.30-11.10

                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
 1. 1.                    Деспотовић Зоран
 2. 2.                    Станковић Саша
уч. бр. 9

9.30-10.15

уч. бр. 11

10.15-12.15

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

 
 1. 1.             Јовановић Слободан
 2. 2.             Фуртула Драган
уч. бр. 13

10.15-10.45

уч. бр. 14

10.45-11.00

уч. бр. 16

9.30-10.15

уч. бр. 17

11.00-12.00

 

                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 1. 1.             Михајловић Бранка
 2. 2.             Ђурановић Предраг
уч. бр. 13

9.30-9.40

уч. бр. 16

9.40-10.10

уч. бр. 17

10.10-10.40

 

   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

 1. 1.             Михић Милан
 2. 2.             Шолак Зорица
уч. бр. 8

8.25-8.30

уч. бр. 13

9.15-9.30

уч. бр. 14

9.30-11.00

уч. бр. 16

8.30-9.15

уч. бр. 17

11.00-12.15

 

   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР

 1. 1.             Ђурашиновић Драган
 2. 2.             Такач Силвија
уч. бр.  10

10.05-10.45

уч. бр.  11

10.45-11.00

 

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР

 1. 1.             Мак Маријан
 2. 2.             Томановић Предраг
уч. бр.  10

9.30-10.00

уч. бр.  11

9.15-9.30

             

У Новом Саду, 14.08.2014.  

 

                                                                                                Директор школе

                                                                                                 Срђан Бојовић

 

ИСПИТИ СУ 15. 08. 2014. (СУБОТА)

ПИСМЕНИ ИСПИТИ 16.08.2014. (ПЕТАК)