Консултативна настава – ванредни ученици – термини за јунски рок 2014/2015. године

Српски језик и књижевност
Jаковљевић Јелена 15.05.2015. – 17.00-18.30 20.05.2015. – 15.30-17.00
Мајсторовић Јелена 18.05.2015. – 15.30-17.00 22.05.2015. – 16.30-18.00
Математика
Ивић Љубо 13.05.2015. – 15.00-16.30 19.05.2015. – 18.00-19.30
Нинков Светлана 18.05.2015. – 15.30-17.00 21.05.2015. – 15.30.17.00
Енглески језик
Топалски Дијана 14.05.2015. – 15.30-17.00 15.05.2015. – 18.00-19.30
Матарић Јасмина 13.05.2015. – 14.00-15.30 18.05.2015. – 15.00-16.30
Немачки језик
Шевкушић Валентина 15.05.2015. – 14.30-16.00 18.05.2015. – 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 15.05.2015. – 14.30-16.00 21.05.2015. – 14.30-16.00
Француски језик
Петровић Славица 20.05.2015. – 14.30-16.00
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 13.05.2015. – 17.00-18.30 15.05.2015. – 13.30-15.00
Танасковић Александра 22.05.2015. – 15.00-16.30
Физика
Домазет Снежана 19.05.2015. – 18.00-19.30 20.05.2015. – 15.00-16.30
Јаконић Јасмина 13.05.2015. – 14.00-15.30
Хемија
Јовановић Љиљана 14.05.2015. – 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 13.05.2015. – 16.00-17.30
Ликовна култура
Маришан Деана 21.05.2015. – 16.00-17.30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 15.05.2015. – 15.00-16.30
Историја
Јосимов Весна 21.05.2015. – 15.30-17.00 19.05.2015. – 14.30-16.00
Илић Ратко 13.05.2015. – 18.00-19.30
Физичко васпитање
Савић Владимир 14.05.2015. – 15.30-17.00
Голубовић Љиљана 20.05.2015. – 18.00-19.30
Географија
Алајица Данијела 15.05.2015. – 18.00-19.30
Ђукић Љубица 13.05.2015. – 18.00-19.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 14.05.2015. – 18.00-19.30 21.05.2015. – 16.30-18.00
Радојчић Дукић Јована 18.05.2015. – 13.30-15.00 20.05.2015. – 16.00-17.30
Филозофија
Алишић Жељка 19.05.2015. – 16.00-17.30 21.05.2015. – 13.30-15.00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 13.05.2015. – 15.00-16.30
Живановић Марија 22.05.2015. – 14.00-15.30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 22.05.2015. – 14.00-15.30
Верска настава
Берић Ненад 15.05.2015. – 15.30-17.00
Михајловић Данило 13.05.2015. – 15.00-16.30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Филиповић Драгиша 20.05.2015. – 15.30-17.00 22.05.2015. 16.00-17.30
Ђурнић Љиљана 13.05.2015. – 15.30-17.00 14.05.2015. 16.00-17.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Мандић Душан 15.05.2015. – 17.00-18.30 18.05.2015. – 16.00-17.30
Станковић Соња 14.05.2015. – 14.30-16.00 19.05.2015. – 15.30-17.00
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 19.05.2015. – 16.00-17.30 21.05.2015. – 15.30-17.00
Грујић Миломир 15.05.2015. – 18.00-19.30 20.05.2015. – 14.30-16.00
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 15.05.2015. – 15.00-16.30 21.05.2015. – 16.30-18.00
Група економских предмета
Судар Вера 20.05.2015. – 16.30-18.00 21.05.2015. – 16.00-17.30
Раушевић Светлана 14.05.2015. – 14.30-16.00 15.05.2015. – 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Панић Драган 14.05.2015. – 17.30-19.00 22.05.2015. – 17.00-18.30
Станковић Саша 14.05.2015. – 14.30-16.00 20.05.2015. – 17.00-18.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 15.05.2015. – 13.30-15.00 20.05.2015. – 17.00-18.30
Николић Данијела 13.05.2015. – 18.00-19.30 15.05.2015. – 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – V степен
Пејаков Бркић Гордана 14.05.2015. – 14.30-16.00 22.05.2015. – 15.30-17.00
Иванишевић Душан 18.05.2015. – 14.30-16.00 21.05.2015. – 14.30-16.00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 13.05.2015. – 13.30-15.00 22.05.2015. – 15.30-17.00
Јовановић Слободан 15.05.2015. – 17.00-18.30 18.05.2015. – 17.00-18.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 18.05.2015. – 16.00-17.30 20.05.2015. – 17.30-19.00
Симовић Жарко 18.05.2015. – 17.00-18.30 21.05.2015. – 18.00-19.30
Група машинских предмета – железнички смер
Радовић Вељо 18.05.2015. – 13.30-15.00 21.05.2015. – 14.30-16.00
Шолак Зорица 13.05.2015. – 18.00-19.30 15.05.2015. – 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Такач Силвија 13.05.2015. – 14.00-15.30
Унтербергер Марија 19.05.2015. – 14.00-15.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 21.05.2015. – 17.00-18.30
Мак Маријан 22.05.2015. – 15.00-16.30