Новинарска секција

Секцију воде професорице Лена Никовић и Јелена Мајсторовић.

Посетите сајт „Дневника“ да погледате вест: www.dnevnik.rs