Распоред полагања завршних испита – редовни ученици

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

I  ПРАКТИЧАН РАД:

1. Провера знања из области саобраћајних прописа – тестови

Разред: В31, В32

Време: 10.06.2014. у 800

Место: учионица 21, 23 

2. Практично управљање теретним моторним возилом

“C” категорије – вожња

Разред: В31, В32

Време: 11.06.2014. у 800

Место: ученички улаз у зграду Школе 

НАПОМЕНА: Сатница (распоред вожње по разредима) овог дела завршног испита биће саопштена 10.06.2014. године након прегледа тестова.

Комисија: Александар Марковић, Шандор Тот, Јован Божић, Бранимир Божић, Драган Влашкалин, Миљан Мартиновић, Миладин Пијетловић

II    УСМЕНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА 

Разред: В31

Предмет: Регулисање и безбедност саобраћаја

Време: 12.06.2014. у 9:30

Место: учионица бр. 21

Предмет: Мотори и моторна возила

Време: 12.06.2014. у 8:00

Место: учионица бр. 20

 

Разред: В32

Предмет: Регулисање и безбедност саобраћаја

Време: 12.06.2014. у 10:00

Место: учионица бр. 21

Предмет: Мотори и моторна возила

Време: 12.06.2014. у 9:00

Место: учионица бр. 20